Hur störningar i Jordens magnetfält påverkar oss samt tips och verktyg som mildrar

Hur störningar i Jordens magnetfält påverkar oss samt tips och verktyg som mildrar
DEL 1: 

Först litet kunskap om rymdväder m m som är bra att veta

I Jordens inre flyter glödhett järn vilket skapar det jättelika magnetfält i Jordens inre som omger Jorden. Detta gör att kompassnålen pekar mot norr. Jorden är alltså som en magnet med de två polerna, nordpolen och sydpolen. I det område som kallas för Jordens yttre kärna orsakar Jordens magnetfält elektriska strömmar. På så sätt hålls processen i gång. Man vet att det i den yttre kärnan är frågan om 6–8 stora strömvirvlar som skapar magnetfältet. Därför kan fältet ändra både riktning och styrka relativt snabbt. Jordens magnetiska fält sträcker sig tiotusentals kilometer ut i rymden och bildar där magnetosfären. Utan Jordens magnetfält skulle den kosmiska strålningen tillsammans med strålningen från Solen utplåna livet på jorden. Strålningen avlänkas mot polerna och ger upphov till norrskenet i närheten av nordpolen och sydsken vid sydpolen. Just nu är Jordens magnetfält på väg att bli markant svagare, och de magnetiska polerna flyttar sig mycket snabbt – omkring 10–50 kilometer om året.
För övrigt så har de magnetiska polerna på Jorden bytt plats fyra gånger per miljoner år de senaste tio miljoner åren. (INFO)
Precis som på Jorden finns det väder i rymden, rymdväder, som påverkar oss dagligen. Rymdvädrets källa är Solens solvindar och solutbrott, ibland enorma koronamassutkastningar (CME), som består av laddade partiklar och magnetfält.Solvinden drar med sig Solens magnetfält och ger då upphov till det interplanetära magnetfältet med typisk styrka på några nanotesla. Dessa värden, som gäller i närheten av jordbanan, varierar mycket.
Solvinden blåser ut i alla riktningar och Solen förlorar ungefär en miljon ton per sekund på grund av solvinden!Varje sekund träffas magnetosfärens yttre gräns, magnetopausen, av enormt mycket energi, lika mycket energi som de svenska elkraftverken producerar tillsammans på tre år, enligt IRF (INFO). Av all den energin är det bara en liten del som träffar Jordens atmosfär och av energin som träffar atmosfären är det bara en liten del som blir norrsken. Ibland sker en s k geomagnetisk storm som i sin tur kan leda till norrsken runt polerna samt kraftiga strömsystem i jonosfären.
I samband med norrsken förekommer också en mängd störningar i Jordens magnetfält som kan mätas på marken – kallas också geomagnetisk aktivitet. (INFO INFO):
I början av 2000-talet kunde forskarna visa att Solens plötsliga utbrott från Solens poler hänger ihop med att Solen städar upp när den har skiftat riktning på magnetfältet. Den kastar iväg miljardtals ton av het gas som har fel laddning. Detta gör det lättare att förutsäga solutbrott, vilket är till hjälp för elbolagen och rymdfarten, eftersom elsystem och satelliter kan drabbas mycket hårt om solstormar är oväntade. (INFO).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jordens magnetfält - mätningar och diagram

