Fullmånen den 2 Juli 2015 – vad betyder det utifrån ett astrologiskt perspektiv?

Fullmånen den 2 Juli 2015 – vad betyder det utifrån ett astrologiskt perspektiv?
Torsdag den 2 juli kl. 04:22 (svensk tid) är det åter dags för den runda Månen. Denna gång i Stenbockens stjärntecken.
Många namn
Indianstammar gav årets fullmånar olika namn - ungefär som "nickname "- för att lokalisera årstiderna. Julis kallas bl a Full Buck Moon (”bockens fullmåne”) då denna månad är den främsta växtsäsongen för horn. (Info). Thunder Moon (”åskans fullmåne”), är ett annat namn, eftersom det ofta är åska under Juli. (Info). Denna fullmåne kallas också för Blue Moon (”blå måne”), vilket beror på att det är två fullmånar denna månad – en i början och en i slutet. (Info). Inte nog med det, denna fullmåne kallas av en del för Blessing Moon (”välsignelsemåne”), då den bär med sig ett flöde av energier och välsignelser från Sommarsolståndet som vi nyss passerat. (Info)  (Info).  
Fullmånen och det undermedvetna
Månen är himlakroppen som kopplas till känslor och under fullmåne brukar de vara starkare och vår energi öka, vilket en del upplever som oro. Astrologiskt innebär fullmånen att ljus beslyser det som finns dolt i det undermedvetna. Känslomässig smärta och ”gömda” minnen m m, tenderar då att komma upp till det medvetna för bearbetning och med det en chans till läkning. Ingen fullmåneenergi är den andra lik av olika anledningar, bl a påverkas den av det stjärntecken som den befinner sig i. Vi kan medvetet använda dessa energier för att uppnå ökad känslomässig balans genom att lära känna varje stjärntecken och vid fullmåne fokusera på och "ta in" energierna (se längst ner på sidan vilka stjärntecken som gäller för varje fullmåne).
Läs mer om fullmånen och hur man kan rensa det omedvetna medvetet och skapa ”Själsliga Månstenar”: HÄR!
Vad kan fullmånen den 2 Juli i Stenbocken betyda astrologiskt?
Allmänt:
Eftersom ”fullmånespotlighten är som starkast” kl 04:22 svensk tid (vid 02:20 UT den 1:a Juli), vid 9-10º i Stenbockens stjärntecken denna Julimånad, så kan man se till alla planeter/punkter samt aspekter i det personliga horoskopet på dessa grader för att se hur det påverkar på det personliga planet. Man kollar även huset som fullmånen då befinner sig i för att få ledtrådar om vilken ”fråga” i ens liv som är aktuell och vilket avslut eller vilka känslor man behöver släppa för att få ny medvetenhet och insikt. Fullmånen sätter tonen för hela månaden.
OBS: Fullmånens energi påverkar allmänt - utöver de personliga livsområden man får fram i var och ens horoskop!
Fullmånen i Stenbockens stjärntecken
Nyckelord för stjärntecknet Stenbocken är bl a ansvar, ambition, disciplin, klokhet, långsiktig, konkret. realistisk, jordad, verklighetsförankrad, gränsmedveten, struktur....men också: inhiberad, misstro,  blockerad, otillit, ensamhetskänsla, begränsad, konservativ, återhållsam... Och tillsammans med den drömmande och känsliga Månen ... så kan man ana att detta är en fas där man vill att drömmar ska förankras i den jordiska verkligheten. Detta är också en tid då trygghet känns viktigt. Då ett ökat behov av det som är av bestående känslomässigt värde gör sig påmint.
Detta är också en tid då blockeringar lättare kan lösas upp! Drömmar kan bli till praktiska planer och troligtvis följer ett ökat behov  av att skapa en ”stabil” konstruktion av dem. Det känns  också mer angeläget att skapa känslomässig säkerhet och att ”jorda” och stabilisera det som känns viktigt i framtiden – förmodligen i relation till det som hör samman med släkt och närstående – det som kan kopplas till traditioner.
