En djupare syn på födelsehoroskopet DEL 1: Befria det förflutna och förändra framtiden till det bättre

En djupare syn på födelsehoroskopet DEL 1: Befria det förflutna och förändra framtiden till det bättre
En vanlig föreställning om astrologi är att det antingen är en spådomskonst eller ett system för att göra förutsägelser. Astrologi är ingen spådomskonst, men ett system för att göra förutsägelser som bl a används för att ge en personlighetsbeskrivning och ska inte blandas ihop med veckotidningshoroskop som ger generella förutsägelser som bara tar hänsyn till Solens placering i de olika stjärntecknen.
Astrologins lära som troligen är lika gammal som mänsklighetens existens växte fram ur behovet av att fastställa en tidsplan för jordbruket. Det i sin tur utvecklades vidare genom att våra förfäder märkte att människor som föddes när Solen befann sig i olika stjärnkonstellationer visade liknande grundläggande personlighetsdrag. Astrologi var mycket ansedd i renässansens Europa och varje härskare med självaktning hade en hovastrolog som han bl a rådfrågade före krig och innan stora beslut skulle fattas. (LÄS MER om astrologins bakgrund m m)
Dagshoroskop och prognoser är riktade mot framtiden, men en stor del av astrologisk praxis har i själva verket sina rötter i det förflutna - det personliga förflutna. Det är utifrån den dag man föddes (samt klockslag och födelseort) som astrologer beräknar det personliga födelsehoroskopet som är en karta över personlighet och grunden för prognoserMedan planeterna ständigt är i rörelse, så ändras inte det personliga födelsehoroskopet. Det är personligt och permanent, vårt ”kosmiska DNA” – ett  astronomiskt fingeravtryck för att beskriva en persons karaktär och livscykler.  Kraften i horoskopet kommer från den rikliga information som vi kan härleda från det. 
I horoskopet finner en bra astrolog den djupare innebörden av en persons motivation, önskningar, rädslor, begränsningar och syfte. Ändå kan exakta tolkningar ha den negativa effekten, att det förstärker effekten av tidiga livserfarenheter på ett sätt som hämmar utvecklingen. Så tolkningen måste vara ”givande” - konstruktiv.  
Tanken är att när man avslöjar orsaken till ett problem, som t ex rädsla/trauma... så får personen också möjlighet att frigöras från dess negativa konsekvenser.  Detta fungerar med hjälp av en kunnig astrolog och målsättningen att förändra, men alltför ofta blir förklaringar i horoskopet ursäkter i stället för en hjälp till att finna en lösning (ett ”botemedel”).
Så, det sätt som födelsehoroskopet beskriver det förflutna kan bli en ursäkt för att motstå förändring. Det är ofta som okonstruktiva astrologiska analyser förstärker de begränsningar som vi vill övervinna. När kosmiska influenser speglar negativa erfarenheter så kan det vara ännu svårare att frigöra dem. Så... istället för att bara ha "en likgiltig far eller överbeskyddande mor" (som ex) som präglat oss negativt, så har vi i födelsehoroskopet planetbevis (minsann!) som backar upp detta och många tolkar det som ett ofrånkomligt öde, att vara, känna och bete sig på ett visst sätt..
En mer produktiv och positiv inställning är att erkänna att det förflutna har ett inflytande på våra liv, men är inte det centrala. Samtidigt som vi kan bli sårade av dåliga minnen (som märks genom planeternas positioner vid födelsen), lever alla och andas i nuet. Det är vad vi väljer utifrån dessa minnen och erfarenheter likaväl som de fakta som finns i horoskopet, som formar vår väg. Visst, vi har alla lidit på vissa sätt. Men hur vi använder den smärtan kommer att avgöra om vi bär den in i framtiden eller om lär oss av våra lektioner och väljer att gå vidare, frigör dessa och tillåter oss att utvecklas. 
Hela gammal trauma
Varje gång man talar om sina ”oläkta sår” eller trauman, återaktiverar man dessa i sin känslomässiga, andliga och fysiska kropp. När man talar eller tänker, på en gammal fråga/minne, upplever man det egentligen som om det händer just nu, eftersom det undermedvetna inte vet skillnaden mellan nuvarande erfarenhet och tidigare minne. I alla avseenden är trauma eller negativa erfarenheter det som händer nu.
Men, det finns också en annan sida av de ”oläkta såren” – man har inte bearbetat dem och lever ”hårt” eller försöker undkomma dessa genom att ”sminka över dem” – d v s man  går in i nya situationer med dessa kvar ”under ytan”. I det fallet ”styr” dessa ”sår” under ytan ens agerande trots att man inte är medveten om det. Men smärtan finns där, trots att man försöker undkomma den.
I vår moderna tid har vi vanligtvis inte kunskapen om hur man ”tar hand om de känslomässiga såren”, utan de flesta lever istället för att undkomma dessa. Men...oläkta känslomässiga smärtor lagras i kroppen, tills vi släpper dem. Kroppen är därför som ett magasin för känslomässiga smärtor. Men de tar – förr eller senare -  ut sin rätt, särskilt om känslomässig smärta ackumuleras under lång tid. 
Lagrad smärta kommer så småningom att försvaga kroppen och orsakar då sådant som t ex depression, trötthet och stress – och kan även utvecklas till ohälsa och/eller t o m sjukdom. 
Det som är bra, är att kroppen alltid är redo att släppa känslomässig smärta, bara man ger den möjlighet till det, genom både tid och bra ”redskap” (metoder), bl a genom att ha kunskap om, och tolka det personliga horoskopet och transiternas inverkan - samt hur psykologi inom astrologi fungerar.
När man återaktiverar gamla smärtsamma minnen, tankar, ord och känslor skapas en negativ karmisk energi som man omedvetet projicerar till nuet och – faktiskt också - till din framtid. Denna karmiska energi manifesteras genom mer smärtsamma erfarenheter, som liknar den ursprungliga händelsen/erfarenheten. Med andra ord, när reaktioner/känslor kommer upp utan att få möjlighet att upplösas, kommer istället en karmisk tråd (fåra) eller ett karmiskt mönster att utvecklas.
Varje gång den ”gamla känslan” manifesteras i verkliga situationer, återupplever man den ursprungliga smärtan och den nuvarande smärtan på en och samma gång. Men, när detta händer så är det samtidigt en mycket kraftfull möjlighet att läka den förflutna smärtan genom att hela den nuvarande smärtan – som aktiveras genom situationer som ”pekar på den”.
Det är ungefär som ”känslomässig akupunktur” – d v s situationen aktiverar den gamla blockeringen, helt enkelt, så att den märks och känns i nuet, så vi blir medvetna om den. Därmed har vi också en möjlighet att frigöra den, men bara om vi inte trycker tillbaka den! För det är ofta så att när en gammal smärta återaktiveras, så istället för att använda den som en helande möjlighet, reagerar många med att trycka ner smärtan som kommer upp till ytan med t ex sådant som bedövar den: t ex mat/godis, droger/alkohol, internet/Facebook, olika aktiviteter, konsumerande, överarbete, festande/uteliv, kanske film/TV, eller något annat som vänder bort sinnet från det som blivit märkbart och kännbart... Det är slöseri med de egna resurser man har både inom sig och på andra sätt i livet. Man hindrar ju dessa känslor att göra sig påminda, och då också den känslomässiga frigörelsen och läkningen som annars skulle få möjlighet att ske till både kropp, själ liksom andligt.
Så, man bör inte låta det oläkta som återaktiveras tryckas ner igen.
Det är upp till oss själva att ”göra jobbet”
Det är bara våra personliga känslomässiga och fysiska blockeringar eller smärtor som hindrar oss från att uppleva vår största potential, just den som födelsehoroskopet påvisar. Att hålla kvar negativa känslor håller oss begränsade så att vi inte kan nå vår högsta potential.
Så man kan säga att meningen med våra liv är att, genom olika händelser och upplevelser bli medvetna om vårt ”mörker” (det som gör "ont") och frigöra det för att kunna nå vår kärna. Vårt ”bästa” (ljusaste) jag, alltså. Det är just detta vi kan se i våra horoskop genom s k hårda aspekter (kvadraturer, oppositioner, kvinkunser och i vissa fall konjunktioner). Samt kan följa när olika transiter (”perioder”) drar fram just detta, så vi får en möjlighet att ta itu med det och göra något åt det. Det är upp till oss själva att ”göra jobbet”. Livshändelser tillsammans med transiter visar oss ”var” och ”när” det behöver göras.
Så länge vi ”arbetar” på det som vi fått som ”uppgifter” kommer vi att känna oss allt mer befriade och därmed också mer levande, därför att för varje känslomässig smärta som vi bearbetar och läker, kommer vi att få extra kraft och livsenergi.
Ett gammalt uttryck säger ungefär: ”När något slutat växa har det börjat dö...” Men vi kan också ”fly” det som vi skulle ta itu med på olika sätt, som nämndes ovan, genom t ex mat/godis, droger/alkohol, internet/Facebook, olika aktiviteter, konsumerande, överarbete, festande/uteliv, kanske film/TV... I det fallet skapar man ett ”konstgjort” sätt att leva, då man istället för att leva, går in i någon form av ”missbruk”...
I horoskopet finner man det man är här för att ta itu med och ”lösa” under detta livet. Liksom det vi genom att göra det också utvecklar och förvärvar eller sätter in på vårt mänskliga ”växt-konto”.