Under en solstorm slungas elektrisk laddade partiklar i hög hastighet ut i rymden och när partikelströmmen i solvinden sammanfaller med kraftiga strömningar i Jordens järnkärna uppstår riktiga störningar i magnetfältet, så pass att de påverkar datorer och annan elektronik. (INFO 1,2,3 ). 
Genom att gå in på IRF (länk HÄR) kan man se ett diagram som visar mätningar av Jordens magnetfält under ett dygn . Där ser man tre "linjer" i rött, svart, blått vilka visar störningarnas variationer och styrka. Bilden jag lagt in till höger här (en ”skärmdump”) visar diagrammet den 15/10 2016 och då var det i stort sett lugnt och därför utan de kraftiga variationer som kan finnas.
Här till vänster syns två diagram inlagda i bilden på Solen, där man kan se hur störningarna i Jordens magnetfält kan se ut i diagrammet.
Diagrammet visar inte i sig en solstorm eller en geomagnetisk storm, men de ger likt, bl a snabb solvind effekter i magnetfältet vilket man då kan se här.
Om man är känslig för ”rymdväder” så är egentligen inte diagrammet en "heltäckande måttstock". Det är en del av allting som ständigt sker i rymdvädret. Så även om diagrammet är lugnt, kan annat "pågå" som påverkar dem som är känsliga. Om Solen har ett utbrott och diagrammet vid den tidpunkten visar att Jordens magnetfält är lugnt, så har många berättat att de just då ändå kände av utbrottet på Solen. Sannolikt beror det på att samtidigt som ett utbrott sker på Solen så sker en påverkan i vårt jordklot (enligt NASA). Man kan kolla när det är aktivitet på spaceweather HÄR. När Solen har ett utbrott, brukar en geomagnetisk storm nå Jorden 2-4 dagar efteråt.
 
**********************************************************************************

Röntgenflöde från solfläcksregioner och bakgrundsröntgen

Solens heta yttre atmosfär, koronan, sänder ut röntgenstrålning med de stora solutbrotten som ofta kallas för flare (från engelskans flare med betydelser som låga, flamma, signalljus). Ett svenskt ord för flare är soleruption. 
En flare är den kraftigaste typen av solutbrott som förutom röntgenstrålning utsänder partikelstrålning och elektromagnetisk strålning på alla våglängder. 
Röntgenflödet från solfläcksregioner och andra funktioner - bakgrundsröntgen - varierar långsamt från dag till dag. Röntgenstrålningen är koncentrerat till varaktigheten av ett utbrotts kraftiga ”bloss” som vanligtvis varar från minuter till flera timmar.  
 
En flare är den kraftigaste typen av solutbrott som förutom röntgenstrålning utsänder partikelstrålning och elektromagnetisk strålning på alla våglängder. 
Röntgenflödet från solfläcksregioner och andra funktioner - bakgrundsröntgen - varierar långsamt från dag till dag. Röntgenstrålningen är koncentrerat till varaktigheten av ett utbrotts kraftiga ”bloss” som vanligtvis varar från minuter till flera timmar.  
 
Solstormar noterar man först genom en skur röntgenstrålning. (Info 1,2, 3)
https://www.sws.bom.gov.au/Educational/2/1/3 
https://hemportalen.fi/juhwestm/astro/xray.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flare 
Solstormar noterar man först genom en skur röntgenstrålning. INFO 1, 23)
 
**********************************************************************************

Störningar i jordens magnetfält och fullmåne

Vid fullmåne är Månen längst bort från Solen, på motsatta sidan av Jorden. Solens dragningskraft på Månen har en påverkan på Jordens jonosfär som trycks ihop en aning. Det får de positiva jonerna att pressas närmare Jorden så att andelen positiva joner blandas med negativa joner i Jordens atmosfär och de positiva ökar därför på jordytan. Då blir luften som vi andas in mer positivt laddat. Samma sak händer strax före ett åskväder. 
Vårt blod och artärväggarna är normalt negativt laddade och våra kroppar använder joner för att överföra elektriska signaler mellan hjärnan och nerverna. En dubbel negativ laddning möjliggör ett enklare flöde för jonerna över membranen och en hög nivå positiva joner gör att blodet flyter långsammare - blodcirkulationen försämras. Mer positivt laddat blod innebär sämre syresättning. Det kan för vissa leda till symtom som t ex värk, kanske huvudvärk, eller man kan få tungt att andas, känna sig stressad och rastlös eller orolig. (INFO
 
