Astrologins eldtecken: Väduren, Lejonet eller Skytten

Astrologins eldtecken:  Väduren, Lejonet eller Skytten
Eldtecknens grundegenskaper är: energi, aktivitet, entusiasm, kreativitet, kraft, vitalitet, idealism, passion, eldighet, koleriskhet och spontanitet.

Eldteckenfödda är dynamiska, av naturen ofta entusiastiska och temperamentsfulla och behöver ett personligt uttryck.
Eld representerar längtan efter livet, viljan att vara och bli. Det är inget misstag att ett eldtecken - Väduren – ”lanserar” eller startar zodiakcirkeln, just det eldtecknen som vanligtvis förkroppsligar igångsättande, ledarskap, initiativförmåga och mod.
Alla element har,vad man kan kalla för olika vibrationer av gudomligheten (förutsättning för liv), och eld har traditionellt förknippats med vad indianerna till engelska översatt till ”Spirit”: ungefär ”den själsliga urkraften”. Eldelementet  är fyllt med den gudomliga gnistan, som också kan sprida sig som en löpeld till alla runt omkring.  
Eld representerar därför den glödande livskraften inom oss och eldteckenföddas entusiastism är ibland större än livet och då den kan brinna utom kontroll, så är det bäst att sköta dess glöd. Eldtecken har energi och företagsamhet och är både handlingsbenägna och livsbejakande. De har en övertygande dynamik och självständighet och inger i allmänhet respekt samt har oftast en ”framfusig” charm.
Eftersom de vanligtvis är utåtriktade och spontana till sin karaktär, brukar de kallas positiva.
Eld brukar ge en känsla av trygghet och de som är födda i detta element brukar ha en varm utstrålning  som ger värme till omgivningen. En gnista från någon som är född i ett eldelement kan tända upp nya idéer, samt fungera som en ledstjärna för att lysa upp vägen för att uppnå målen med övertygelse och entusiasm för andra -  helt enkelt vara en källa till inspiration.
Eld stärker självförtroendet att ta itu med problem utan att tveka. Utan eld, det finns ingen utstrålning, ingen övertygelse, inget uttryck.
Eldteckenföddas natur är ivrig, impulsiv, ofta humoristisk och rolig  samt passionerad, men ibland nyckfull. 
De födda i elementet eld brukar kännetecknas av ett uppriktigt, ärligt och öppet förhållningssätt. Deras vänlighet och generositet kommer alltid skina igenom utom när de backas in i ett hörn, för då kan de bli häftiga. kanske våldsamma.
Antikens medicin sa att dessa personer lätt blev koleriska, och ett häftigt, eldigt humör var typiskt för dessa.
Dessa ”eldfödda” personligheter brukar agera på instinkt eller med ett "sjätte sinne", och det gör att mer försiktiga typer ibland ser dem som vårdslösa. Men de går faktiskt efter en kraftfull intuition som för dem till ”framkanten” med nya erfarenheter.
Många eldteckenfödda har en livslust som ibland kan vara avundsvärd. De som är nedtyngda kan försöka att kasta en våt filt på deras entusiasm, eller på andra sätt ”slå ner på den”, så eldfödda måste vaksamt vakta sin ledstjärna. Det är viktigt för dem att ha ”cheerleaders”,"hejarklacksledning", som uppmuntrar. Men å andra sidan kan ”eldfödda” som bara tänker på sig själva lära sig visdom den hårda vägen genom de andra elementen. De kan hålla motstånd tills de ser att det inte finns genvägar. Vart och ett av de andra elementen har något att erbjuda, och i gengäld ger eld ut en glöd som är lika närande som solstrålar.
Helst vill eldtecknen tjäna som inspiration för andra och stimulera kreativa åtgärder baserade på höga ideal.  Eldens ”folk” har ofta setts som mänsklighetens och civilisationens hjälpare och vägledare.  

När eldens energi utrycks negativt, kan det finnas en överbetoning på självförverkligande utan hänsyn till andras känslor, vilket resulterar i själviskhet, överdriven självcentrering och självbetydelse eller fanatism. Eld kan "brinna ut" när den saknar ett praktiskt utlopp för sin högspänningsenergi. Elden ska tas på allvar annars kan det bli "farligt"...
Om födelsehoroskopet har himlakroppar och punkter i fler än ett eldtecken:
En person som i sitt födelsehoroskop har många himlakroppar och punkter i eldtecken har oftast gott om energi, är varma, positiva, utåtriktade och initiativrika. Det ger en person en kraftfull energikälla. Och de som är starkt eldteckenpräglade har ständigt något på gång och ett behov av att få utlopp för sin stora inneboende energi. Som fysisk aktivitet, sport etc.
Eldtecknen visar de områden i födelsehoroskopet där man är mest självsäker och inspirerad, där man kan få den "stora bilden” snarare än att fastna i detaljer.
Någon som har ett ”eldigt horoskop” är mycket angelägen om att göra något, för att agera, för att hitta en användning för sin energi. Varje fest eller engagemang blir till det bättre med närvaron av någon vars horoskop är fulladdat med eld. De är stora katalysatorer för lek men kan också riskera att sänka den spontana sidan från sin omgivning.
Denna person är typiskt optimistisk, och endast allvarliga hinder eller långa perioder av otur kan tillfälligt minska nivån av optimism. En eldig person delar oftast mer än gärna sin energi, entusiasm och sina idéer med andra människor. De är ”Movers och Shakers” i världen. Dessa personer brukar ha tillit till livets resa och en vilja att ta risker.
De vars födelsehoroskop har betoning på eldtecken är vanligtvis sanna krigare. Inte nödvändigtvis fysiskt. De visar någon form av mod, styrka och stridslystnad. De har den mentala och moraliska styrka som gör det möjligt för dem att ge sig ut på okända vatten och att hålla ut och brukar tåla någons slags fara. De visar sällan rädsla och är uthålliga och övertygade i sina handlingar. De kan möta svårigheter utan att göra reträtt. De kämpar för sina principer och har en envis uthållighet och är ovilliga att erkänna nederlag. De ”tänder på” utmaningar.
En överuttryck av eld kan vända självsäkerhet till aggression och ett vårdslöst beteende m m. När elden är utom kontroll, kan den bränna allt i sin väg.
Om elden vore medveten, skulle den se på allt annat som antingen bränsle eller inte bränsle. Och det är hur människor med starka eldplaceringar tycks agera. De kan vara så självcentrerade, att det ibland verkar som att de inte vet att någon annan är riktigt levande. Det är svårt att få dem att se saker från någon annans synvinkel, eftersom de inte tror att det finns någon annan synvinkel. Eldtecken hanterar situationer genom att pressa alla eventuella hinder ur vägen.
På den mer positiva sidan, visar elden den sanna identiteten, vad du verkligen är, vad du kan initiera själv. (Om någon saknar eld i sitt födelsehoroskop, kan de behöva odla självförtroende, vitalitet, mod och passion).

LÄS HÄR OM DE ANDRA ASTROLOGISKA ELEMENTEN 
JORD

LUFT

VATTEN