Fullmånen 20/6 2016 i Skyttens tecken (en dubbel):” en känsla av visshet”. En astrologisk tolkning

Fullmånen 20/6 2016 i Skyttens tecken (en dubbel):” en känsla av visshet”. En astrologisk tolkning
Den 20 Juni 2016, kl 13:04:58 (sv tid), är det dags för fullmåne, åter igen i Skyttens  stjärntecken. Det blev en ”dubbel”, alltså. Det beror på att den befann sig precis i början av Skytten den 21/5 och nu befinner sig precis i slutet av samma tecken. Så, ”vi tar det igen” med vissa skillnader bl a när det gäller aspekter, dessutom är den på väg in i Stenbocken.
Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info). Junimånadens fullmåne kallas bl a ”Strawberry Full Moon”, ett namn den fått av Algonquinstammarna, då den var ett tecken på att man skulle samla mognande frukter. I Europa kallades den ofta för Rose Full Moon (där jordgubbar förr inte fanns).
Alla fullmåneenergier är olika
Månen kopplas till känslor och instinkter som brukar bli starkare under fullmåne och vår energi öka, vilket bl a kan kännas som oro. Även sårbarhet ökar. Alla fullmåneenergier är olika, bl a p g a stjärntecknet som den då befinner sig i. Fullmånens krafter drar fram det undermedvetna och smärtsamma minnen m m, brukar aktiveras. Fullmånen är månfasernas fulländning och anses vara bäst om man vill arbeta med månens energi. Den kan hjälpa oss att finslipa på det vi behöver för ökad känslomässig balans. LÄS MER HÄR och HÄR
 
*****************************************************************************
"Data" för fullmånen den 20/6 2016
Fullmånens stjärnteckenenergi påverkar alla, men man kan läsa den allmänna tolkningen. Man är särskilt mottaglig och känslig för denna månads fullmåneenergi om man är född runt datumen 22-27 (någon månad), speciellt om man är född något av de datumen i December. Känner man till sitt horoskop kan man kolla planeter/punkter och aspekter i horoskopet vid dessa grader för att tolka hur det inverkar personligt. Det astrologiska hus som fullmånen då befinner sig i påvisar livsområdet.
Fullmånens kraft är starkast: kl. 13:04:58 svensk tid (11.02 UTC), vid 29.30 grader i Skyttens stjärntecken.
 
*****************************************************************************
Astrologisk tolkning för fullmånen i Skyttens stjärntecken
Nyckelord för stjärntecknet Skytten är bl a: gladlynt, godmodig, optimistisk, oberoende, charmig, sällskaplig, osentimental, okonstlad, entusiastisk, äventyrlig, ärlig, frispråkig, oberoende, idealistisk, klämkäck, rak, framåt, spontan, filosofisk, öppensinnad, utåtriktad, storsint, kunnig och världsmedveten… De negativa är bl a… rotlös, rastlös, hänsynslös, dominerande, överdriven, skrävlande, hånfull, ironisk, taktlös, nitisk, slarvig, oansvarig…
Då fullmånen är på väg in i Stenbocken så färgas dessa egenskaper också av stabilitet vilket inverkar ”jordande” på Skyttens tendenser att inte vara närvarande. En realistisk och verklighetsnära attityd gör sig också märkbar när det gäller sådant som ideal och framtidsdrömmar.
När den känsliga och personliga Månen befinner sig i Skyttens stjärntecken och med sin fulla kraft “belyser” det, får vi energi i sinnet. Det lockar till nya idéer och att möta inspirerande människor. Det kan kännas som att det är dags att skaka av sig gammal spindelväv, gå framåt och scanna horisonten för någon idé eller förhoppning, vars tid snart kommer. Nu är det lättare att gå igenom känslor ur det förflutna utan att hålla på rätt och fel. Om man hamnar i känslomässig återvändsgränd eller frustration, så gäller det att vara i ögonblicket och se det ur ett högre perspektiv, för det är extra möjligt nu! Fullmånen i Skytten kan också öka på sådant som drömmar om främmande platser, ”önskedrömmar” om det som finns i fjärran – långt borta från nuet - eller en oro som ger behov av rörelse i någon riktning. Längtan bort eller efter äventyr kan alltså ”svepa in”. Så många känner sig nu mer sugna på att ta sig till platser bortom, om inte i den fysiska världen så i fantasin (meditation, själsresor, drömmar... t ex).
