Fullmånen 25/12 2015 i Kräftans tecken; ”dags för vaggan” - En astrologisk tolkning.

Fullmånen 25/12 2015 i Kräftans tecken; ”dags för vaggan” - En astrologisk tolkning.
Fredagen den 25 December 2015, kl 12:11:57 (sv tid) är det tid för fullmånen, denna gång i Kräftans stjärntecken. Förra gången det var fullmåne vid jul var natten till den 24 December 2007.
Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info).  Decemberfullmånen kallas bl a ”Full Cold Moon”, för vinterkylan fäster då sitt grepp och nätterna blir långa och mörka. Den kallas också: “de långa nätternas Måne”.
Fullmånen och det undermedvetna
Månen kopplas till känslor och instinkter som brukar nå en topp under fullmåne - bli starkare - och vår energi öka, vilket vissa bl a känner som oro. Även sårbarhet ökar. Fullmånen är månfasernas fulländning och mest användningsbar om man vill arbeta med månenergi. Fullmåneljuset belyser det undermedvetna och smärtsamma minnen m m, brukar medvetandegöras för bearbetning. Alla fullmåneenergier är olika, bl a p g a stjärntecknet den befinner sig i. Vi kan medvetet använda energierna för ökad känslomässig balans. (LÄS MER HÄR och HÄR ).
Kräftans energi fram till nästa fullmåne:
Varje fullmånes stjärntecken och aspekter anger tonen fram till nästa fullmåne. Nu präglas vi av Kräftan. Så om man bl a har större behov av lugn och ro, särskilt i hemmet, kanske tillsammans med de närstående, om man känner sig mer nostalgisk, omsorgsfull och intuitiv samt lättare förnimmer andras känslor och stämningar så är man öppen för inflytandet från Kräftfullmånen
*****************************************************************************
"Data" för fullmånen den 25/12 2015
OBS: Fullmånens stjärnteckenenergi påverkar alla, men man kan tolka prognosen specifikt i ett personligt horoskop. Man behöver inte kunna och kolla sitt horoskop, man kan läsa den allmänna tolkningen.
Fullmånens kraft är starkast: kl 12:11:57 svensk tid (04:11 GMT), 3-4 grader i Kräftans stjärntecken. Man kan kolla planeter/punkter och aspekter i horoskopet vid dessa grader för att tolka hur det inverkar personligt. Det astrologiska hus som fullmånen då befinner sig i påvisar vilket livsområde det berör.
Har man inte tillgång till sitt födelsehoroskop så är den som är född runt 24-26/6 (speciellt), 26-28/8, 26-28/9, 26-28/10, 25-27/12, 22-24/2, 23-25/3, 22-24/4 särskilt mottagliga och känsliga för denna fullmånes energi.
*****************************************************************************
Astrologisk tolkning av fullmånen I Kräftans stjärntecken
Nyckelord förstjärntecknet Kräftan är bl a: lojal, vårdande, anpassningsbar, romantisk, mottaglig, lyhörd, instinktiv, försiktig, känslig, omtänksam, humoristisk, huslig, familjär, hemkär, omsorgfull, envis, skyddande, emotionell, intuitiv, ömsint och moderlig. Men också: modlös, kinkig, osjälvständig, självömkande, överkänslig, fastklamrande, överbeskyddande, orolig och lynnig.
När den drömska och känsliga Månen nu befinner sig i det stjärntecken som den härskar över, d v s det mystiska, finstämda och feminima vattentecknet Kräftan, så är det högst sannolikt att vi blir mer drömska och känslosamma. Det är en moderlig fullmåne som också kan ladda oss med ökad omtänksamhet och förståelse för andras behov. Vi förnimmer mer av det som finns “i luften” och kommer lättare i kontakt med våra egna och andras känslor och stämningar samt tenderar att reagera med känsloreaktioner snarare än att svara med förnuft. 
Vi söker mer lugn och ro, inte minst med tanke på att det är julhelg och känner sannolikt ett ökat behov av att vara i en ombonad och trygg atmosfär, gärna med de närmaste.
Denna kräftfullmåne kan också väcka nostalgi. Minnen ur det förflutna kan bli märkbara, trevliga som icke trevliga. Om man har obearbetade känslosmärtor så är det troligt att humörsvängningar eller oro kan göra sig gällande. Andra känner mer för att gömma sig i ett ”kräftskal” - dra sig undan – och andra kan hamna i självömkan eller gråtmildhet. Under denna sårbara period ska man undvika att binda andra till sig känslomässigt eller tillåta dig själv att bli sårad.
