Fullmånen den 2 Juni 2015 - möt den utifrån ett astrologiskt perspektiv

Fullmånen den 2 Juni 2015 - möt den utifrån ett astrologiskt perspektiv

Den 2 Juni kl 18.21.57 (svensk tid) är det dags för den runda Månen. Denna gång i Skyttens stjärntecken. Junimånadens fullmåne kallas bl a ”Strawberry Full Moon”, ett namn den fått av Algonquinstammarna, då den var ett tecken på att man skulle samla mognande frukter. I Europa kallades den ofta för Rose Full Moon (där jordgubbar inte fanns: Info).

Månen är himlakroppen som är kopplad till våra känslor och astrologiskt innebär fullmånen att ljus kastas på det som finns dolt i det undermedvetna. Då brukar känslorna vara starkare och vår energi öka, vilket en del upplever som oro. Känslomässig smärta och ”gömda” minnen m m, tenderar att komma upp till det medvetna för bearbetning och med det en chans till läkning. Ingen fullmåneenergi är den andra lik av olika anledningar. Astrologiskt tolkar man dess placering i stjärntecknen. Fullmånen kan ge ökad medvetenhet eftersom sådant som man annars inte märker blir tydligare när Månen är ”mogen”.

Det stjärntecken som varje fullmåne befinner sig i ”viskar” till vårt undermedvetna och medverkar till att dra fram det som finns där. Vi kan medvetet använda dessa energier för att uppnå ökad känslomässig balans genom att lära känna varje stjärntecken och vid fullmåne fokusera på och "ta in" energierna (se längst ner på sidan vilka stjärntecken som gäller för varje fullmåne). Läs mer om fullmånen och hur man kan rensa det omedvetna medvetet och skapa ”Själsliga Månstenar”: HÄR!

Vad kan fullmånen den 2/6 i Skytten betyda astrologiskt?

Eftersom ”spotlighten är som starkast” kl 18.21.57, svensk tid (17:19, GMT), vid 11-12 grader i Skyttens stjärntecken denna Junimånad, så kan man se till alla planeter/punkter samt aspekter i det personliga horoskopet på dessa grader för att se hur det påverkar på det personliga planet. Man kollar även huset som fullmånen då befinner sig i för att få ledtrådar om vilken ”fråga” i ens liv som är  aktuell och vilket avslut eller vilka känslor man behöver släppa för att få ny medvetenhet och insikt.

OBS: Fullmånens energi påverkar allmänt - utöver de personliga livsområden man får fram i var och ens horoskop!

Det finns några spänningsorienterade aspekter under denna fullmåne. Skyttens stjärntecken som bl a inverkar på vår tolkning av information, bedömningar, begrepp och föreställningar kring vad som är sant, möjligt och riktigt präglas via fullmånen av en opposition till Solen och Mars i Tvillingarna, samtidigt som transiterande Merkurius är retrograd i Tvillingarna och dessutom i kvadratur till den ”dimmiga” Neptunus i Fiskarna. Detta tyder på allmänt ökade nivåer av nervösa spänningar, mental irritabilitet, mental dimma, otydlighet och/eller förvirring som trasslar till när tydliga åtgärder ska göras som lättare ”går tillbaka” med missförstånd inom kommunikation och även känslor. 
Dessa dagar kan också stundvis liknas vid att titta i ett kalejdoskop (info) det är lätt att bli hänförd av vissa intryck. Men saker och ting kan se annorlunda ut när dimman klarnar efter dessa dagar. När Merkurius är retrograd vill vi dessutom gärna omvärdera våra liv, ”redigera gamla manuskript”, se över vår kunskap och besluta om vi ska utöka den m m. Vi omvärderar också ofta våra övertygelser.

Fullmånen i Skytten kan öka på sådant som drömmar om främmande platser och oro som ger behov av rörelse i någon riktning eller ”dimmiga önskedrömmar” om det som finns i fjärran – långt borta från nuet. Ökad inspiration, entusiasm och längtan bort eller efter äventyr kan ”svepa in”. För med fullmånen i Skytten och Jupiter i Lejonet som bildar en trigon med Uranus i Väduren, är många som är extra påverkade av detta, mer sugna på att ta sig till platser, om inte i den fysiska världen så i fantasin (meditation, själsresor, drömmar... t ex).