Då fullmånen är på väg in i Stenbocken så färgas detta ovan också av ett ökat behov av det som är konkret och att skönja ett reellt mål vilket förankrar känslan inför framtiden – i nuet.
Fullmånen i Skytten inspirerar till en känsla av entusiasm, frihet och expanderande horisonter för att berika livet med mening, upptäckter och kreativitet - den exponerade vyn blir panorama. Men... det är nu kanske också för lätt att bli överväldigad av dessa idéer och känslor, men poängen är då att rikta uppmärksamheten på långsiktiga mål och högre principer, snarare än att gå vilse i en flod av triviala uppgifter och detaljer eller illusoriska drömmar eller rena fantasier, så är du redo att kliva in i den stora bilden, utan att gå vilse i illusioner och höga ideal? Vi glider lättare in i stora visioner, vilket kan röra upp både passion och hoppfullhet. Visst kan det kännas glädjande att sikta högt bland stjärnorna, men visioner och för höga förväntningar kan liknas vid att bygga luftslott om det inte finns en jordande grund – vilket då kan skapa besvikelse! Så det är bra att dels drömma och våga chansa, men att också hålla sig realistisk – på Jorden, d v s ”jordad” - så att man inte flyger för högt! Gör man det, så är det läge att jorda sig; t ex genom att göra praktiska saker eller tänka sig att man sjunker ner i jorden.
Och det är lätt att jorda sig nu när fullmånen är på väg in i Stenbocken vilket färgar Skyttens energier.
Ett ökat behov av att förstå en större mening blir sannolikt mer märkbart, att se en betydelse i ett stort perspektiv. Troligtvis får många en känsla av att vilja söka vidare och kanske trotsa gränser. Nu vill vi veta hur saker och ting i livet förhåller sig och då finns inget tålamod för inbromsning, inte heller för ”knussel” eller mygel. Nu är det ärlighet som får möjlighet att blomstra, om än kanske litet burdust eller med mer kraft. Det är nog så att vi allmänt får uppleva att fler än vanligt har häftigt humör, med uppblossade konflikter. Men det är samtidigt lättare att släppa taget och gå vidare, istället för att det ligger och gnager.
Varje fullmånes stjärntecken och aspekter anger tonen fram till nästa fullmåne. Och om man är mer entusiastisk, hoppfull och energisk, är mer utåtriktad och har större frihetsbehov, längtar långt bort eller känner stor rastlöshet och kanske känner att man vågar chansa och satsa på något, samt vill veta mer och förstå helheten, ja då är man mer öppen för inflytandet från Skyttenfullmånen.
 
*****************************************************************************
Uppgiften” för fullmånen i Skytten
Fullmånen “vill” hjälpa oss med att ge upp dåliga vanor och släppa taget om negativa känslomässiga “bojor” och därmed bli befriade från dem - friare. Den drar fram det som inte har bearbetats och ger energi för att t ex rensa hem, relationsproblem eller gamla känslor. Kropp, själ, ande och den fysiska världen hör ihop och bildar basen för framtiden. Vi kan därför välja hur vi vill ha den basen. När Månen vandrar och vistas i de olika stjärntecknen har den alltså ett syfte med det:
Förra fullmånen i Skytten hjälpte oss att med rikta oss utåt mot omvärlden och livet i det stora hela, vi fick ökad entusiasm och ville expandera våra horisonter, vi såg mer möjligheter i framtiden och vågade ta mer chanser… OCH denna energi fortsätter att rikta oss utåt och framåt, även om närheten till Stenbocken ger behov av att förankra och förverkliga dessa energier på ett konkret och stabiliserande sätt.
