20/2 - 31/3: Mars i Väduren: ”Kraft, energi och passion”.

20/2 - 31/3: Mars i Väduren: ”Kraft, energi och passion”.
Nu, den 20/2, har Mars kommit in i Väduren, det stjärntecken som den är ”härskare över” (ur astrologisk synvinkel), vilket ökar på egenskaper som hör samman med Väduren och Mars: ”Kraft, energi och passion”.
Desto mer man är influerad av denna position i sitt eget horoskop, ju mer märker man av just dessa energier i sitt eget liv.

Detta kommer att påverka oss alla fram till 31/3, då planeten Mars förflyttar sig till det nästkommande stjärntecknet, Oxens, som är betydligt lugnare...
Dock, när det gäller Mars i Väduren, så kommer detta att ”kräva sitt utlopp” och därför kan vi, utöver ökad energi och kraft, även förvänta oss att det sker mer irritation, aggressioner och plötsliga utbrott av ilska, framför allt runt den 12/3, då den går i konjunktion med Uranus i Väduren samt i kvadratur med Pluto.

Denna konstellations krafter och energier kommer inte alltid till uttryck sansat eller rationellt, utan ofta ungefär som en ”vädur som stångar väggen” – och då gäller det att istället finna ett utlopp som gör att de starka energierna får ett mer konstruktivt uttryck, för planeten Mars energi kan användas konstruktivt eller destruktivt.
Så dessa dagar runt den 12/3 kanske man alltså bör vara extra vaksam på sig själv – medveten - så man inte ”förlöser” dessa energier på ett sätt som man senare ångrar. De dagarna kan man också räkna med mer krångel, allmänt sett, och även att sådant som man absolut inte förväntat sig plötsligt händer.
Men det är också dagar då många sannolikt ”rensar” mycket genom att bli just ilskna eller får ur sig irritation som grott länge. Räkna med att lagrad vrede, gamla ”tyngder” och sådant som är dolt från det medvetna kommer upp till ytan, just för att frigöras då.

Här kan också nämnas att fram till 31/3, aktiveras lättare känslor av konkurrens och ökad ambition, samt att det då också är lättare att ”stå upp” för sig och sitt. En ökad vilja är nog kännbart för de flesta fram till 31/3. Men, det är inte säkert att ”man får som man vill” – särskilt inte den period då Pluto befinner sig i kvadratur till Mars och Uranus (runt den 12/3)...Man hamnar då förmodligen i situationer som innebär ”hinder” och oväntade händelser - eller humöret är upp och ner -  som väcker djupare och kanske glömda känslor. 
Men dessa planeter, även Venus är med fram till mitten av Mars, skapar också mycket vårkänslor i luften – inte bara för att det är vår! Det blir nog det där ”lilla extra” av detta.
Heta dejter är nog inte så konstigt, att det följer i spåren av detta under slutet av Februari och i Mars månad! Dock, det kanske inte är bra att, att gå och gifta sig, eller inleda en relation, eftersom de starkare lustkänslorna som aktiveras denna vår kan ”gå över” lika fort som de hettade till...