Fullmånen den 25/11 2015 i Tvillingarnas tecken = “Gudarnas budbärare”. En astrologisk tolkning.

Fullmånen den 25/11 2015 i Tvillingarnas tecken = “Gudarnas budbärare”. En astrologisk tolkning.
Onsdagen den 25 November är det dags för Fullmånen, nu i Tvillingarnas stjärntecken.
Olika namn
Indianstammar gav årets fullmånar olika namn för att lokalisera årstiderna (info). Novembers kallas bl a ”Full Beaver Moon”, då det är dags att gillra bäverfällor innan vattnet fryser, för att få tillgång till varma vinterpälsar. Novembermånen är också känd som frostmånen. (info). 
Fullmånen och det undermedvetna
Fullmånens kraft ökar sårbarhet och väcker det som finns i det undermedvetna så att eventuella smärtsamma minnen och känslor medvetandegörs för bearbetning. Fullmånen är månfasernas fulländning och har olika energi varje gång, bl a p g a stjärntecknet den befinner sig i. Fullmåneenergin är den mest användningsbara om vi medvetet vill ta hjälp för ökad känslomässig balans. Likt vi tvättar oss rena med vatten, så behöver vi ibland "tvätta rent vårt inre" och till det har vi bl a fått fullmånens energier. Mer om det HÄR &  HÄR.
*****************************************************************************
"Data" för fullmånen den 25/11 2015
OBS: Fullmånens stjärnteckenenergi påverkar alla, men man kan tolka prognosen specifikt i ett personligt horoskop. Man behöver inte kunna och kolla sitt horoskop, man kan läsa den allmänna tolkningen.
Fullmånens kraft är starkast: kl 23:44:50 svensk tid (10:45 UT), 3-4 grader i Tvillingarnas tecken. Man kan kolla planeter/punkter och aspekter i horoskopet vid dessa grader för att tolka hur det inverkar personligt. Det astrologiska hus som fullmånen då befinner sig i påvisar vilket livsområde det berör.
Har man inte tillgång till sitt födelsehoroskop så är den som är född runt 23-25/5, 24-26/7, 25-27/8, 25-27/9, 24-26/11, 23-25/1, 21-23/2, 23-25/3 särskilt mottagliga och känsliga för denna fullmånes energi.
Fullmånens stjärntecken och aspekter sätter tonen för månaden som följer. Nu präglas vi av Tvillingarnas. Om man nu bl a känner sig mer vetgirig, vill utbyta idéer, diskutera och är mer intresserad av hur saker och ting hänger ihop så är man öppen för inflytandet från denna Tvillingfullmåne.
*****************************************************************************
Astrologisk tolkning av fullmånen i Tvillingarnas stjärntecken
Nyckelord förstjärntecknet Tvillingarna är bl a: mångsidig, nyfiken, vetgirig, idérik, slagfärdig, energisk, kvick, smart, kommunikativ, kreativ, undersökande, experimenterande, anpassningsbar, föränderlig, oberoende, social, mångkunnig, uttrycksfull och kontaktskapande. Men också bl a: ytlig, impulsiv, rastlös, obeslutsam, dubbel, föränderlig, ofokuserad, normlös, oordnad, ombytlig, oberäknelig, motsägelsefull, okänslig, ostabil, flyktig, opålitlig, nervös …
Så när den drömska och känsliga Månen nu befinner sig i Tvillingarna så kan man ana att många känner rastlöshet och längtar efter lyhördhet i dialoger. Ett ökat behov av något nytt som “lyfter själen” och förändrar invanda känslomässiga hjulspår märks sannolikt. Många upplever att ord och tankar är mer poetiska eller också ökar behovet av känslosamma texter (t ex i låtar, dikter, romaner). Tankar och/eller kommunikation kopplas lättare ihop med känslor denna fullmåne.
Eftersom fullmånen handlar om det känslomässiga, så hjälper tvillingenergin oss nu att få kontakt med hela känslospektrat. Sinnet kan likt en frisk fläkt svepa över inre landskap utan att fixera sig vid något. Det är då lättare ta in mycket på en gång. Det är läge att ta reda på hur eventuell känslomässig smärta i nuet hänger samman med olika händelser sedan tidigt i livet. 
*****************************************
Det föränderliga lufttecknet Tvillingarna har tonvikt på bollandet av motsatta idéer, den energi som präglar tecknets dubbelhet. Här finns två, ofta motstridiga sidor och man kan aldrig veta vilken man kommer att möta: Under tvillingfullmånen kan en ”dubbelhet” därför stimuleras i kontakter mellan människor: Å ena sidan utåtriktad och kommunikativ energi. Å andra sidan inåtvänd, rastlös och även obeslutsam energi...