Alla har, enligt astrologins synsätt, Skyttens energier någonstans i mindre eller större grad i sitt liv, vilket horoskopet speglar, men allmänt är det bl a förmågan att ”filosofera” och förstå livet utifrån ett vidgat perspektiv och behovet av främmande platser, samt behovet att planera sådant som kan få växa och utvecklas i framtiden. Och att kunna vänta sig något, d v s hoppfullhet. Närheten till Stenbocken ger stabilitet och en mer konkret känsla till våra förhoppningar.
Vi kan skönja något som ter sig tydligt och det ger också en känsla av visshet.
Skyttenmånen ”önskar” alltså hjälpa oss med att komma i kontakt med dessa energier. Vi får tillgång till mer utåtriktad energi och eftersom vi kan bli mer rastlösa så är det bra att få utlopp för den energin. Skyttens tid passar bra för utomhusaktiviteter som nattliga brasor, campingresor - resor. Närheten till Stenbocken kan dock ge ett starkare behov av att uppleva detta ensam, kanske för att filosofera och stärka vår egen energi inför framtiden.
Denna tid kopplar lättare våra känslor till vår inre livsfilosofi, så vi har stor hjälp av att låta visionerna guida oss till en medvetandeökning, kanske också ett litet uppvaknande då det sannolikt dyker upp något som ger nya perspektiv – och därmed nya möjligheter!
Det är vår egen personliga sanning och målmedvetenhet som vi är manade att anamma, samt möjlighet att förstå att ”sanningen kan gör oss fria”, i sinnet… Vi vet väl alla hur skönt det är att städa bort gammalt ”bråte” i garderober och källare: Så det är dags att städa i vår inre garderob, liksom i vår inre källare… Städa bort det som inte längre tjänar oss. När vi rensar ut det förflutna, känner vi oss lättare. Det beror på att vi då också ger plats för nya möjligheter och också ger plats åt ljus…
Skyttens fullmåne ger oss upplevelsen av ett flöde av energi som påverkar oss att våga expandera och ta chanser. Det i sin tur får oss att se mer optimistiskt på livet och ger oss också känslan av att bra saker kommer att hända i framtiden, att livet bär med sig fördelar. Vi törs blicka framåt med tillit och nyfikenhet och ser nu fram emot framtiden. Vi släpper det förflutna.
Skyttfullmånen hjälper oss att lättare komma i kontakt med höga ideal och att hungra efter kunskap och sträva efter mening.
Det är en bra tid att vara uppmärksam på eventuella ”profetiska” drömmar och notera positiv överraskningar i det vakna livet.
 
*****************************************************************************
Tolkning av inblandade planeter för fullmånen i Skyttens stjärntecken
Vid fullmåne är oppositionen till Solen viktigast. Nu är det Solen i Tvillingarna i opposition till fullmånen i Skytten som bl a inverkar på vår tolkning av information, bedömningar, begrepp och föreställningar kring vad som är sant, möjligt och riktigt. Det är en tid där vi kan göra en medveten kursändring baserat på de nya begrepp som införlivas. Vi blir öppnare och nyfiknare och mer sociala, inte minst med tanke på att det är sommar!
Vi utmanas nu att leva efter – eller leva ut - våra sanningar. Ta också då makten att förändra något i ditt liv genom dessa nya insikter, eller dina drömmar eller det som kommer upp vid meditation. Vi kan känna att denna fullmåne uppmuntrar oss till att leda våra liv i sanning och också med passion. Det är som om vi blir ombedda att omfamna vår vildhet (Skytten), och att leda vårt liv så ärligt som möjligt.