Det finns även, för många, en tendens att vilja dra sig undan och vara ifred –ensam- och ge sig själv lugn och ro, kanske för att bearbeta en del ”gammalt” – eller känna lugnet mellan livets ”stormar”. Gå in i grottan...
Denna fullmåneenergi inverkar också hindrande på något sätt, men detta behövs i så fall för att vi ska kunna ta itu med känslor och skapa struktur i det som är viktigt för oss. Det är alltså en tid av  jordande och förankring av det som vi behöver i framtiden.
Vidare i tolkningen: Inblandade planeter
 
Liksom när det gäller alla fullmånar är den viktigaste aspekten Månen opposition Solen, denna gång är det Stenbocken och Kräftan som påverkar.
Fullmåneskedet i månens cykel är en tid av ökad medvetenhet, när vi ser vad som varit dolt för oss, vad som har växt inom oss.
En fullmåne fokuserar också vår uppmärksamhet på relationer av alla slag och representerar våra sårbara, känsliga sidor och känslor.
Varje måne, om den är ny eller full tar även upp ett ämne, en frågeställning, då Månens cykler handlar om att initiera förändring, och att ge våra själar en ”check-up”, för att se var vi är och vart vi vill vara i livets faser. Denna fullmåne i Stenbocken säger ungefär, "Varför vänta?" eller ”nu”! – eftersom oppositionen från Mars gärna manar på.
Under en fullmånefas tenderar dessutom känslor att förändras likt tidvatten -  ebb och flod – och kan stundom kännas stormiga, inte minst nu när Mars befinner sig i opposition.  
Stenbockens måne i kombination med Pluto, säger att det som ligger oss väldigt nära känslomässigt:  bör ske ”nu eller aldrig”.  Pluto intill fullmånen i opposition till Mars kastar också bränsle på vad som redan legat och pyrt ....och kan därför lättare öppna till känslosamma reaktioner, som kan leda till ”urladdningar”. Men i så fall beror det på att det som är gammalt och ”uttjänt”  inte längre ska tilllåtas att gro.
Å andra sidan har Stenbockens energi en förmåga att ”ladda ur” på ett mer moget sätt, det finns ett ansvar i denna eventuella ”skärseld” och detta stjärntecken vill nå resultat och kan nog hellre ”strama” åt energin för att fokusera på att nå något konkret istället för att urskiljningslöst ”ladda ur”. Hellre stärka än söndra, så att säga.
Månen i Stenbocken, är även ett tecken på att integritet också är viktigt – alltså att värna om sig själv och att samtidigt också försöka hålla distans. Men man ska minnas att när Mars och Pluto är inblandade, så kan vi också förvänta oss att känna fullmånens vibrationer djupt (Pluto) samt se energin uppenbar – tydlig - på något sätt (Mars). Månen opposition Mars skapar irrationella känslomässiga reaktioner som är baserade på ilska.
”Krigarplaneten” Mars är nära Solen i Kräftan, och ”slår” gnistor till oss att brottas med när det gäller våra mest intima känslor och relationer. Vi kan göra det inom vår familj, vårt samhälle, vårt arbete, vårt trossystem, vår energi... Det handlar därfär om att förvandla vårt medvetande (Solen) och vår önskan (Mars). Det kraftfulla inflytandet som Pluto har på Månen kan göra dessa saker som styrs av Månen mer sårbara, med bl a känslor av skuld, press eller leda till dramatisk förändring.
Men det finns hopp om större förståelse och empati med Neptunus som kan överbrygga klyftan mellan Solen-Mars och Månen-Pluto. Mars-Pluto kombinationen bör man ta på allvar. Det kan vara svårt, men också djupt helande.
Samtidigt finns Venus i konjunktion med  Jupiter i Lejonet. Denna kombination är mycket välgörande och kan manifestera sig som en slags ”flödande nåd” som bidrar till att mjuka upp de aggressioner som kan komma upp till ytan genom Mars opposition till fullmånen, hos dem som har obearbetade känslor.
Denna fullmåne kommer alltså med utmanande influenser, men den positiva aspekten mellan Venus och Jupiter, hjälper till att vända på det negativa. Och Neptunus lägger sina gåvor av fantasi, andlig vision och empati till mixen.