Men man ska inte glömma att detta också är en fullmåne som kan väcka sinnliga och djupt romantiska känslor!
Då det är en fullmåne som mer än någon annan handlar om den kvinnliga energin så kan viktiga frågor som gäller en kvinnogestalt (kvinnogestalter) bli viktigt. Kanske gäller det en kvinnlig gammal vän, kanske modern eller en ”käresta”... Om det känns lätt eller svårt, beror givetvis på historien…
Kräftan är det mest fertila zodiaktecknet och det handlar om tillväxt. Det kan ske på flera sätt: t ex i relationer, att en ny bebis eller födelse är på gång. Det kan också handla om bröllop och återträffar.
Då detta är ett vattentecken så är det menat att vi fram till nästa fullmåne ska komma i kontakt med djupa känslor. Man kan nog påstå att den här fullmånen mest har en extra känslomässig påverkan på de som upplever att de inte har någon att knyta an till eller har svårt för det, det kan gälla i nutid eller ha med någon person eller några som tillhör det förflutna. Djupast sett handlar det om den primära känslan av att “tillhöra” och det gäller ofta familjegemenskapen. Det bottnar i vår djupa “stamkänsla”, d v s behovet av att vara i trygg och välbekant gemenskap och att också samtidigt tillhöra ett område som ses som “hemma”. Och går man ett steg längre, kan man nog förstå  eller tolka att detta har att göra med karmiska förbindelser som rör de närstående liksom våra familjetraditioner.
Det är alltså det grundläggande – där vi är omslutna av “vaggan”. Där vi ska vara trygga, där allt är ombonat och mjukt...
Hur denna fullmåens energi än känns så är det en bra tid till att frigöra känslor och att samtidigt försöka förstå “sin historia” på djupet. Detta för att förstå… SIG SJÄLV! In på bara skinnet, in under skinnet och djupt ner i alla de där känslorna som ligger där och vibrerar i själ och kropp, ja ända från vaggans tid! Varför inte också beröra de från tidigare liv, eller de som härstammar från urtiden? Samtidigt som man försöker känna och förstå den djupa innebörden av moderlig kärlek. Och att tillåta sig att verkligen känna alla sina djupa känslor. Det är då man ger dem möjlighet att också lösas upp.
Kräftfullmånen vill kanske också inspirera oss till att vara mer omsorgsfulla så att vi kan få andra att må bra, kanske också ge känslomässigt stöd. Kräftan väcker nog gärna beskyddaren, den där ”riddaren i skinande rustning” som vill hjälpa!
Denna fullmåne stimulerar också vårt kreativa och framsynta sinne och den som sysslar med kreativa jobb o d, kan lätttar känna – ta in - vad som är på gång när det gäller framtida trender!
*****************************************************************************
”Uppgiften” för fullmånen i Kräftan:
När Månen vandrar runt och vistas i de olika stjärntecknen har den sitt syfte med det: Och med Kräftans energier är det knappast full fart framåt eller ytlighet som är förhärskande. Denna fullmånes uppgift är snarare att bl a hjälpa oss med att bli medveten om våra gamla “underströmningar” och avslöja de verkligt djupa känslorna.
Fullmånen “vill” hjälpa oss med att ge upp vanor eller mönster: Kräftans energi kan därför t ex visa på situationer där vi av rädsla för att bli sårade undviker att komma för nära andra, agerar skeptiskt m m. Det kan också vara ett fastklamrande vid något eller någon som avslöjas för att vi ska kunna ta itu med detta. Man kan t ex ha byggt upp ilska och förbittring inom sig, ha en negativ syn och tänker kanske att livet är hårt och eländigt, eller ser deprimerande utsikter, vilket blir aktualiseras denna tid. Det är ju bra att frigöra sådant, så man inte missar de fina sakerna och glada upplevelser i livet! NU finns chansen att verkligen kunna skölja bort dessa gamla och självförtryckande känslor, som egentligen härstammar ur det förflutna.
Detta är tiden som ska ge möjlighet till att kunna släppa taget om det negativa och istället bli befriad och kunna vara mer i nuet och möta livets olika situationer  - positiva som icke positiva - med nya ögon. Eller med nya känslor.