Tvillingfullmånens energi inspirerar oss till att vara litet ”Wild & Crazy”: att släppa det tunga och känna oss och vara litet som fjärilen som flyger från blomma till blomma: mer livfulla, pigga, alerta, rörliga, lekfulla och nyfikna och kan även väcka ”vetgirig” längtan, likaväl som vi nu kan få glimtar om den ständigt föränderliga sanningen.
Under tvillingfullmånen är vi mer öppna för att ta in nya vyer så det är en bra tid att dela idéer. Vi är mer lyhörda för verbala nyanser. I någon mytologi föddes (skapades) tvillingar under dialog, så det är tid att uttrycka vad som finns i sinnet och i hjärtat till någon, för att skapa samverkan mellan yin och yang - dualism. Det är lättare att knyta kontakter, för behovet av ny stimulans ökar. Men - man kan faktiskt känna sig nöjd med en intressant bok…
Gudarnas budbärare
Tvillingens härskare är Merkurius, gudarnas budbärare, som hjälper oss att vara snabba både i sinnet och fysiskt. När ”gudarnas budskap” kommer genom fullmånen så kan vi genom kommunikation och/eller tankar lättare nå känslomässig förståelse eller tolka känslor. Det är nu vi lättare får överblick. Så det är en bra tid att säga sin ärliga åsikt. Vi kan även få speciella nyheter, besked eller information via t ex e-post, telefon eller post.
”Uppgiften” för fullmånen i Tvillingarna:
När Månen vandrar runt och vistas i de olika stjärntecknen har den sitt syfte med det: Och med Tvillingarnas energier är det knappast det materiella eller det som är stilla, som är förhärskande. Denna fullmånes uppgift är snarare att bl a hjälpa oss med att färdas och utforska i vårt inre, likaväl som att visualisera våra önskningar och inleda skapandet av drömmar och mål. Liksom att hörsamma den inre vägledningen - den inre rösten - likaväl som att hitta den yttre rösten. Den kan också hjälpa till med att tygla eventuella illusoriska tankar.
Tvillingfullmånen ”vill” hjälpa oss att ge upp en dålig mental vana: T ex: Man kanske kan växla mellan tankar och uttryck, ögonblick för ögonblick och om man omedvetet eller medvetet använder denna rörlighet för att undvika engagemang eller av rädsla för att uttrycka en ståndpunkt, blir det ett undvikande sätt. Det gör att man också undviker att ”lysa upp” med sitt eget ljus. Därmed kan man inte leva fullt ut. Man kanske annars säger (eller tycker) en sak och gör något som går emot det inom något område.
Tvillingfullmånens uppgift är därför även att lysa på och göra oss medvetna om en sådan eventuell dubbelhet – paradox – när det gäller tankar, känslor och beteende. Genom att sända ut dubbla budskap till andra och Universum, så sprider vi energi som inte bara arbetar mot oss och vad vi gör för att skapa vår egen väg, vi utnyttjar också själva energin ineffektivt.
Har man obearbetat ”känslomaterial” och är lättmottaglig för fullmånens energi, så kan man känna oro och stress. Då kan man också överreagera när man kommunicerar. Den som är väldigt känslig kan nog uppleva att ”nerverna ligger utanpå”… Det är även lättare att känna irritation över att saker och ting inte går lika snabbt som man vill eller tycker att de borde göra. Men det är nu det är läge att komma i kontakt med hämmade känslor som kan ligga under dessa mer mentala reaktioner. Då kan tvillingenergin hjälpa till att släppa loss dem. Då kan vi möta den andra – antingen inom oss d v s vår själs tvilling eller den där ”andra” i den yttre världen. Kanske den intellektuella själsfränden?
Ungefär som båda ”hjärnhalvorna i balans” …
Detta är även en bra tid att låta sig inspireras av gudarnas budbärare, Merkurius, genom att sprida ”bevingade ord” i samtal som i sin tur ger möjlighet till större känslomässig frihet: Låt tvillingsinnet (Merkurius) kopplas samman med hjärtat, d v s Solen i Skytten - och lätta med hjärtat vingar. 