I ett större perspektiv:
Den månatliga cykeln av Solen och Månen måste också ses i ett större sammanhang. Om vi inte kommer ihåg den kosmiska historien i ett större perspektiv, kommer vår personliga historia att sakna några viktiga insikter. Stenbocken representerar ansvar och vuxenlivet. Det är upp till var och en av oss att sätta stopp för den fortsatta förstörelsen av Moder Jord. Med Mars och Pluto i opposition till varandra, kan vi antingen bortse från hela världen för vår personliga bekvämlighet eller stå upp för vad som är viktigt för hem och familj och livet i stort.
Vi har precis kommit igenom tre utmanande år där planeterna som står för evolution och revolution (Uranus i Väduren och Pluto i Stenbocken) genom en kvadratur (90 * vinkel) utmanat oss att ta ansvar för vår värld och ta stegen igenom dessa tumultartade tider (läs tolkning HÄR). Dessa planeter som står för uppvaknande och omvandling har avslutat en fjärdedel av sin cykel, som började på 60-talet när dessa planeter förenades. Den sjunde och sista kvadraturen mellan Uranus i Väduren och Pluto i Stenbocken inträffade den 16 mars i år, 2015.
Dessa passerade tre år av återfödelseprocess av vårt medvetande har gjort att många av oss kämpat för att bryta sig loss från det patriarkala tänkandet och föreställningar både inifrån och utifrån.  Många har sagt "vi är den förändring vi har väntat på" och nu är det dags att förankra detta i vårt samhälle.
Det har bl a handlat om resan för att hitta våra egna individuella sanningar och sedan skapa ett liv utifrån det. Medan vissa förändringar sker långsamt, kommer det att finnas andra perioder, som denna sommar, då saker och ting kommer att gå snabbare än vad vi någonsin trott var möjligt.
Känslomässig rening
Denna  Stenbocksfullmåne med Solen i Kräftan inträffar i de stjärntecken som relaterar till mor eller moderliga närstående och fadersgestalter, liksom gällande hem och land, det känslomässiga och vårt yttre syfte eller dharma (ungefär våra lärdomar - info). Denna Stenbock/Kräftfullmåne handlar också om hem och familj. Vad är ett hem? Relationer, engagemang, en ansluten syn på livet, omsorg och vänlighet, stöd samt även konfrontation. Det privataste, privata, kan man säga... Ett hem är ju den plats där man, vanligtvis, kan vara sig själv. Ett hem är också där man kan ge näring åt sin kropp, meditera, gråta eller vara kreativ likaväl som att vara intim och i närhet. Bekvämligheten i hemmet är oftast ett resultat av att man är ansluten till - vem och vad man är. Så detta är en mycket personlig fullmåne.
Känslomässigt bör vi (om vi följt med i det kosmiska flödet) ha gjort en hel del rensningar i våra liv, och också gjort en hel del självutforskande.  Många har kommit in i sina egna hjärtan den senaste månaden (Venus konjunktion Jupiter), och många är mycket säkra på vad de behöver och vill i sina liv.
Med Månen i Stenbocken i opposition till Mars kommer många  att vilja dyka med huvudet före in i framtiden. Detta är dock inte ett steg i blind tro. Stenbocken är ett jordtecken, och är känd för sina egenskaper av förtroende och ansvar.
Venus i konjunktion med Jupiter är ett fint omen för kärlek -och att erövra. Originella idéer och insikter kan leda till ökad växt och glädje i relationer. Även om denna fullmåne med konjunktionen mellan Venus och Jupiter handlar om romantik, kan den energin förvandlas till andra områden  - nu finns det ett ökat behov av att förankra detta genom Stenbocksenergin.  Under dessa förhållanden kan vi avsluta något som ”går tillbaka till oss själva” och vårt hjärtcenter - vi kan upptäcka vad vår sanna passion är i livet som bättre passar nu.