**********************************************************************************

DEL 2

Studier om kosmiska störningars påverkan på olika processer

Den italienske forskaren G Piccardi som studerade kosmiska störningars påverkan på olika processer fann att den kemiska reaktionshastigheten (utfällningen) ökade 3,1/2 ggr de dagar det var starka magnetiska stormar (solstormar). På sidan 19 i detta dokument HÄR kan man läsa en del om hans forskning. Det blir en kemisk utfällning också i våra kroppar. Utifrån studier, så vet man att solstormar ökar utsöndring av gifter som finns lagrade i kroppen.
Professor Cyril Smith har gjort enorma och imponerande studier om sambandet mellan viktiga processer (liv) och bl a elektriska fenomen - elektromagnetism. (INFO)
I sin bok "Electromagnetic Man: Health and Hazard in the Electrical Environment” påvisar han existensen av vår medfödda elektrokänslighet. (INFO). En bok som undersöker många nya rön inom elektromagnetisms påverkan på vår hälsa, t ex allergier, liksom psykiskt och andligt. Hans forskning om homeopati som visar cellfunktion, kroppskemi och kroppens elektromagnetism, kan ses som ett komplement.
Dr. George Crile, en framstående amerikansk kirurg, som studerade Solen mot bakgrund av dess strålningsenergi menar att det är uppenbart att strålning ger den elektriska ström som adaptivt driver organismen som helhet, som producerar minne, förnuft, fantasi, känslor, de speciella sinnena, sekret, muskelaktivitet, reaktion på infektion, normal tillväxt och tillväxten av godartade tumörer och cancer, som alla styrs adaptivt av elektriska laddningar som genereras av kortvågig eller joniserande strålning i protoplasman. (INFO).
George Lakhovsky som bl a skrivit The Secret of Life" (Bokpdf HÄR och HÄR: 2 (Bok HÄRmenade att det är den kosmiska strålningen som ger cellerna sina livfulla svängningar. När solfläcksmaxima sker, påverkar solstormar och de efterföljande geomagnetiska effekterna de många subtila reaktioner som sker i våra kroppar på atomnivå. Det finns en teori om att detta har en direkt relation till kroppens metabolism. Man vet att det är den subtila magnetismen av positiva och negativa laddningar som drar vissa partiklar över membran i cellerna för att producera energi. Dessa magnetiska utbyten resulterar i stimulering av enzymer och produktion av energi som ATP. Ökningen av genomträngande energivågor under en solstorm orsakar en excitation (info) i dessa elektrokemiska reaktioner i kroppen. Tchijevsky identifierade också korrelationer mellan förändringar i Solens magnetiska aktivitet med biologiska processer. (INFO).
Michael Rycroft, tidigare chef för Europeisk geovetenskap Society, säger att geomagnetiska hälsoproblem påverkar 10-15% av befolkningen. "Andra har funnit liknande saker", säger Rycroft. "Det antyder att något kan förbinda de två faktorerna."
En australiensisk studie 2006, till exempel, fann också ett samband mellan topparna i självmords siffror och jordmagnetisk aktivitet. Geomagnetiska stormar, d v s perioder med hög jordmagnetisk aktivitet som orsakas av stora solstormar, har också knutits till klinisk depression. "Den mest sannolika förklaringen till sambandet mellan jordmagnetiska aktivitet och depression och självmord är att geomagnetiska stormar kan desynkronisera dygnsrytmen och melatoninproduktionen", säger Kelly Posner, en psykiater vid Columbia University i USA. Tallkottkörteln, som reglerar dygnsrytmen och melatoninproduktion, är känslig för magnetfält.
(Hur man balanserar melatoninproduktion i sista stycket: Tips och ”redskap” som kan vara till hjälp för att mildra symtomen".
Man vet att hjärnan reagerar på elektromagnetiska fält - spolar som genererar elektromagnetiska fält kan utlösa muskelryckningar när de placeras över en persons skalle. (Info).
 
