VÄLKOMMEN TILL ASTROLOGISIDAN PÅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/600915576779087/ 
Info om mina kurser - naturmedicin och astrologi HÄR

Mina astrologiska prognoser bl a om fullmånen finns fr o m Februari 2017 på min blogg

Jag är en miljöengagerad naturromantiker som har varit verksam som astrolog sedan 80-talet och praktiserar bl a naturmedicin. Jag håller kurser i astrologi, naturmystik och naturmedicin. Info om mig och kurserna på min andra hemsida HÄR. 
Nedan finns mina artiklar om astrologi.

Mina astrologiska prognoser bl a om fullmånen finns fr o m Februari 2017 på min blogg

Astrologisk vägledning

Vad är astrologi och horoskop?

Det finns inget mystiskt eller häxkonstaktigt med astrologi eftersom läran bygger på något helt annat än magi, tarot och spådom samt medial förmåga.  Det handlar inte heller om att tro. Astrologi handlar bl a om att upptäcka sig själv och är till stor del en allmän studie av det mänskliga...

Astrologins bakgrund

 Själva ordet astrologi kommer från grekiska astrologiʹa (’stjärnkunskap’), av aʹstron’ (’stjärna’) och –logi’a ('lära’(n om)). Astrologins lära baseras på astronomin och är en lära och en metod som används för att förutse händelser och ge en personlighetsbeskrivning...

Beställ horoskop

Du är inte bara ditt soltecken/stjärntecken! Du har en "hel värld" inom dig, som också bl a består av ditt måntecken och venustecken! Stjärntecknet berättar en del om dig men säger inte något om ditt liv utifrån ett helhetsperspektiv. Det gör ett personligt horoskop. Man ställer...

Kosmiskt & djupgående processer m m

Hur störningar i Jordens magnetfält påverkar oss samt tips och verktyg som mildrar

DEL 1:  Först litet kunskap om rymdväder m m som är bra att veta I Jordens inre flyter glödhett järn vilket skapar det jättelika magnetfält i Jordens inre som omger Jorden. Detta gör att kompassnålen pekar mot norr. Jorden är alltså som en magnet med de två polerna, nordpolen och sydpolen. I...

Hur man stimulerar och ökar funktionen i tallkottkörteln (”det tredje ögat”)

Jag har tidigare skrivit om tallkottkörteln och det tredje ögat HÄR och hur man renar och stärker detta organ: HÄR. Nu har jag gjort en sammanställning som handlar om hur man stimulerar och ökar tallkottkörtelns och det tredje ögats funktioner (STEG 3). OBS: Man ska inte ge sig på...

Att rena och stärka tallkottkörteln (”det tredje ögat”)

Jag har tidigare skrivit om "Tallkottkörteln, ”det tredje ögat” – nyckeln till det högsta medvetandet": HÄR .  Nu har jag sammanställt olika tips och råd som brukar praktiseras för att rena och stärka tallkottkörteln. ********************************* Det sägs att i ett avlägset...

Tallkottkörteln (”det tredje ögat”) – nyckeln till det högsta medvetandet?

Vissa andliga traditioner uppfattar tallkottkörteln i hjärnan som ett av de sju chakrana (info) och många forntida kulturer gav den stor betydelse. Kineserna t ex, har gett den namn som ”Det himmelska ögat” och ”Niwan palatset” och inom hinduismen säger man ”Brahmas fönster”. Den kallas ofta för...

Hantera energipåslag från solstormar

Solen har fläckar, vilka ökar och minskar i omfattning med 11-års perioder (c:a) och solutbrottsfrekvensen varierar med denna 11-åriga solfläckscykel. Det innebär att c:a vart 11:e år är Solen mer aktiv och solfläckarna förekommer då i större antal, ett s k solfläcksmaximum. Däremellan är...

Solstormar, livsprocesser, transformation och andlig evolution

Vi är nu på väg från ett solfläcksmaxium mot ett solfläcksminima då Solens aktivitet är mycket lägre och därmed får vi allt mindre antal solstormar. Jordens magnetfält som skyddar oss mot kosmisk strålning försvagas snabbare än väntat då Solens aktivitet också är ett skydd mot kosmisk...

Solstormar - nödvändiga för mänsklighetens kosmiska utveckling?

Solen är alltid aktiv. Den har väder. Stormar det på Solen så stormar det på Jorden likaväl som det kan göra det inom oss och mellan människor. (Info 1 och 2)  ”På 1910-talet observerades att Jorden hela tiden bombarderas av elektriskt laddade partiklar (atomkärnor) utifrån rymden. Man har...

Möta och ”arbeta” med känslomässiga blockeringar

Många är “inne” på att vi kan ha problem med energisystemen i kropp och själ, t ex i form av blockeringar, trauma eller hinder i flödet. Dessa problem anses bero på orsaker som är känslomässiga och/eller fysiska. Många vill också finna lösningar för att lösa upp och frigöra dessa...