 
Vidare i tolkningen av de andra inblandade planeterna:
Mars retrograd i Skorpionen kan vara ”stökig” denna tid i och med att den och Uranus befinner sig i kvinkuns (exakt), likaså blir Uranus extra retlig och ”svår” i och med denna aspekt. Så, det är nog många som gått och retat sig på saker som nu lätt ”blossar upp” och vi kan nog räkna störande moment både här och där i tillvaron, framför allt eftersom gammal vrede lättare tar sig ”ut” på något sätt... Mars går baklänges till den 30 Juni. När Mars backar så ger den oss inte sin vanliga kraft och energi, framför allt inte när den, som nu, befinner sig i mer inåtvända och känslopräglade Skorpionen. Det känns motigare att ta itu med saker i livet och energin går ner. Så det är inte riktigt läge att börja med något nytt och man bör nog inte sätta igång stora projekt… Minns då, att det kommer en tid efter denna retrograd då det är läge igen. Uranus kvinkuns kan dock ge plötsliga och oväntade händelser som överraskar oss och som kan visa på motsatser och ”bakvända” händelser i detta! Vänta det oväntade alltså.
Chiron (Fiskarna) i trigon Mars har en förmildrande inverkan på Uranusenergin, så även om humöret kan ”stöka” hos många, så kan också en viss förståelse också göra sig gällande.
Vi har också Venus i Kräftan i konjunktion Solen i Tvillingarna och i opposition till fullmånen som förhoppningsvis hjälper till att mildra Uranus kvinkuns. Vanligtvis är Månen, Venus och Solen tillsammans fyllda av underbar och vacker energi och därför bra för sådant som våra relationer. Det fyller oss lättare med generositet, överflöd och positivitet. Dessa planeter tillsammans, varav Solen i Tvillingarna ger oss energi till kreativ mångsidighet och estetiska idéer, liksom ökat behov av fredliga dialoger och harmonisk kommunikation. Det är bra, som motvikt till Mars-energinMen denna konstellation ger oss också smidiga och snabbt övergående förälskelser eller attraktion i luften, kanske mest gällande dem som inte har fasta relationer – och för dem som har det; mer gnistor!
Merkurius i Tvillingarna opposition Saturnus samt kvadratur Neptunus. Saturnus fortsätter att vara retrograd. Detta tyder också på mental irritabilitet och frustration. Vi behöver nu förmodligen se över våra åtaganden, fatta viktiga beslut och fundera på något i vår livssituation och det kan vara p g a sådant som vi känner oss besvikna över, vilket ger anledning att ”röja” hinder. När det sker: ser vi klarare på situationen.
Ett föränderligt storkors bildas av Merkurius (tvill), Saturnus (skytt), Neptunus (fisk) och Jupiter (jung), den sista tillsammans med N Noden, där de fyra benen befinner sig i vart och ett av de rörliga tecknen. Händelser kring tidpunkten för denna fullmåne fungerar som utlösare för gammal oro, men nu i en ny riktning. Det är tid för förändringar i livsriktning, förändringar i hjärtat, förändringar i sinnet och förändringar av omständigheter. Nu finns möjlighet att kunna lägga grunden till och börja utveckla långsiktiga planer som har stor möjlighet att blomstra i framtiden! Kontrakt, förbindelser och gemensamma överenskommelser gynnas, men man ska ändå vara observant så att man inte blir för orealistisk i sina drömmar, för då blir man besviken.
Jupiter, den starkaste ”punkten” (mynningen) i detta aspektmönster är i hälsotecknet, Jungfrun, så det är bl a tid för att kunna stärka hälsan (Jupiter) genom att förstå (Merkurius) eller tolka ett budskap och sätta fingret på ”oklarheter” (Neptunus) och därmed få möjlighet att förbättra det som är kopplat till levnadsförhållanden och att realisera studier, likaväl som forskning, redovisning och produktion (Saturnus).