En fullmåne i Skytten ger energi i sinnet. Det lockar till nya idéer och att möta inspirerande människor. Det kan kännas som att det är dags att skaka av sig spindelväv, gå framåt och scanna horisonten för någon idé vars tid nu har kommit. Denna tid kopplar våra känslor till vår inre livsfilosofi, så låt dina visioner guida dig till en medvetandeökning, kanske också ett litet uppvaknande då dyker upp kring något som ger dig nya perspektiv – och därmed nya möjligheter! Men...det är nu kanske också för lätt att bli överväldigad av dessa idéer och känslor, men poängen är då att rikta uppmärksamheten på långsiktiga mål och högre principer, snarare än att gå vilse i en flod av triviala uppgifter och detaljer eller illusoriska drömmar eller rena fantasier. Fullmånen i Skytten inspirerar till en känsla av frihet och expanderande horisonter för att berika livet med mening, upptäckter och kreativitet -  den exponerade vyn blir panorama: så är du redo att kliva in i den stora bilden, utan att gå vilse i illusioner och höga ideal?

Vid tiden för denna fullmåne, är hela tre planeter i retrograd (Merkurius, Saturnus, och Pluto) vilket tyder på att det samtidigt – mitt i denna längtan och oklarheter – är en tid av andrum. Inget kommer att te sig bra om man är frustrerad. Så varför inte ta sig lite extra tid att gå in i fullmånens vibration och ”bara vara”? Ta en promenad i naturen, gå ut ur staden och lämna elektroniska apparater hemma, stänga av nyheter... Det är förslag som ökar möjligheten till att  låta energin från fullmånen i Skytten ge dig känslan av att vara i dig själv, vara med dig själv och att kunna möta dina känslor ärligt och öppet och släppa fri det som kommer upp. Lägg då märke till hur ”nya horisonter” inom dig kommer att ha möjlighet att utforskas.

Använd därför gärna denna fullmånes ”drömtid” som ett ”själsligt redskap” för att skapa din verklighet genom att välja vad du vill släppa in eller ”spinna på”/väva in i ditt energifält! Släpp, lyft, gå vidare, se en ny framtid...och rikta din energi dit. Denna Skyttenfullmåne ger just den möjligheten mer än någon annan! Utforska det du är nyfiken på, utforska din livssituation - ge dig tid till det. Sakta ner, andas och släpp skyldigheter...och möt dig själv utifrån nya perspektiv.Ta också då makten att förändra något i ditt liv genom dessa nya insikter, eller dina drömmar eller det som kommer upp vid meditation. 
Vi kan mycket enkelt kanalisera information under denna fullmåne.

Nu är det även tid till att finslipa andliga metoder och arbeta med andliga verktyg som involverar intuition. Det är alltså en bra tid för en ”utökning” av medvetandet som ger befrielse från trånga eller dystra sätt att se på saker och ting! Var uppmärksam på eventuella profetiska drömmar och notera serendipitet (info) i det vakna livet.

Skyttens stjärntecken drivs av höga ideal. hunger efter kunskap och strävar efter mening. När Månen, en subjektiv, personlig och intim kraft, kommer in i detta stjärntecken, så är det vår egen personliga sanning och målmedvetenhet vi är kallade att anamma. Vi kan då också komma inse att sanningen faktiskt kan gör oss fria. Dock pekar Mars och Merkurius i opposition på att det också kan ske mentala strider och motsatser innan saker kommer till insikter och nya perspektiv öppnas. Det är alltså också en tid av dynamisk energi i detta mönster där vi kan göra en medveten kursändring baserat på de nya begrepp som införlivas. Vi utmanas nu att leva efter – eller leva ut - våra sanningar.

Merkurius i retrograd i Tvillingarna tillsammans med denna fullmåne i Skytten påvisar att just denna tid kan vi också finna att vi oförklarligt dras till en ”gammal flamma”. Dessa energier uppmuntrar oss alltså att ta itu med det som redan finns där i våra hjärtan (att starta nya intellektuella saker/skriva kontrakt rekommenderas dock inte under Merkurius retrograd) och låta något ur det förflutna som berör känslorna komma upp till ytan. Vi kan känna att denna fullmåne uppmuntrar oss till att leda våra liv i sanning och också med passion. Det är som om vi blir ombedda att omfamna vår vildhet (Skytten), och att leda vårt liv så ärligt som möjligt.