Fullmånen: laddad med renande kraft!

Likt vi tvättar oss rena med vatten, så behöver vi ibland även "tvätta rent vårt inre" och till det har vi bl a fått fullmånens energier som hjälp. Det finns de som säger att vid fullmåne känns det som ett flöde av energi i kroppen. Andra kan känna spänningar och andra sover inte. Som några...

Månförmörkelse: Dags att bryta gamla mönster!

En månförmörkelse uppstår när fullmånen förflyttar sig in i och passerar skuggan bakom Jorden och Solens ljussken på Månen därför avbryts. Månförmörkelse kan, under de rätta förhållandena göra att Månen verkligen ser blodröd ut och därifrån kommer ordet "blodmåne". LÄS MER. Man behöver inte...
1 | 2 >>

Astrologins element

Om astrologins fyra element - vilket element tillhör du?

Man kan säga att man med hjälp av astrologin kan se olika samband och förstå vår roll i det stora hela (kosmos), och samtidigt vägledas. De som behöver orientera sig på hav och land är vanligtvis beroende av de fyra riktningarna på kompassen, medan ”kosmiska navigatörer” ofta använder de fyra...

Astrologins eldtecken: Väduren, Lejonet eller Skytten

Eldtecknens grundegenskaper är: energi, aktivitet, entusiasm, kreativitet, kraft, vitalitet, idealism, passion, eldighet, koleriskhet och spontanitet. Eldteckenfödda är dynamiska, av naturen ofta entusiastiska och temperamentsfulla och behöver ett personligt uttryck. Eld representerar längtan...

Astrologins jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Jordtecknens grundegenskaper handlar främst om det: praktiska, pragmatiska, materialistiska, liksom om fasthet, innehåll, ansvarsfullhet, tålamod, koncentration och melankoliskhet. För de som är präglade av jordens element handlar det om det vardagsnära och jordnära. De har förmåga att skapa...

Astrologins lufttecken: Tvillingarna, Vågen, Vattumannen

Lufttecknens grundegenskaper är främst tänkande, kommunikation, information, idealism, samhörighet, ideér, diplomati och att se logiska samband ”i stort”. Luft hör samman med sinnet och lufttecken är vanligtvis intellektuella, objektiva, nyfikna, språkligt begåvade, socialt orienterade,...

Astrologins vattentecken: Kräftan, Skorpionen, Fiskarna

Vattentecknens grundegenskaper är: emotionalitet, mystik, fantasi, mottaglighet, intuition, förståelse,  känslighet, flegmatiskhet, syntes och intresse för den dolda sidan av livet. Vatten symboliserar det mystiska, andliga tomrum som fyller luckorna mellan oss - paradoxalt, men...

Ascendenten i födelsehoroskopet

ASCENDENTEN i horoskopet – din yttre personlighet och ”förpackning”

Många studerar astrologi för att förstå mer om sig själv och andra. Då brukar man ställa upp ett födelsehoroskop för att få en djupare förståelse av personligheten och livet i stort. Födelsehoroskopet visar betydligt mycket mer än om man bara ser till själva stjärntecknet som man är född i...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Väduren

Ascendenten i ett horoskop belyser vår "mask"/yttre roll och det stjärntecken som Ascendenten befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man har Solen i, d v s soltecknet. Information om vad Ascendenten i ett horoskop betyder för personligheten finns att läsa HÄR. Många vet inte...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Oxen

Ascendenten i ett horoskop belyser den "mask" eller den yttre roll man har och är något annat än det soltecken som man är född i. Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram vad man har den i för stjärntecken genom en beräkning utifrån födelseår, dag,...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Tvillingarna:

Det stjärntecken som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Ascendenten belyser vår "mask", alltså den yttre personligheten. Information om vad Ascendenten betyder för personligheten finns HÄR. Vet man inte vilket...

Ascendenten (“yttre rollen”) I Kräftan

Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken som någon är född i (soltecknet). Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten. Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Lejonet

Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Ascendenten symboliserar vår "mask", den yttre personligheten. Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position genom en...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Jungfrun

Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten.Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Vågen

Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten.Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position genom...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Skorpionen

Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten. Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position...

Ascendenten (“yttre rollen”) i Skytten

Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten.Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position genom...
1 | 2 >>

Astrologiska prognoser : budskap från stjärnorna

Mina astrologiska prognoser bl a om fullmånen finns fr o m Februari 2017 på min blogg:

Om man vill läsa mina astrologiska prognoser fr o m Februari 2017 så går man in på min blogg som man finner genom denna länk: https://rainbowwarriorsoul.blogspot.se/   VÄLKOMMEN DIT! Men på den här sidan finns allting annat kvar!

Fullmånen 12/1 2017 i Kräftans tecken – Tillbakablickandets & drömmandets tid - En astrologisk tolkning

Torsdagen den 12 Januari 2017 kl. 12:35:12 (sv tid: info), är det dags för fullmåne, nu i Kräftans stjärntecken. ************************************************************************ Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info). Januarifullmånen kallas bl a...