T-korset antyder att vi kan vilja förstå detaljer och ”små händelser” för vad de är utifrån ett större, kanske andligt, perspektiv med vårt vardagliga förnuft, vår inre känsla och intuition. Jupiter i Jungfrun förstorar gärna små saker, Neptunus i Fiskarna vill drömma ”fluffigt”, kanske ”flummigt” och Saturnus i Skytten vill gärna begränsa (dra in) de stora, kanske orealistiska målen som är byggda på illusioner (Fisken) och finns där för att lära oss att gå försiktigt fram och fokusera på det som är möjligt att förverkliga. För många kan detta kännas förvirrande (Neptunus) och ”hårt” (Saturnus), men genom att studera detaljerna (Jupiter Jungfrun) och också se bakom illusioner (Neptunus) kan vi lättare fokusera på vår strävan (Saturnus) och samtidigt använda intuitionen (Neptunus) medan vi finslipar på de stora sakerna och planerna (Jupiter i Jungfrun). Då kan vi ha stor nytta av att Jupiter inspirerar och inbjuder oss till möjligheter och att Saturnus hjälper oss med att arbeta fokuserat för det medan Neptunus ger intuitiv vägledning. Kanske en och annan vill springa från uppgifterna (Jupiter/Jungfrun) och det tunga ansvaret (Saturnus Skytten) och istället ge upp och ”fly” in i drömmar och det mer lättjefulla (Fisk-Neptunus), men Saturnus kommer nog inte att ge upp så lätt. Lektioner kommer. Rådet är att istället för att känna sig överväldigad av att det är så mycket att ta itu med, så är det bättre att fokusera på att ta litet i taget istället… Bättre litet i taget, än inget.
Neptunus, Jupiter, Saturnus och Merkurius tillsammans i detta storkors påminner oss nu också om att sanningen ”kan glida”, för ibland när vi tror att vi har nått klarhet så uppfattar vi en ny sida av saken eller också uppstår en ny fråga eller kanske vi hamnar i tvivel. Så, det handlar nu mycket om att urskilja sanningen i var och ens liv och att göra nödvändiga beslut, som har att göra med avslut, att släppa det förflutna innan det nya verkligen kan få ett tag.
Neptunus kan också avslöja tendenser till förnekelse, falska föreställningar om oss själva, andra eller falskhet från andra. Planeten kan också spegla medberoende, eller missbruk. Våra eventuella orealistiska fantasier och drömmar står nu inför verkligheten när Saturnus drar i Neptunus och detta kan dra fram känslor av besvikelse, kanske förtvivlan. Men om vi nu väljer att använda Saturnus energi klokt kan vi börja skönja vår egen roll och att de situationer vi befinner oss i på någon nivå - medvetet eller omedvetet - beror på vår egen delaktighet ... Saturnus visar oss verkligheten och får oss att ärligt bedöma vilka våra värderingar är och var vi värderar och respekterar oss själva eller inte. Samt att agera utifrån vår egen självkänsla.
Neptunus, Jupiter och Saturnus, Merkurius i storkorset samt N Noden trigon Pluto speglar ett ökat behov av att förändra (karmiska) invanda känslomässiga beteendemönster. Många kommer att påbörja en sådan förändring. Sättet att lösa detta är att identifiera kärnan och våra mest grundläggande behov och sedan göra val som grundar sig på själsliga behov. Många är därför på G med att lösa överhoppade steg, så det är därför en speciell evolutionär tidpunkt för våra själars omvandling som ”drar igång”, avsedd för tillväxt ur ett evolutionärt perspektiv. Många kommer att bearbeta ”kärnan” till sådant som berör själen och livets väg. Allt detta är kopplat till gamla ”rötter”, som härstammar från tidigare inkarnationer. Det är nu ett alldeles utmärkt läge att visualisera framtiden, för att sedan kunna lösa upp själsliga gamla ”knutar” som eventuellt kan inverka störande. När det inte finns knutar eller det är ”obundet”, så tillåts alla andra knutar frigöras lättare.  Pluto tenderar att dra upp dolda saker, såväl som att nu avsluta saker och göra plats för en fördjupad riktning. Så det är dags att fokusera energi på det som verkligen betyder något utifrån kärnan – rötterna.