Man kan nog påstå, utifrån det karmiska synsättet att vi skapat ett ”kontrakt” innan vi föddes till denna Jord. Ett kontrakt som speglas i horoskopet. Det ”kontraktet” bör vi uppfylla om vi ska se till vår karmiska växt och utveckling.
Horoskopet innehåller våra ”läxor”, d v s de uppgifter vi kommit hit för att lösa. Det ska vi göra genom olika livshändelser och upplevelser, där både prövningar och det vi tycker är trevligt, bildar en ”bas” och utifrån den kan säga att vi ”mäts och vägs” när det gäller hur vi agerar i olika situationer som livet bjuder på, i både medvind och motvind.
Horoskopet visar också på både våra styrkor och våra svagheter. I detta fallet handlar det dock inte om svaghet eller styrka i våra ”muskler”... Här handlar det mer om t ex känslomässig, andlig och moralisk styrka och svaghet. Vi prövas inte bara när det gäller upplevelser som skapat känslomässiga smärta, utan också hur mycket vi själva är benägna att skapa känslomässig smärta hos andra, med andra ord.
Förenklat kan man likna födelsehoroskopet vid ett hus (med ”själ” – husets ”anda”/energi), som ju alltid är detsamma, men man kan renovera, putsa och förbättra det vilket också kan förändra husets atmosfär. Och man kan låta det förfalla... tills man river det (själen ”lämnar” kroppen – husets ”anda”/energi försvinner)...
Det kommer alltid att finnas en möjlighet att göra förbättringar eller omstruktureringar utifrån husets grundstomme, alltså. I födelsehoroskopet visar transiterna vad som behöver göras eller – ibland- vad vi måste genomgå för vår egen utveckling. Universum viskar och påvisar detta genom ”planetgudarna”.
Resten är mest upp till oss!
 

LÄS DEL 2 HÄR:

 
Må Väl/
Mona
 
**************************************************************************************************************************************************************