**********************************************************************************

Kalciumjonbalansen, melatonin och serotonin och geomagnetiska variationer

Neil Cherry, forskare vid Lincoln University i Canterbury, menar att svaga pulser registreras av hjärnans egna ELF-vågor genom resonans med kalciumjoner i neuroner. Kroppens alla viktiga joner finns i detta lågfrekvensområde. Precis som en stämgaffel ställer ett musikinstrument, kan det vara så att vi måste "avstämmas" genom Schumannresonansen för att ha en hög kapacitet.
Denna interaktion påverkar den känsliga balansen av melatonin och serotonin - hjärnhormonerna som reglerar humör liksom vår dygnsrytm och de kan vara inblandade (genom tallkottkörteln) med arbetet i flera viktiga organ. (INFO)
Det har skett en del forskning om kalciumjoner och deras roll som potentiell länk mellan geomagnetiska variationer och mänskliga hälsofrågor. Blackman menar att bevis tyder på att elektriska och magnetiska fält kan förändra normal kalciumjonhomeostas (underhåll av jämvikt) och leda till förändringar i responsen av biologiskt cellsvar.
Forskarnas uppfattning om hälsokonsekvenserna av förändringar i cellulär kalciumjonhomeostas är omfattande och inkluderar minskad nattlig produktion av sömnhormonet melatonin i tallkottkörteln.
Även om kunskapen om kalciumjonsförändring genom yttre elektriska och magnetiska fält är begränsad, tror man allmänt att cellmembranet och Ca2 + reglerad verksamhet är inblandad i bioaktiva extremt lågfrekventa fälts kopplingar till levande system. (INFO). 
 
**********************************************************************************

Solens 11-årscykel och förändringar i mänskligt beteende, livsenergi och celler

Solen är Jordens primära källa när det handlar om kosmisk strålning. Medan Solen producerar sin egen strålning, så fångar solvinden upp passerande kosmiskt stoft och strålning och blåser till Jordens atmosfär. Även om det kan verka skrämmande för vissa, kan detta faktiskt betraktas som den viktigaste vibrationen (”primalpuls”), som sätter cellerna i vibration med livskraften. D v s ”Prana”, den kosmiska ”andningen” som alltså är tänkt att vitalisera människan samt är källan till vår evolution.
Mekanismen bakom stimuleringen av mänskligt beteende är fortfarande ett mysterium, men Georges Lakhovsky teorier kan sprida lite ljus genom sin bok "The Secret of Life" (Bok-pdf HÄR och HÄR
Bok att köpa (HÄR).
Forskning som gjorts, har historiskt sett, kopplat Solens 11-årscykel till förändringar i mänskligt beteende och samhälle. Den mest kända gjordes av Tchijevsky (INFO). Han undersökte historien av 72 länder under varje år från 500 f.Kr. till 1922 e.Kr och noterade tecken på mänsklig oro såsom krig, revolutioner, upplopp, expeditioner och migrationer, plus antalet människor inblandade. Tchijevsky fann att fullt 80% av de mest väsentliga händelserna har inträffat under åren med maximal solfläcksaktivitet. Han hävdade att "spänningens" period kan förklaras av en akut förändring i nervsystemet och påverka den psykiska karaktären hos mänskligheten, som äger rum vid solfläcksmaxima. Han fann att under solfläcksmaximum, är frigörelsen för människor också på topp.
Vilhelm Schjelderup en av pionjärerna inom naturmedicin, f d anställd i Nordic Journal of Biological Medicine (INFO) skriver i sin bok "Elektromagnetismen og livet" bl a: ”Förändringar i det naturliga magnetfältet till följd av magnetiska stormar på solen inverkar på människors mentala tillstånd så pass att det kan registreras statistiskt genom variationen i antalet intagningar på psykiatriska avdelningar": (INFO) Mer om honom: HÄR
 