Det är vårt förhållningssätt till livets skiftande innehåll som är grundbulten till vad vi känner. Och desto mer gammalt vi bär på, desto tyngre kan det t ex te sig. Så, vi kan lära oss att uppskatta den djupa meningen och funktionen när det handlar om vad som givits till oss och vad som är runt omkring oss…
Det första steget för att släppa taget är att göra det fysiskt. Den kraft Månen nu kommer med är en bra energi för att rengöra hem, avsluta projekt som inte är färdiga. Låt också det vackra ljuset från fullmånen komma in i hemmets atmosfär – om man kan se Månen nattetid vill säga. Dra dig gärna undan in i ett ”skal”. Genom avskildhet är det lättare att verkligen få de svar som behövs för att förstå det förflutna och att genom det också kunna plantera nya, friska och väl växande frön.
För det är väl så: rening/städning av kropp, själ, ande och den fysiska världen dels hör ihop och dels bildar en solid grund för den framtid som man ska möta. Men det kan inte ske över en natt det sker en dag i taget och vad som ska fylla morgondagen har vi givetvis stor förmåga att själva välja...
*****************************************************************************
Inblandade planeter
Vid fullmåne är oppositionen till Solen alltid viktigast. Nu är det Solen i Stenbocken som påverkar Kräftfullmånen. Kräftan är kopplad till minnen, det förflutna, rötter och förfäder och båda tecknen har med traditioner att göra, så nu finns det möjlighet att återansluta till sådant och ta emot budskap, som har en koppling till det, m m. Det är jul, en traditionsbunden tid, som påverkar det som Kräftan och Stenbocken står för - på gott och ont. Vidare så kopplas Stenbocken bl a till prestation och status inför omvärlden och Kräftan kopplas mer till hemmet, omsorg om de närstående och djupa känslor. Denna tid är det lättare att uppleva våra djupa känslor och vår självkänsla och hur vi identifierar oss med världen: Det kan väcka frågor som t ex: Hur delaktig är “jaget” (identiteten) i den yttre världen och hur mycket är detta “jaget” påverkat/styrt av känslor och traditioner? “Vad identifierar jag mig med? Hur identifierar jag mig med människor i närmiljön och hur passar jag in?”.
Vi bör kunna balansera mellan detta, att kunna vara i den “lilla” och i den “stora världen”, likaväl som i den “inre” och den “yttre” världen. Att, t ex sitta i det lilla boet med sig själv är ju knappast att delta i den yttre. Däremot kan man sträva efter att behålla sin inre kärna även om det är mycket krav m m på utsidan: Man kan t ex vara bara sig själv i sitt bo/hem eller i sitt inre göra frekventa besök hos den universella stillheten för att klara av de yttre kraven med inre frid.
Vidare i tolkningen av inblandade planeter:
Jupiter och Merkurius befinner sig i harmoni, d v s i en trigon. Kanske en trevlig resa står på tur… eller utvecklande dialoger med familj och vänner. Jupiter och Merkurius i harmoni gynnar alla idéer och planer och bär gärna fram positiva besked.
Denna Jupiter-Merkuriusenergi stärks upp av att Venus i Skorpionen har en avtagande sextil till Jupiter och Merkurius, vilket tyder på att denna planet vill skänka oss litet romantiska känslor – så det kan vi se som en välbehaglig julklapp. Vi vill gärna engagera oss, kanske utveckla en relation framför allt genom kommunikation. Kanske det innebär en kortare resa!
Uranus har befunnit sig retrograd sedan slutet av Juli, men nu går planeten direkt igen och det finns större möjlighet för “genombrott”; att det som “krånglat” nu vänder och istället visar sig i en spännande och intressant skepnad. Men hur det yttrar sig är helt beroende på hur mycket man försökt att “reda upp krångel” under den tid som Uranus gick “bakvänt”.  Men, oavsett, problem löser sig i alla fall lättare.
****************************************************************************
Så här kan man använda energin från Kräftfullmånen:
1: Ställ frågor till dig själv för intellektuell förståelse:
Man kan meditera och ställa sig frågor som “stämmer med” Kräftfullmånen. Det är ett sätt att intellektuellt bli medveten om det man bär på inom sig och man går då inte djupt som man gör när man bearbetar det på ett känslomässigt plan (det beskrivs efter detta stycke). Man kan göra båda varianterna eller den som känns bäst.
Här är förslag på frågor, använd dem eller låt dig inspireras till din egen “modell” utifrån Kräftans fullmåne:
* Är jag i behov av stöd från någon person eller flera, på så sätt att jag inte lär mig att stå på egna ben?