Skytten älskar utomhusaktiviteter, och med fullmånen där, så är det en bra tid för det. Speciellt sådant som nattliga brasor, campingresor - resor - är möjliga just nu, eftersom Skyttenmånen hjälper oss att ta tillvara utåtriktade möjligheter. Fullmånen i Skytten ger oss förtroendet att våga säga "ja" till våra liv. Vi ombeds att inte låta chanser gå förbi, vi uppmuntras att ta tag i varje möjlighet till glädje och/eller äventyr. Vi uppmanas att följa våra hjärtan alltså. Ja, vi guidas i våra stora visioner vilket kan röra upp både passion och hoppfullhet.

Under en fullmånefas tenderar också känslor att förändras likt tidvatten -  ebb och flod – eller bli stormiga.
Visst kan det kännas glädjande att sikta högt bland stjärnorna, men visioner och FÖR höga förväntningar kan liknas vid att bygga luftslott om det inte finns en jordande grund – vilket då kan skapa besvikelse!
Här är det extra viktigt att dels drömma och våga chansa men att också hålla sig realistisk – på Jorden, d v s ”jordad”  - så att man inte flyger för högt!

Denna tid är också en tid, som alltid vid fullmåne, att ge extra uppmärksamhet till gamla föreställningar eller funderingar som kan utlösa känslomässig rädsla, oro och/eller tårar. Så trots drömmar, visioner och höga ideal så kan en del osäkerhet och ”förvirring” också kännas, eftersom Neptunus har en kvadratur till Merkurius dessa dagar. Så gå gärna igenom känslor ur det förflutna utan att hålla på rätt och fel eller skylla det du känner på andra personer. Det kommer bara skapa mer konflikt eller stridigheter när Skytten ”bär fram” fullmånen i sin famn.
Tillåt omvandling av energi snarare än att gå vilse i överidentifiering av smärta eller analys med enbart intellektet.

Kom ihåg att det är en fullmånefas, det känslomässiga planet behöver då extra uppmärksamhet och omsorg. Och ”splittringen” i sinnet p g a Merkurius retrograd, Mars opposition och Neptunus i kvadratur kan behöva redas ut!

Varje gång du hamnar i känslomässig återvändsgränd eller frustration: Var då i ögonblicket och tro på den större bilden, alltså se det ur ett högre perspektiv för det är extra möjligt nu! Men landa sedan – jorda dig! 

Traditionellt inom många kulturer är fullmånen också en tid då kvinnan hedras som en mor för den kreativa kraften. Det är då hon ”har rätt” att släppa gammal energi som hennes kropp använt färdigt och också kan förbereda sig på en återanslutning till Moder Jords fertilitet så att hon kan att bära på den till nästa fullmåne. Våra förfäder såg alltså kvinnan som bärare av överflöd och fertilitet och förstod därför vikten av att varje kvinna hade en helig plats under denna tid av återanslutning. Många kvinnor menstruerar vid fullmåne - en påminnelse om hur intonade våra kroppar kan vara med Universum. Mannens kontakt med Månen är lika viktig. Varje man kan undersöka "sitt horoskops Måne" och vara i kontakt med sina djupaste sidor. Vara i "synk" med Månens energi helt enkelt.

Fullmånens tid är alltså en tid som ger en speciell möjlighet för känslomässig omvandling och oavsett vad som kommer upp kring denna fullmåne; fokusera på ljuset inom dig och tänk: d v s ställ in dig på:

Likt Skytten siktar över gränser för att vidga perspektiven, vidgar jag min syn på gamla känslor, förstår dem utifrån ett högre perspektiv, släpper dem fria och tackar för den vishet som jag fått genom att ha fått uppleva dessa. Jag ger också ut energi av vishet till min omvärld. Jag är vis och allomfattande kärlek”.

Om vi ​​har gjort det arbete som vi behövde göra, kommer vi att hamna vid den punkt där allt som inte längre tjänstgör vårt högre jag har rensats bort.

************************************************************************************************

De stjärntecken som varje fullmåne befinner sig i 2015

4 Februari Lejonet

5 Mars  Jungfrun

4 April Vågen

4 Maj Skorpionen

2 Juni  Skytten

2 Juli Stenbocken

31 Juli Vattumannen

29 Augusti Fiskarna

28 September Väduren

27 Oktober Oxen

25 November Tvillingarna

25 December  Kräftan