**********************************************************************************

DEL 3

Solstormar hjälper oss att kunna transformera våra lägre frekvenser

Eftersom solstormar och fotonvågor förändrar strukturen i vår fysiska verklighet sägs de ha en kraftfull effekt på vår fysiska cellnivå och gör att våra cellulära minnen vaknar upp och tydliggörs för oss.
Man menar att Solens utbrott (soleuroptiner, sun flares m m) hjälper oss att förvandla alla våra lägre frekvenser och olösta, polariserade, undertryckta, ignorerade, sårade, rädda, traumatiserade, obearbetade och oälskade delar hos oss människor. Den s k Kundalinikraften stiger hos många också och hur det kommer till uttryck beror helt på hur mycket vi bearbetat m m eller inte bearbetat det gamla på vår karmiska vandring.
Så, för att hjälpa mänskligheten med denna evolutionära process, ”sköljer” högre dimensionella ljusenergier upprepade ljusvågor (troligtvis det som kallas Vattumannens energivågor) från Kosmos, Vintergatans galaktiska Center och vår Sol (via solstormar, solvinden, CME: s etc.) för att utlösa och integrera mänsklighetens och Jordens densitet och rensning av dualitet. För att förvandla och förändra oss energimässigt.
Med andra ord, så är det uppenbarligen menat att mänskligheten denna tid ska rensas från det gamla och utvecklas/stiga upp till en högre nivå av medvetande. (Info 1 och 2). Det tyder på en "kosmisk plan".
Men, detta är inget som sker på ett enkelt sätt. Vi kan se det överallt i världen. Solstormar påverkar oss andligt, fysiskt och själsligt. (INFO). 
Solstormar och fotonvågor som härrör från Solen förändrar strukturen i vår fysiska verklighet eftersom de utövar en kraftfull effekt på vår fysiska cellulära nivå, vilket gör att våra cellulära minnen vaknar och tydliggörs. Men det är vi själva som”gör jobbet”. Vi får energiöverföringar som man kan likna vid ”kosmisk akupunktur” – det kör loss det som behöver bearbetas och lösas. 
Visst kan vi medvetet göra detta, även om det inte råkar vara tider då det är solstormar, men det är vanligt att vi då får impulser som påverkar oss till att ta itu med känslor, händelser, hälsan o s v. Det mildrar effekterna när solstormar "dundrar på".
Den ökade frekvensen och intensiteten av solstormar bidrar till att bryta isär gamla mönster som inte längre behövs så att nya mönster kan uppstå. Detta är en dynamisk och oundviklig process, ett förändringsarbete som gör att många människor känner sig oroliga och osäkra.
MEN: Det är ju vi själva som måste göra jobbet med det som kommer upp till ytan. T ex bearbeta känslor, lösa (karmiska) situationer och kanske välja ett hälsosammare sätt att leva. För att nämna vad som är vanligt.
Det är en uppgift som ingen annan kan göra åt oss. Solaktiviteten hjälper oss att lägga märke till vad vi behöver ta itu med och vi hamnar t o m i situationer som påvisar vad vi behöver göra… Sen är resten upp till var och en av oss. Utifrån synsättet att det finns en mening med det som sker, hur jobbigt det än ter sig för många på vår jord, så är det saker som måste ske, för att utveckling ska vara möjlig. Både på det personliga planet och globalt.
**********************************************************************************