Superfullmåne 14/12 2016 i Tvillingarna – ”Dags för kommunikation med känsla” - En astrologisk tolkning

Den 14 December 2016, kl, 01:06:55 (sv tid: info), är det dags för fullmåne, nu i Tvillingarnas stjärntecken. Det är superfullmåne, även om denna inte är lika stark som förra månadens superfullmåne (INFO). Det betyder att den är närmare Jorden än normalt och lyser därför kraftigare och åstadkommer...

Superfullmåne 14/11 2016 i Oxen - ”Dags att sakta ner och gå inåt”. En astrologisk tolkning

Den 14 November 2016 kl,14:53:38 (sv tid info), är det dags för fullmåne, nu i Oxens stjärntecken. Det är också den största supermånen på många årtionden. Dessutom befinner sig Solen, Jorden och Månen i en rak linje. Om inte moln stör sikten så ser vi en större och ljusare fullmåne än på länge...

Fullmånen 16/10 2016 i Väduren - ”kärleksfulla andliga krigares bästa tid”. En astrologisk tolkning

Den 16 Oktober 2016 kl, 06:25:07 (sv tid: info), är det dags för fullmåne, denna gång i Vädurens stjärntecken. Många namn Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info). Oktobers kallas bl a “Full Hunter`s Moon”. Det är då löven faller och det är dags för jakt och...

Fullmånen 16/9 2016 i Fiskarna - en drömsk tid. En astrologisk tolkning

Den 16 September 2016, kl 21:07:49 (sv tid: info), är det dags för fullmåne, nu i Fiskarnas stjärntecken. Fullmånen hamnar delvis i Jordens halvskugga och det blir en liten månförmörkelse kl 20.54 sv tid, något som kan ses som en svag skuggning av Månens övre del (info). Stjärnkarta för den 16/9...

Fullmånen 18 augusti 2016 i Vattumannen; ”Elektrisk” energi. En astrologisk tolkning

Den 18 Augusti 2016, kl 11:29:45 (sv tid info ) är det dags för fullmåne, denna gång i Vattumannens stjärntecken och det är snudd på månförmörkelse… (info) Många namn Indianstammar gav årets fullmånar olika namn ("nickname") för att lokalisera årstiderna (info). Augustis kallas bl a ”Full...

Fullmånen 20/7 2016 i Stenbockens tecken; Dags för mer allvar, struktur och ansvar - en astrologisk tolkning

Den 20 Juli 2016, kl 00:59:36 (sv tid), är det dags för fullmåne, denna gång i Stenbockens stjärntecken. Många namn  Indianstammar gav årets fullmånar olika namn - ungefär som "nickname "- för att lokalisera årstiderna (info). Julis kallas bl a Full Buck Moon (”bockens fullmåne”) då denna...

Fullmånen 20/6 2016 i Skyttens tecken (en dubbel):” en känsla av visshet”. En astrologisk tolkning

Den 20 Juni 2016, kl 13:04:58 (sv tid), är det dags för fullmåne, åter igen i Skyttens  stjärntecken. Det blev en ”dubbel”, alltså. Det beror på att den befann sig precis i början av Skytten den 21/5 och nu befinner sig precis i slutet av samma tecken. Så, ”vi tar det igen” med vissa...

Fullmånen 21/5 2016 i Skyttens tecken; ”dags att expandera ” - En astrologisk tolkning

Den 21 Maj 2016 kl. 23:17 (sv tid) är det dags för fullmåne, denna gång i Skyttens stjärntecken. Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info). Majfullmånen kallas ”Full Flower Moon”, då våren blommar i överflöd denna månad. Vissa stammar kallade majfullmånen...
1 | 2 | 3 >>

Astrologi och månen

FULLMÅNEN i Jungfrun den 5 Mars 2015 - ur ett astrologiskt perspektiv

Denna fullmåne befinner sig i Jungfruns stjärntecken, och den blir ”full” torsdag den 5/3 kl: 19:06. Under fullmånenätter reflekteras Solens ljus mot Månen och kastar ljus över vårt undermedvetna och belyser sådant som där finns undangömt från det medvetna. Beroende på vilket stjärntecken som...

FULLMÅNEN den 3-4 februari 2015 - rensa det undermedvetna kreativt!

Under fullmånenätter reflekteras solens ljus mot månen och kastar ljus över vårt undermedvetna och belyser sådant som där finns undangömt från det medvetna. Det som Freud menade var omedvetna psykiska processer och som innehåller minnen, önskningar och impulser som blivit bortträngda från...

Fullmånen - tid att rensa det undermedvetna

Det finns gamla uppfattningar om att fullmånen innebär en tid då vi kan se den fulla frukten ”från de frön” som vi planterade under nymånen... Under fullmånenätter reflekteras Solens ljus mot Månen och kastar ljus över vårt undermedvetna och belyser sådant som där finns undangömt från det...