Mellan den första fullmånen den 2:a Juli och den andra fullmånen den 31:a Juli kommer vi att känna energier av romantik i våra hjärtan. Vi dras till dem som uppväckt vår själ och får oss att kännas levande.  Vi kommer att längta efter de förhållanden som hedrar vår äkta sanning, och vi kommer att söka dessa möjligheter.
Denna fullmåne kommer att tända eld i vårt sakrala chakra och föra oss mot mer inspirerande och passionerade strävanden. Oavsett om det är att investera tid på ett meningsfullt projekt, eller spendera heta nätter under Månen... kommer vi att fyllas med passion i vårt liv.
Vi bör alltså göra oss redo för fyrverkerier i alla aspekter.
Själsligt magiskt redskap
Månen styr också kvinnor. Traditionellt inom många kulturer är fullmånen en tid då kvinnan hedras som en mor för den kreativa kraften. Det är då kvinnan ”har rätt” att släppa den ”gamla” energin som hennes kropp använt färdigt och då kan hon också förbereda sig på en återanslutning till Moder Jords fertilitet så att hon kan att bära den till nästa fullmåne. Våra förfäder såg alltså kvinnan som bärare av överflöd och fertilitet och ansåg därför att varje kvinna skulle ha en helig plats under denna tid av återanslutning. Många kvinnor menstruerar vid fullmåne - en påminnelse om hur intonade våra kroppar kan vara med Universum. Mannens kontakt med Månen är lika viktig. Varje man kan undersöka "sitt horoskops Måne" och vara i kontakt med sina djupaste sidor. Vara i "synk" med Månens energi helt enkelt. Och medvetet sprida den kvinnliga energin från hennes inre kärna, energi som det finns ett enormt underskott av idag i både Jordens och människans energisystem.
Så varför inte ta sig lite extra tid att gå in i fullmånens vibration och  använda den som ett ”själsligt redskap” för att skapa din verklighet genom att välja vad du vill släppa in eller ”spinna på”/väva in i ditt energifält!?
Du kan finna dig själv utmanas dessa dagar. Men budskapet från dessa planeter är: Tro på magi och på ett gudomligt syfte. Vakna till ditt andliga öde. Gå trygg in i din nya historia - och lös upp låsta känslor från den gamla historien. Denna fullmåne som bär med sig välsignelser från Sommarsolståndet påminner oss om att vi får välsignelser allteftersom vi bearbetat och ”löst” alla de saker som vi inte varit bekväma med i livet. Det är nu vi får utdelning – det är skördetid helt enkelt!  Projekt som man startade under föregående månfas (för två veckor sedan) kan därför nu också finjusteras eller avslutas.
Fullmånens tid är alltså en tid som ger en speciell möjlighet för känslomässig omvandling och oavsett vad som kommer upp kring denna fullmåne; fokusera på ljuset inom dig och tänk: d v s ställ in dig på:
”Likt Stenbocken ser realistiskt på livet, ser jag realistiskt på det som skett och som präglat mig känsomässigt och förstår mina känslor i förhållande till verkligheten och låter mitt tålamod växa. Jag förstår de känslor som är blockerade för vad de är, frigör dem i verklighetens ljus– och tackar för lärdomen jag fått. Jag släpper dem och tackar för den vishet som jag fått genom att ha upplevt dessa. Jag är fylld av tålmodig ,vis och jordad kärlek och jag ger också ut energi av kärleksfullt tålamod till min omvärld”.
Om vi har gjort det arbete som vi behövde göra, kommer vi att hamna vid den punkt där allt som inte längre tjänstgör vårt högre jag har rensats bort.
Och....till slut: det är svensk sommar, så varför inte bada i fullmånens sken och samtidigt rensa auran?
Må väl! 
Mona
**********************************************************************************
De stjärntecken som varje fullmåne befinner sig i 2015
4 Februari Lejonet
5 Mars  Jungfrun
4 April Vågen
4 Maj Skorpionen
2 Juni  Skytten
2 Juli Stenbocken
31 Juli Vattumannen
29 Augusti Fiskarna
28 September Väduren
27 Oktober Oxen
25 November Tvillingarna
25 December  Kräftan