* Är jag känslomässigt beroende av någon som jag logiskt sett borde avstå från?
* Klamrar jag mig fast vid mina saker och mitt hem på så sätt att jag ”glömmer” att leva friare ”där ute”?
* Söker jag mig alltid till säkerhet när det gäller det jag gör och riktar in mig på?
* Är jag rädd för förändring?
* Har jag svårt för att separera direkta eller tydliga tankar från känslor?
* Använder jag omvägar för att få uppmärksamhet. Om det är så, varför?
* Har jag svårt för att erkänna att jag har “svaga”/sårbara sidor och visar upp en tuff eller hård fasad?
*****************************************************
2: Möt och ”arbeta” på djupet med de känslor som kopplas till kräftfullmånen:
En gravid mage påminner om fullmånen och den ger också ett flöde av moderlig kärlek till alla liv som just nu växer i sina ”små bon”. Den som planerar ett barn, kan föreställa sig fullmånens magiska ljus fylla livmodern och att det är en fruktsam plats för ett nytt liv.
Kräftan är stjärntecknet som symboliskt kopplas till moderskap och moderlighet och allt som rör barn. även vårt inre barn, belyses lättare dessa dagar.
Här är några förslag som man kan låta sig inspireras av om man vill göra en månresa för att rensa i sitt inre. Tänk på  att det kan vara jobbigt att dyka in i djupet av sina egna känslor, Därför ska man förbereda sig
Blunda, andas djupt och ta det lugnt inför varje övning. Och det viktigaste: Be en bön med ödmjukhet och “genom hjärtat“ att det allra bästa kommer att ske:
* Detta är stjärntecknet som symboliskt kopplas till livmodern där vi alla vilade i ”ett litet bo” och växte till för att födas till Jordelivet. Det är därför en bra tid att manifestera din känsla som ofödd. Föreställ dig då att du befinner dig i den omslutande livmodern. Ta emot vad som kommer upp. Det kan vara en bild, ett ljud, ett ord, ett objekt, en känsla... Om du behöver gråta, gråt. När du är redo, tar du ett djupt andetag och öppnar ögonen.
* Föreställ dig att du är nyfödd och låt det som kommer upp, komma. Det kan vara en bild, ett ljud, ett ord, ett objekt, en doft, en känsla...
Om du behöver gråta, gör det. När du är redo, tar du ett djupt andetag och öppnar ögonen.
* Kräftans stjärntecken styr brösten, magen och solar plexus. Om man har blockeringar så kan energin inte flyta fritt. Tänk dig att du förflyttar fullmånens ljus genom dessa delar av din kropp medan du också ger dig själv moderlig kärlek.
 
(Mer om hur man kan lösa upp och frigöra gamla känslor och blockeringar: HÄR)
 
*****************************************************************************
Förslag på Kräftans fullmåneaffirmation:
Fullmånen kan bl a hjälpa till med känslomässig rensning, så man kan ta in och använda energin genom att t ex föreställa sig att månljuset strömmar genom kropp, själ och ande och med kärlek tänka: d v s ställa in sig på (förslag):
Välsignad av Kräftans stjärnteckenenergi blottar jag gamla känslosmärtor och låter dem sköljas bort med hjälp av vattnets renande element. Med moderlig kärlek tackar jag för de lärdomar jag fått genom att jag har burit på dem. Jag uppfattar den djupa innebörden med det som skett mig och som präglat mig känslomässigt. Jag fyller mig nu med Kräftans moderligt omtänksamma, lyhörda och beskyddande kärlek och jag ger också ut omtänksam och moderlig kärlek till min omvärld”.
Ta väl vara på de Kosmiska Krafterna!
Må väl/Mona Rosenberg
*******************************************************************
Datum och klockslag (UT) och stjärntecken för varje fullmåne 2016
24 Januari 2016            Lejonet kl, 02:46:20
22 Februari 2016          Jungfrun kl, 19:20:33
23 Mars 2016               Vågen, kl 13:01:38
22 April 2016                Skorpionen kl, 07:25:00
21 Maj  2016                Skytten kl, 23:16:37
20 Juni 2016                Stenbocken kl, 13:04:58
20 Juli  2016                Vattumannen kl, 00:59:36
18 Augusti 2016            Fiskarna kl, 11:29:45
16 September 2016       Väduren kl, 21:07:49
16 Oktober 2016           Oxen kl, 06:25:07
14 November 2016         Tvillingarna kl, 14:53:38
14    December 2016         Kräftan kl, 01:06:55