Många kan fundera över vad man vill åstadkomma i livet m m och vad som är viktigt. Saturnus i storkorset lär oss också att förstå gränser – eller att själv sätta dem.
Denna tid påverkar mångas andliga väg. Somliga kan uppleva en viss tvekan eller tvivel – det andliga sökandets ”växtvärk”. Andra märker av ökad mottaglighet, öppenhet och lust att expandera sin andlighet. Det kan också handla om inspiration och kreativitet. För en del har denna aspekt skapat en stark tro. Åter andra upplever nu att bilder/drömmar/illusioner (Neptunus i Fiskarna) som byggts upp under denna opposition inte stämmer med verkligheten (Jupiter i Jungfrun). Det hjälper oss också att se saker i ett större perspektiv, liksom syftet bakom händelser och också att erkänna hur våra liv, handlingar, små detaljer och beslut ledde fram till denna punkt på vår resa. Och samtidigt ser vi en fortsättning. Vi börjar skönja vart vi egentligen är på väg snart. När den neptuniska ”dimman” lättar från Jupiter så kommer mycket att klarna.
Lita på dina instinkter. Tillåt dig själv att upptäcka vem du är, det nya jaget som växer fram.
N Noden i Jungfrun och den Södra i Fiskarna, Neptunus i Fiskarna i opposition Jupiter i Jungfrun, tycks vilja leda många till sin kallelse och att ta hand om sina – och andras - själsliga sår. Jupiter stannar i Jungfrun fram till Augusti 2016 och Norra Noden stannar i Jungfrun fram 10 Maj 2017. De uppmanar oss att ta reda på: "Varför har vi/jag har kommit till Jorden vid den här tiden”? I Jungfruns natur ligger bl a att tjäna likaväl som att “städa upp” (rensa/rena) och ta itu med och granska och lösa problem genom att iaktta det som inte alltid är så tydligt. Jungfrun handlar mycket om hälsa, hjälpsamhet och organisation, så där finns ”grundbultarna” och många som känner för Jordens, djurens och människors lidande är egentligen här för att fungera som planetens prästinnor och präster för att göra kanske en liten, men viktig del i kampen om att avsluta mycket av världens tanke - och synsätt och mönster och medverka till något nytt. Detta är extra tydligt denna tid.
 
MER OM Jupiter och N Noden i Jungfrun, S Noden i Fiskarna och Chiron i Fiskarna HÄR
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DEL 2: Så här kan man medvetet använda energin från Skyttfullmånen:

Man kan säga att de arketypiska egenskaperna är krafter som lever i och genom stjärnbilderna och som, beroende på våra horoskop, mer eller mindre genomströmmar oss. Den himmelska modern, Månen, är vid varje fullmåne som ”en spegel som hålls upp” så att vi får möjlighet att möta de arketypiska egenskaperna i oss själva och lära känna vårt inre för att förstå och frigöra gamla känslor m m. Så fullmånen är en reflekterande tid som ska hjälpa oss att bli allt mer hela som människor.
Många genomgår en andlig “resa” kopplad till de olika fullmånarnas vibration. Man kan rensa och/eller skapa känslomässig balans eller affirmera för att “ta in tecknets bästa energi". Man kan t ex 1: meditera och ställa frågor som “stämmer med” Skyttfullmånen 2: gå djupt och bearbeta på det känslomässiga planet 3: eller affirmera.
När man ställer frågor blir man medveten om eventuell obalans och kan sedan mentalt påverka sig själv i de situationer det handlar om. När man bearbetar på det känslomässiga planet kan man frigöra blockeringar som skapar obalans och snabba på processen. När man affirmerar tar man in tecknets energi, så att man “programmerar sig” med det “bästa”. Genom avskildhet är det lättare att få de svar som behövs för att förstå sig själv och kunna plantera nya, friska och väl växande frön. Man gör den variant som känns bäst. Säg ungefär så här: Jag ber om att få vägledas och att få hjälp att rensa mina känslor och möjlighet att börja om på nytt.
