Ascendenten (“yttre rollen”) i Skytten

Ascendenten (“yttre rollen”) i Skytten
Ascendenten symboliserar vår "mask", alltså den yttre personligheten.Stjärntecknet som födelsehoroskopets Ascendent befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man är född i (soltecknet). Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position genom en beräkning utifrån födelsedata: år, dag, klockslag, ort. Man kan kontakta en astrolog för att få veta det, men man kan få fram den genom att gå in och fylla i sina födelsedata HÄR. Information om Ascendenten i ett horoskop symboliserar finns HÄR.
Vad dess position de olika stjärntecknen betyder för personligheten kan man läsa om 
HÄR.
HÄR FÖLJER TOLKNINGEN AV ASCENDENTEN I SKYTTEN:
En person som har Ascendenten i Skytten verkar vara en utåtriktad person som utstrålar förtroende och som folk därför känner tillit till. Det finns vanligtvis en gemytlig vänlighet och artighet över personen i mötet med omvärlden. Han/hon har också en förmåga att möta nya personer så att det snart verkar som om de är "gamla vänner", främst på grund av hans/hennes förmåga att få andra att känna sig viktiga. Den här personen har lätt för att umgås ”i stort” med andra, och trivs med att vara omgiven av folk och att göra saker tillsammans med andra, och har svårare att bli privat med de flesta som han/hon möter och umgås med. Även om han/hon är sällskaplig, behöver han/hon också ha tid för sig själv, för att då känna sig fri och obunden. Han/hon kan också verka vara onärvarande...som att tankar eller fokus befinner sig ”långt borta” och verkar då fjärma sig från andra.
En person som har Ascendenten i Skytten har också behov av att vara uppriktig, vilket nog är något han/hon ibland behöver vakta, eftersom den uppriktigheten inte alltid uppskattas av andra. Han/hon har ett behov av att göra saker på ”stor nivå”, ett behov av oberoende och ”drivs” ofta av en känsla av att vilja komma ”bort från något stillastående ”, att komma iväg till nya mål. Här finns också ett behov av ständig expansion -  att få nya erfarenheter och möjligheter. Andra kan säkert uppleva att personen alltid är ”på väg”, eller ”ute efter något” som är ”bortom nuet”. Och det är oftast som så, att han/hon ser möjligheter som han/hon vill förverkliga och har också ett behov av att ”påverka”, och det på stor nivå – helst hela världen.
Ett starkt behov av självständighet och frihet är också egenskaper som en person som har Ascendenten i Skytten brukar ha, och han/hon vill inte känna sig bunden till andra. Det handlar mycket om att gå sin egen väg, att utforska ”livet”och få nya kunskaper och ett sökande efter visdom, även om han/hon senare kan komma på att han/hon ibland missat vissa detaljer. Och till Skyttens egenskaper hör också ett behov av att vidga perspektiven genom att ”se vidare” i ett större perspektiv, vilket också ofta skapar ett behov av att resa och ”ta in” nya kulturer - att vidga perspektiven även genom det. Det kan närmast liknas vid att till viss del är han/hon ”kopplad till världen”. Skyttascendenten är generös och imponeras av rikedom och status och är nyfiken på det mesta som känns oprövat.
Det finns även ett behov av att lära sig saker på egen hand, genom resor eller genom att uppleva och utforska främmande platser och att växa av erfarenheter ute i livet, kanske hellre än att uthärda strukturerade klassrumsmiljöer (även om han/hon tycker om att lära dig nya saker på andra sätt) och rutinarbetsuppgifter. Sätts han/hon i ”kedjor” är han/hon fast besluten att bryta sig fri. Ingenting får hålla tillbaka, och han/hon sätter ofta sina mål så långt bort att de är knappt synliga.
Många tycker nog att han/hon är en intressant och/eller spännande personlighet, inte minst när han/hon gärna delar mer eller mindre visa åsikter eller kunskaper, liksom”stort” beskrivna erfarenheter och/eller ”vilda” upplevelser, kanske överdrivet framförda i vissa fall. Fast visst händer det att sådant framförs oavsett om andra vill lyssna eller inte. Och dessutom finns det ofta en entusiasm över det som han/hon vet och kan, och därför vill han/hon att andra ska få ´ta del av det och därför har han/hon ofta en stor lust att lära andra detta. Men det finns många med Ascendenten i Skytten som visar kvaliteter av predikan och fanatism i sin iver att dela, och det finns tillfällen när han/hon går till överdrift för att försöka rekrytera andra till att ta till sig just hans/hennes uppfattningar. På detta sätt försöker han/hon adjungera andra till att komma ”över” till hans/hennes version av den sanna kunskapen.
En person som har Ascendenten i Skytten har vanligtvis även ett behov av att ”nå någonstans” i livet. Det brukar gälla en vilja att nå framgång, gärna att vinna, för han/hon vill inte känna sig begränsad av omständigheter och av andra. Att ha en öppen och intellektuell nyfikenhet gör att han/hon också är villig att lära sig om andra människor i ett försök att förstå dem, samtidigt som han/hon är förtroendefull och öppen.
Han/hon har sinne för humor. Även när han/hon känner sig låg, försöker han/hon nog hitta humor i livet och ha det trevligt. Denna person är nog också mycket av en ”underhållare” och har begåvning inom skrivande, publicering och kommunikation. Det finns dock en tendens att gå till ytterligheter i allt han/hon företar sig, liksom att göra plötsliga beslut som ändrar ”kursen” – vilket kan skapa en viss ”orutin".