Symtom som man kan få av geomagnetisk aktivitet

Forskning visar att solstormar bl a påverkar
- det centrala nervsystemet
- all hjärnaktivitet (inklusive balans)
- mänskligt beteende och alla psykofysiologiska (mentala och emotionella-fysiska) reaktioner
Solstormar kan bl a ge:
- nervositet
- oro
- darrighet
- yrsel
- irritation
- slöhet/dåsighet
- utmattning
- kortsiktiga minnesproblem och hjärtklappning
- illamående
huvudtryck och huvudvärk
(Mer info HÄR)
Det finns ingen exakt mall, alla har inte samma symtom. Vissa människor kanske blir ovanligt glömska och andra kan uppleva hjärtklappning eller känner sig "ur slag". Andra kan känna tryck i huvudet eller huvudvärk… Många har svårt att sova, de vrider sig på natten och upplever ofta ovanliga drömmar. Andra har rapporterat att när de blundar under natten, snurrar världen omkring dem.
Många berättar att de känner enorma ”strömpåslag” (energipåslag) i kroppen; Denna ökning följs ofta av en nedgång i energinivån. Det finns rapporter om illamående eller värk i kroppen. Vissa människor känner en känsla av överväldigande sorg, medan andra upplever eufori. Till de som forskar i detta rapporteras synrubbningar, innerörs-problem, surrande i öronen, hals- och sköldkörtelproblem och kalla fötter.
 
**********************************************************************************

Tips och ”redskap” som kan vara till hjälp för att mildra symtomen

Först: ett redskap är att vara medveten om – veta - hur processer och transformering fungerar. D v s att skaffa sig kunskap. Om man är totalt okunnig kan det annars bli extra jobbigt, eftersom man inte förstår vad som händer. Kunskap finns på nätet, i böcker o s v, även om allting som skrivs och sägs inte behöver vara den optimala sanningen.
Men, om man har kännedom om hur Solens krafter verkligen inverkar, bl a utifrån gamla kunskaper om den här tiden och Solens roll i transformeringsprocessen, så kan man lättare förstå vad som pågår.
Jag har försökt att samla så mycket information som jag kunnat om det och även om andligt uppvaknande, utifrån det jag vet, i dessa artiklar: 1 HÄR, 2 HÄR, 3 HÄR, 4 HÄR 5 HÄR, 6 HÄR

Kosten

Det är oerhört viktigt att man som grund har ett bra näringsintag och att man då också undviker s k ”skräpmat”, liksom halv-och helfabrikat. Laga maten från grunden med bra råvaror alltså. Ät också jordande mat – mörk, rödaktig och brunaktig mat och helst det som är växt under jord. Mycket råkost som är avgiftande.
Tänk på att äta antioxidantrik föda, bl a bär, frukt och färska grönsaker. Allting ska vara ekologiskt och helst biodynamiskt odlat.
Eftersom dessa geomagnetiska stormar påverkar magens enzymer och nyttiga bakterier så är det viktigt att alltid hålla magens och tarmens flora i balans genom kost som inverkar gynnsamt.
Det bästa tipset är fermenterat, mjölksyrat m m.
 

Avgifta

Om man har lagrade gifter och tungmetaller i kroppen, liksom eventuellt inflammationer (liksom gamla skador) så har studier visat att det som är lagrat kan aktiveras av all slags elektromagnetism/magnetism och det gäller även geomagnetiska aktivitet från Solen (solvind, solstormar m m).
Det innebär att OM man har gifter/kemikalier/tungmetaller lagrat så blir man sannolikt t ex mer deprimerad eller "sömnig", kanske får ont, när dessa krafter når oss... För övrigt har det framkommit att även s k "mögelskadade" kan vara extra känsliga.
Det enda "botemedlet" är ju att vara medveten om att sådant spelar stor roll för hälsan och att eliminera det som är skadligt från sin omgivning. Liksom att vara noga med det man förtär och stärker kroppen med nyttig och avgiftande föda m m.
Till avgiftning hör också att ”ta kål” på och eliminera bakterier, virus och eventuellt svamp och parasiter. Det finns inget bättre än en eller flera kurer med rå, biodynamisk vitlök till det!  

LÄS mer om vitlökens fantastiska kraft till det och annat HÄR

Det hjälper väldigt mycket att leva väldigt sunt, man blir då mindre känslig för dessa krafter från Solen. Det hjälper också att rensa bort – arbeta bort - ”giftiga” (negativa) tankar och känslor, likaväl som nedbrytande eller osunda (”giftiga”) relationer. Det beror på att allt detta egentligen handlar om "frekvenser", även den föda vi äter.
Att dricka rent vatten är dessutom en del i avgiftningsprocessen. Om man klarar av att fasta så är det alldeles utmärkt för att rensa hela systemet och samtidigt stärka det. Man kan också mjukfasta.
 