1: Här är förslag på frågor:
Universum gav var och en av oss bl a förmågan att vidga våra perspektiv, utveckla höga ideal, världslig medvetenhet liksom optimism. Med fullmånen i Skytten är det läge att ta itu med balansen gällande dessa energier och egenskaper:
-- Är jag överdrivet optimistisk, så att jag är orealistisk i mina planer och därför sätter i gång saker utan att ha koll på detaljer, så att slutresultat uteblir? Kan det t o m vara så att jag struntar i detaljer, d v s har jag en benägenhet till slarv och nonchalans?
(Om det är så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv för att skaffa mig mer kontroll och nå fram till resultat?)
-- Har jag en benägenhet att skryta och/eller att överdriva betydelsen av mig själv, utan att det finns någon riktig grund till det? D v s lever jag upp till det i verkligheten?
 (Om det är så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv?).
-- Mitt humör, hur ter det sig? Är det för häftigt?
(Om det är så, vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv? Jag kan behöva träna på att ”hålla in”, kanske hitta ett utlopp, som fysisk aktivitet?).
--  Har jag en benägenhet att fly undan när jag upplever krav eller från rutiner och kan därmed upplevas som oansvarig?
 (Om det verkar vara så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv?)
--  Har jag en benägenhet att alltid vara så ärlig om allt, att jag riskerar att såra andra – och har nog gjort?
(Ifall det verkar vara är så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv?)
-- Är jag alltid på gång med något, alltid aktiv eller på språng, så att jag aldrig bara ”är med mig själv”?
(Om det är så: Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv? Finns det en oro inom mig? Vad kan det bero på?)
-- Glömmer jag lätt tider, möten och liknande?
(Om det är så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv? Har jag för mycket att göra?)
--Är jag starkt konkurrensinriktad och vill till varje pris ”lyckas” bättre än alla andra, d v s ”bräcka” alla andra?
(Om det verkar vara så: Vad kan det bero på? Finns det något som jag behöver ta itu med hos mig själv?)
 
*****************************************************
2: Möt och ”arbeta” på djupet med de känslor som kopplas till Skyttens fullmåne:
Under fullmånen är det tid att tona in sig på stillheten och gå inom sig själv och lyssna inåt: Här är förslag som man kan låta sig inspireras av om man vill göra en månresa för att rensa i sitt inre. Säg: ”Jag vill avslöja mina skuggor och frigöra det förflutna som inte längre tjänar mig”. Och det viktigaste: Be en bön med ödmjukhet och “genom hjärtat“ att det allra bästa kommer att ske. Var inte rädd för att gråta eller vara arg, för det handlar om frigörelse!
-- Har du en benägenhet att fly stillhet och lugn och allt som får dig att vara stilla, ensam med dig själv? Är du alltid på jakt efter något som ska göra sig glad eller lycklig? Är du rastlös?
Om det tycks vara så: Försök att minnas vad det bottnar i. Har det att göra med något som hände när du var barn? I så fall, tala om för dig själv att du kan slappna av och möta dig själv bakom denna oro och förstå varför. Känn att du är helt okej! Medan du vet det, så känner du att din kärlek till dig själv växer. Känn att “du är kärlek” och var i den känslan.
-- Har du svårt att gå in i sådant som en gång smärtat dig, d v s låter du bli det som hänt och är bara inställd på framtiden?
Kan det vara så att du undviker att känna? Kanske för att du tror att det håller dig tillbaka?