En person som har Ascendenten i Skytten vill gå sin egen väg och går sällan efter andra - och inte heller vill han/hon att andra ska följa efter. Han/hon vill mest göra sina egna grejer och har ett behov av att uppleva annat än det som är närvarande. ”Gräset är grönare någon annanstans”...Han/hon har en benägenhet att sikta långt, målen är ofta avlägsna, vissa skulle nog säga att en del av dessa helt enkelt är ouppnåeliga, men han/hon har ofta en känsla av att bara saker som verkar vara utom räckhåll är värda att nå. När han/hon har ett mål framför sig, oavsett hur långt bort i fjärran det är, eller hur ”högt det är” går  han/hon outtröttligt mot det. Men det måste vara ett mål han/hon bestämmer, inte andra. Det har säkert också hänt att han/hon föredragit att välja en motsatt riktning än den andra tar, bara på grund av detta. 
Många kan nog tycka att han/hon är ganska svårfångad, någon som är svår att förutse och omöjlig att kontrollera.
Även om en person som har Ascendenten i Skytten inte är någon eremit så går han/hon oftast sin egen väg och tvekar sällan även om det kan lämna vänner och säkerhet bakom sig. Men det är också just detta som för honom/henne någonstans, även om det ”bara” upplevs som att att han/hon når fram till hälften. Men det är ju: Friskt vågat hälften vunnet...
Å andra sidan så kan han/hon ”kasta bort ”det han/hon har på ett ögonblick, om han/hon känner att det innebär bördor. Det är behovet av att känna sig fri, som det bottnar i. Han/hon vill inte bli hämmad och kontrollerad av omständigheter eller av andra människor.
Gränser är alltså knappast något för en person med Ascendeten i Skytten och här finns även tendenser till extravagans, otålighet, ologik, brist på koncentration - inte bara psykiskt, utan även i vanor och beteenden i allmänhet. Att gå”för långt” och skjuta pilar långt utanför de gränser som finns – ett behov av att ”satsa” för högt och för mycket ligger ofta för en person med denna Ascendent.. Tendensen att gå till ytterligheter kan vara symtom på en passionerad övertro på sin egen osårbarhet och att vilja tänja på gränserna för vad som är tillåtet.
Behovet av att känna sig fri, kan också skapa ett behov av att röra på sig mycket, vilket kan vara fysiskt, som sport eller utomhusaktiviteter som promenader, likaväl som att resa och det kan finnas ett behov av äventyr.
Skyttascendentens nervsystem kan vara mycket laddat...vilket kan leda till att han/hon nog ibland tar för stora risker, både vad gäller ekonomi, spel och olycksrisker för kroppen.
En person med Ascendenten i Skytten kan också bli cynisk och sarkastisk och kan stundom vara befriad från taktfullhet, om han/hon inte tänker sig för. Samtidigt måste han/hon vara försiktig så att det stora behovet av sin egen frihet inte sker på bekostnad av en mer omtänksam personlighet – han/hon kan behöva arbeta med att utveckla takt och koncentration.
En person med en Skyttascendent kan stundom också verka högtravande, vilket då beror på en känsla av att ha ”fångat” kunskaper, framgång eller filosofiska idéer som höjer hans eller hennes personliga status inför andra...
Men det kan också finnas tillfällen där han/hon låter sin naturliga tro och optimism krympa bort, p g  a en känsla av att ha misslyckats med att hitta de svar han/hon söker, vilket då kan innebära att han/hon kan bli missmodig och cynisk.
En person med Ascendenten i Skytten behöver en partner som förstår behovet av frihet. Partnern bör inte vara för fäst vid materiella ting. Många som är födda med denna Ascendent är den typen som nog har flera tillfälliga relationer och kan verka ytlig tills han/hon möter rätt person.
En person som har Ascendenten i Skytten bör vara lång och mellanblond, med långa armar, ben och fingrar. Han/hon går som om han/hon svävar, med långa kliv och står och går på ett ståtligt sätt som kan föra tankarna till en Centaur... Han/hon kan även ha en tendens att ibland böja sig, röra på kroppen, vilket kan få tanken att snudda vid likheten med en häst på bete... Det finns ofta en tendens att röra på eller skrapa med fötterna. Ansiktsuttrycket är uppriktigt och kanske också även gladlynt. Ansiktet är jovialiskt, oftast långt eller ovalt med en mer rundad panna och mycket klar hy. Ljusa, ofta blå ögon med en ”evig” blick, som om han/hon ser ”bortom nuet. Håret (manen) är vanligtvis cendre till mörkt och rikligt i ungdomen och blir imponerande vitt under senare år. På en man med Ascendenten i Skytten tenderar håret att tidigt gå mot skallighet, speciellt vid tinningarna. S k Cowlicks är vanligt. 
Kända människor med Ascendenten Skytten:
Elvis Presley, Princessan Diana, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Nicolas Cage, Fred Astaire, Brigitte Bardot, Marlon Brando, Coco Chanel, James Dean, Bob Dylan, Jodie Foster, Lady Gaga, Jimi Hendrix, Scarlett Johansson, Elizabeth Taylor, Prince William, Drottning Silvia.
 
Mona Rosenberg