Stötta kalciumjonbalans, samt melatonin och serotonin på naturliga sätt

* Hjälp kroppen att motverka negativa kalciumeffekterna (OBS: nämns i ett stycke ovan) genom:
* magnesiumintag, då tillskott av magnesium kan normalisera cellernas kalciumbalans och därmed minska risken för besvär p g a geomagnetisk aktivitet från Solen. Det är lika viktigt att äta magnesiumrik föda.
* att också ha balans mellan kalcium och magnesium genom det dagliga intaget, d v s magnesium (40%) och kalcium (60%) per dag, för är inte balansen mellan kalcium och magnesium korrekt kan magnesium gå förlorat vilket vi verkligen behöver ha. Överflödigt kalcium i kroppen kommer att skapa kalciumavlagringar såsom gallstenar, njurstenar och avlagringar i lederna. Mycket av detta kan försvinna vid intag av extra magnesium, då det drar ut överflödigt kalcium.  (INFO 1, 2, 3 ).Givetvis ska man f ö balansera hela näringsintaget.
* Hjälp kroppen med serotoninet genom:
* att få tillräckligt med vila
* att regelbundet motionera
* regelbundna, balanserade måltider och mellanmål
* massor av hälsosamt fett, för utan tillräcklig fettintag är det omöjligt för kroppen att producera tillräckligt med serotonin
* att se till att få tillräckligt ned B-vitaminer
* att sola i Solen – och få mycket dagsljus
* undvika stimulantia och andra kemikalier (gäller även mediciner)
* minska koffein och undvika alkohol, noll socker och konstgjorda sötningsmedel eftersom de är kemiska och stör naturliga hormonella processer (välj t ex rissirap, honung, kokossocker och kokosnektar – läs mer HÄR)
* Hjälp kroppen med melatoninet genom att undvika melatonintillskott och istället söka naturliga vägar som kan öka kroppens naturliga melatoninproduktion: enligt forskning är det:
* ananas
* bananer
* apelsiner
* havre
* valnöt
* sötmajs
* ris
* korn
* tomater
* vetegroddar
* avokado
* baljväxter
* bönor
* ärtor
* baljväxter
* körsbär
* soja
* solrosfrön
* selleri
* genom att se till att ha bra B-vitaminintag (främst B6, B12, folsyra)
* magnesium
* tryptophanrika livsmedel d v s de med protein
* motion (ökar melatoninet)
* dagssolljus
* genom att minska ljusexponering på kvällen då artificiella ljuskällor och överdriven ljusexponering efter mörker i det moderna samhället kan sänka melatoninet, gäller även bildskärmens ljusstyrka
* genom att helst ha levande ljus än elektriskt ljus eller ha dimrött ljus då det har minst förmåga att ändra dygnsrytm och undertrycka melatoninet
* genom att inta örter som valeriana, johannesört vid läggdags, kamomillte på kvällen
* genom att hålla sovrummet kolsvart nattetid
* genom att använda s k "melatonin glasögon" - läs om dem här och här
 
Läs mer om naturliga sätt att hjälpa serotonin- och melatoninnivåer här: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 

