Astrologins jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken

Astrologins jordtecken: Oxen, Jungfrun, Stenbocken
Jordtecknens grundegenskaper handlar främst om det: praktiska, pragmatiska, materialistiska, liksom om fasthet, innehåll, ansvarsfullhet, tålamod, koncentration och melankoliskhet.
För de som är präglade av jordens element handlar det om det vardagsnära och jordnära. De har förmåga att skapa ordning, klarhet och tydlighet. Jordelementet ger utveckling och fertilitet inom alla områden.
Detta element är den mest lugna, stabila och uthålliga av de fyra elementen. Pragmatism, uthållighet, ambition och sensualitet är typiska jordteckenkvaliteter och med fötterna stadigt på marken – jordade - är jordmänniskor zodiakens byggare och producenter, som har gåvan att göra drömmar till verklighet. De är verklighetsförankrade, realistiska och metodiska och värderar att kunna försörja sig själva. De bedömer också sitt liv efter resultat och önskar att bli bedömd efter sina resultat. De vill också se säkra resultat innan segerfesten kan börja...
Jorden är solid och påtaglig och vanligt är att den som är född i detta element är en jordnära person som är ekonomisk, sparsam, effektiv, kan göra konkreta saker med sina egna händer och uppskattar det materiella värdet av objekt i omvärlden. Viktigt är det som är ”påtagligt”, det man äger, har, och använder sig utav -  det praktiska värdet -  men även det som finns i ens omgivning, som naturen. Oftast handlar det mest om vad som finns runt omkring, än om vad man gör eftersom jord representerar manifestation i den fysiska världen. Men många sysslar med sådant som hantverk och tillverkning även om det är typiskt med något som rör trädgård, natur och mark liksom även platser, strukturer, tid och upplevelser.
Jordelementet kan bäst jämföras med eftersommaren, skördetiden, då man börjar förbereda inför hösten och vinterns ankomst genom att färdigställa byggnader m m, samt samlar vinterförråd. Jordelementfödda är som köttet eller stommen i världen, de är basen eller grunden som allting ”byggs på eller växer ur”. Att öka tillgångar - tillväxt. Därför kopplas även pengar till detta element.
Typiska ord för detta element är: kropp, hem, jobb, skörd, växter, boskap, skog, ängar,  grottor, klippor, berg... De tre tecknen i jordelementet  (Oxen, Jungfrun, Stenbocken) länkar också alla andra element (vatten, eld, luft) till en fast form. Eftersom de tillhör den bördiga jorden själv och manifesterar det som är planterat inne i dem och bör de vara särskilt noga med att inte omge sig med dåliga influenser. 
Jordtecknen är till sin karaktär mer inåtriktade, och kallas därför negativa.
Detta element är ofta starkt förknippat med människans ursprung och ibland pratar man om Moder jord, som vi alla härstammar ifrån. Jordpersoner visar upp egenskaper som är särskilt förknippade med jord. Man tänker då särskilt på stabilitet, ansvarsfullhet och praktisk läggning. Jordtecken ser till de fysiska livsförnödenheterna och etablerar strukturer och system för att öka säkerheten och komforten.
De födda i detta element är de som med åldern utvecklar erfarenhet genom idoghet, tålamod och ser till det beprövade och hållbara - och det är sådana erfarna äldre som t ex indianerna brukar vända sig till som man kallar "The Elders", som därför fungerar som ledarnas rådgivare.
Jordteckenfödda är starka, handfasta och beslutsamma och är också pålitliga vänner. De tycker ofta om att både laga mat och äta. De är inte förtjusta i förändringar utan föredrar en långsam och stabil utveckling.  De är realistiska med ett lätt pessimistiskt anlag och kan därför vara svåra att överbevisa om nya möjligheter och nya sätt att se på saker och ting.
Deras skuggsida, den negativa sidan som kan utvecklas, är är en tendens till lättja, trångsynthet och envishet. De bygger upp barriärer för sig som ingen annan vet är där.
Jordtecken tror bara på vad de kan se, höra, känna, smaka eller lukta. Om de inte kan känna något, existerar det inte. Eld är intuitiv och ”bara vet” att det är något som kommer någon gång... Jordtecken tror på det när det blir ”här och nu”. Utan eld finns ingen glädje, ingen anledning att leva. Men jorden vet att man inte kan leva enbart på inspiration. Någon måste göra det hårda arbetet och ta ut soporna i slutet av dagen...
 
Om födelsehoroskopet har himlakroppar och punkter i fler än ett jordtecken:
I födelsehoroskopet visar jordtecknen på de områden där man är praktisk, "jordnära", och tar hand om de dagliga sysslorna som man kan utläsa i födelsehoroskopet. 
En person som i sitt födelsehoroskop har många himlakroppar och punkter i jordtecken står mycket stadigt på jorden och är oftast väldigt praktiskt lagd, dessutom mycket ekonomisk - "snål eller bara klok"- , strukturell och sinnlig samt ser ett framtidsvärde i materiella ting. Det är den jordnära människan som oftast kan göra det mesta med sina händer och även arbetar idogt. Denne kan planera och få saker gjorda samt ser värdet i naturen och de jordiska resurserna. Likså kan de se ett värde i att ”göra karriär”, vilket bottnar i behovet av skapa trygghet.
Man finner bland de med mycket jord i sina födelsehoroskop ofta köpmän eller de som är mycket affärsorienterade. De är lagerhållarna och handlarna. De kommer till sin rätt när de köper eller säljer material eller materiella varor.
De med mycket jord i födelsehoroskopet kan använda själva jordens ”magi” med viljestyrka för att skapa balans och pragmatism. Även om de inte skulle kunna få jorden att  röra sig och skapa en massiv jordbävning så har de förmågan att med viljan och ritualer eller ceremonier skapa en manifestering av den inneboende urkraften i jorden, liksom de även kan påverka till ”bindande magi”...
Detta är också det element som hanterar ”begravning av saker” – främst kan man då tänka på ritualer med magi, men även frön, som ”begravs” för att det ska växa nytt...Inget är ”över” i och med att det grävs ner i jord, det är också början till något annat...
Dominerande jord i födelsehoroskopet ger också behov av att se tydliga strukturer och att planera och att bara erkänna  de saker som är påtagliga och konkreta. Det finns inte plats för ”flum” och inte alltid så mycket tills övers för det stämningsfyllda och det finns sällan känsla för romantik ...
I sitt negativa uttryck, kan en obalanserad jordbetoning i födelsehoroskopet leda till övermaterialism, girighet, översitteri, människoförakt, tröghet, hänsynslöshet liksom stagnation och rädsla.
Placeringarna i jordtecknen visar även på var man är stel och blockerad: ”rädd för att röra sig” och ”släppa loss”, där det finns det som hämmar.  Jordtecknen får problem när de glömmer att det finns mer i livet än de fem sinnena och att den inre världen är lika "riktiga" som det fysiska planet. 
 
LÄS HÄR OM DE ANDRA ASTROLOGISKA ELEMENTEN 
ELD
LUFT
VATTEN
 

LÄS OM FLER  ASTROLOGISKA ELEMENT
https://heartwisdom.webnode.se/products/om-astrologins-fyra-element/