Om det tycks vara så Försök i så fall att minnas vad det bottnar i. Är det av rädsla för något? Har det att göra med något som hände när du var barn? Kände du dig otrygg? Var det en deprimerande händelse? Som du kanske flyr för att slippa uppleva den känslan? Om det är så: tala om för dig själv att du inte behöver vara rädd för att du ”hamnar där igen” om du erkänner dessa känslor. Du är trygg nu och om du tillåter dig att känna dessa, kommer din inre oro att minska. Medan du tänker på det, så känner du att din kärlek till dig själv växer. Känn att “du är kärlek” och var i den känslan. Tänk: Jag är, är… är av kärlek, jag är kärlek!
-- Har du en benägenhet att skryta och/eller att överdriva betydelsen av dig själv eller går du ofta till överdrifter?
Om det tycks vara så: Försök i så fall att minnas händelserna och känslorna som är kopplade till detta agerande. Tala om för dig själv att du inte behöver ”bekräfta” dig själv hela tiden, du är redan bekräftad. Du är trygg och älskad som den du är. Medan du tänker på det, så känner du att din kärlek till dig själv växer. Känn att “du är kärlek” och var i den känslan. Tänk: Jag är, är… är av kärlek, jag är kärlek!
-- Tenderar du att vara hånfull, ironisk eller taktlös…?
Om det tycks vara så: Försök i så fall att minnas händelserna och känslorna som är kopplade till detta. Medan du tänker på det, så känner du att din kärlek till dig själv växer. Känn att “du är kärlek” och var i den känslan. Tänk: Jag är, är… är av kärlek, jag är kärlek!
--  Skyttens stjärntecken kopplas till höfter, lår och benmuskler. Om man har blockeringar där så kan energin inte flyta fritt där. Tänk dig att du förflyttar fullmånens ljus genom dessa delar av din kropp medan du också ger dig själv kärlek.
(Mer om hur man kan lösa upp och frigöra gamla känslor och blockeringar: HÄR
 
*****************************************************************************
3: Förslag på Skyttens fullmåneaffirmation:
Ta in och använd energin genom att t ex föreställa dig att månljuset strömmar genom kropp, själ och ande och medan du expanderar kärlek i ditt hjärta så ställer du in dig på t ex detta (förslag):
Välsignad av stjärntecknet Skyttens energi frigör jag känslosmärtor och låter eldens element bränna bort dem. Med kärlek tackar jag för de lärdomar jag fått genom att jag har burit på dem. Jag uppfattar innebörden med det som skett mig och som präglat mig känslomässigt. Jag vet att jag har och får precis vad jag behöver. Likt Skytten siktar över gränser för att vidga perspektiven, vidgar jag min syn på gamla känslor, förstår dem utifrån ett högre perspektiv, släpper dem fria och tackar för den vishet som jag fått genom att ha fått uppleva dessa. Jag ger också ut energi av vishet till min omvärld. Jag är vis och allomfattande kärlek”.
Om man använder fullmånens energi medvetet kommer man att få insikter genom drömbilder som visar vad som behöver ”åtgärdas”/korrigeras”. Om man ignorerar det som förs upp till ytan, ignorerar man sig själv – och sin egen magi.
Ta väl vara på de Kosmiska Krafterna!
Må väl/Mona
 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
Datum och klockslag (UT) och stjärntecken för varje fullmåne 2016
24 Januari 2016            Lejonet kl, 02:46:20
22 Februari 2016          Jungfrun kl, 19:20:33
23 Mars 2016               Vågen, kl 13:01:38
22 April 2016                Skorpionen kl, 07:25:00
21 Maj  2016                Skytten kl, 23:16:37
20 Juni 2016                Skytten kl, 13:04:58
20 Juli  2016                Stenbocken kl, 00:59:36
18 Augusti 2016            Vattumannen kl, 11:29:45
16 September 2016       Fiskarna kl, 21:07:49
16 Oktober 2016           Väduren kl, 06:25:07
14 November 2016         Oxen kl, 14:53:38
14 December 2016         Tvillingarna kl, 01:06:55