Var jordad

Att jorda sig både stärker kroppen och inverkar lugnande samt drar av oss dåliga energier! Man kan säga att man hjälper till med att balansera allting genom att jorda sig. Det bör man göra på flera sätt; fysiskt, andligt och själsligt.
Mentalt kan man t ex tänka sig att man sjunker ner i jorden eller att man drar upp jordens energi genom fötter och ben.
Fysiskt kan man t ex krama träd, stå/gå på stora stenar (helst barfota), ligga på stenblock och verkligen ta in den stabila energin, påta i jorden, städa/skura gärna på knä… promenera i skog och mark, bada eller ta fotbad med havssalt i och hoppa eller stampa när man är ute och går!
Själsligt så hjälper det till med jordning att bearbeta gamla känslor som har en tendens att medvetandegöras och att gråta är väldigt jordande och lättar ”på trycket”.
Andligt är faktiskt en djupt ”hjärtestark” bön om hjälp till högre kärleksfulla krafter till stor nytta. Man ber då (förslagvis) till kärleksfulla hjälpare (eller vad man väljer som ”högre kärleksfull kraft”) om att få den hjälp man behöver för att jordas för att må bättre… Man ska också ”ta in” den hjälp man får genom en meditativ stund.
 

Och till sist

Om du behöver gråta, så gör det… det är en del av läkningen (så länge det inte handlar om en svår depression som inte alls går över.), tårsaltvätskan ”tvättar” många fysiska och andliga kanaler och ger oss ”klarsyn” dessutom.
Och: om du har mycket livskrav och stress m m, så försök att hitta tid då du kan tillåta dig att ta det lugnt, vila och bara vara, kanske med en trivselbok och ett bad.
Kom ihåg att det är bara det som är naturligt som fungerar bäst. D v s naturliga örter som lugnar och hjälper till med att rensa ut gifter m m, som solstormar och även fullmånen ”drar fram” i kroppen och att också vistas i ren och orörd natur (utan el och strålning). Det finns inget annat som kan fungera så bra som det naturliga!
Det är också viktigt att man verkligen vet att alla symtom och eventuella krämpor är kopplade till Solens aktivet och variationer i Jordens magnetsfält genom att ha koll på diagram m m.
Det kan annars vara så att man t ex har brist på magnesium, kalium, en "latent" infektion som har en benägenhet att blossa upp då (tips ovan att t ex vitlök hjälper). Eller kanske det har att göra med sköldkörteln, för att nämna några exempel. 
Har man t ex infektioner, inflammationer och andra hälsoproblem så är det känt att sådant aktiveras när det är geomagnetisk aktivitet. Då är det bra att följa råden ovan för att minska dessa grundbesvär.
Ha ändå koll på hälsan genom att hos läkare kolla upp symtom.
Även om det har visat sig att det finns hälsoproblem som läkarna inte vet (eller har vetat) något om, som t ex vissa sköldkörtelproblem, liksom de ofta har (eller har haft) dålig kunskap om t ex borrelia så är det bra att ha tagit prover m m. Man kan också, likt Gunde Svan, dra på TWAR (INFO). 
Det gäller också att inte blanda ihop s k uppstigningssymtom (andligt uppvaknande, ascent symptoms), med symtom som egentligen beror på känslighet för dåliga/starka elektromagnetiska fält och strålning från trådlösa prylar (telefon, dator m m). Det är något som allt fler får hälsoproblem p g a.
Var försiktig alltså. Apparater som mäter just detta kan man köpa HÄR om man vill ha koll, för att kunna undvika att utsätta sig för starka fält.
Det finns flera kända personer som i massmedia berättat att de fått hälsoproblem p g a elektromagnetiska fält samt också belyser riskerna, så jag lägger länkar till två av dem:
Författarinnan Liza Marklund 1, 2, 3, 4, 5 och komikern Peter Whalbeck: 1, 2, 3
Här är litet länkar för den som vill veta mer om detta ämne: 1,2,3, 4
Kunskap om detta och att undvika att utsätta sig för dessa fält, kan vara till stor hjälp om man vill må bättre, även när det är solstormar och variationer i Jordens magnetsfält!
********************************************************************************************************
MER INFO:

https://www.shiftfrequency.com/sally-jane-how-solar.../
www.carliniinstitute.com/solar_flare_symptoms
www.commdiginews.com/health-science/health/the-impact-of-solar-flares-on-the-human-mood-and-psyche-25963/
www.naturalnews.com/032045_solar_flares_earth.html

Mona Rosenberg