*****************************************************************************
Inblandade planeter
Vid fullmåne är oppositionen till Solen viktigast. Nu är det Solen i Skytten som påverkar: Tvillingarna intellektualiserar och frågar om allt och bollar idéer, Skytten vill sätta in det i ett större filosofiskt sammanhang. Skyttens bredare perspektiv kan få Tvillingens tankar och idéer att flyta med i ett stort flöde där stora, viktiga insikter växer fram.
Skyttens inverkan och ger oss möjlighet att undersöka vad vi behöver veta för att leva utifrån en kosmisk Sanning. Sinnet kan vara en befriare eller en förtryckare, så när sinnet söker Sanning vill den utforska och växa genom att förstå hur Universum/Kosmos fungerar. Solen i Skytten är inne på de stora, värdsliga frågeställningarna. I takt med utforskandet och växandet frigörs anden. 
Nu när Solen befinner sig i Skytten, finns den där vi ser Vintergatans stjärnor. När vi tittar på Solen ser vi mot galaxens mitt. Vi är i linje med resten av galaxen. Så vi kan nu tona in oss på ett flöde av energi som är mer ursprunglig och kosmisk. För att möjliggöra flödet av den, kan vi ställa in oss på vad vi ser som högre goda ideal både inom oss och i världen, för att låta energin förstärka det, då energin från Tvillingfullmånen hjälper till att ”skicka” meddelandet till Universum…
Fullmånen i Tvillingarna mitt emot Solen i Skytten kan dock göra ”icke sökaren” mer benägen att överdriva, liksom att dra förhastade slutsatser eller göra ogrundade antaganden. Dessa energier kan också främja skvaller.
Vidare i tolkningen av inblandade planeter:
Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars och Uranus befinner sig i luft- eller eldtecknen och laddar oss med mycket yangenergi, vilket ger en benägenhet till ökat kommunikationsbehov eller en benägenhet att vilja utbyta idéer.
Det finns en trippelbetonad energi mellan Solen, Saturnus och fullmånens härskare Merkurius i Skytten i opposition till Månen i Tvillingarna - en dynamisk föränderlig energi. Även den första av tre kvadraturer mellan Saturnus och Neptunus 2015-2016 är i full kraft. Det är tillräckligt för att denna fullmåne inte smyger förbi obemärkt!
När det är Tvillingfullmåne är det är normalt med rastlöshet, överaktiva tankar och en sprittande energi som gör att man kan bli ”hög” på uppfattningar och känslor. Men när denna medvetandeenergi stöter på en mur, d v s Saturnus i Skytten i opposition till Tvillingarna så kan det istället pressa oss till att göra något konkret med den flyktiga tankeströmmen och fokusera på realistiska, mogna alternativ i tvillinglekfullheten. Vi kan behöva justera våra val eller personliga uttryck och inrymma regler eller arbeta med de begränsningar vi stöter på. Det finns också möjlighet att försök till kommunikation möter motstånd eller leder till något konkret och ansvarigt.
Saturnus i Skytten i samband med denna tvillingfullmåne, symboliserar behov av sanning men ger samtidigt intellektuell noggrannhet, försiktighet med nya idéer och ett behov av att gå avvaktande mot nya perspektiv,
Med Neptunus i kvadratur med Saturnus inblandad, kan det vara svårare att urskilja var begränsningarna finns, varifrån motstånd kommer. Alla är inte bekväma med denna neptuniska spegelsal och de som är det, kanske har för avsikt att skapa kontroll med hjälp av illusorisk (falsk) framtoning, men den sköra bubblan kan lättare spricka genom Saturnus. När de stela Saturnusstrukturerna blir uppmjukade, är det viktigt att lita på intuitionen och/eller sunt förnuft och medvetet styra från ”svartvitt-tänkande” och tillåta lite extra andrum för att absorbera och låta processen jobba. Neptunus-Saturnus vill lära oss att vad vi hör eller tror att vi vet, kan visa sig vara ett litet fragment av en hel historia, så att man inte kan lita endast på sin syn och hörsel.
Denna fullmånes energier får i alla fall styrka genom en sextil mellan Mars i Vågen och Saturnus i Skytten, det tyder på att måttlighet och balans verkligen behöver användas för att få ut det mesta bästa av denna fullmåne.
Den svaga avtagande oppositionen mellan Venus i balanserande Vågen och Uranus i eldiga Väduren gynnar romantiska känslor i längre relationer likaväl som i korta romanser. Den som hoppas på något spännande kan få uppleva åtminstone någon extra gnista denna fullmånetid.
****************************************************************************
Så här kan man användaTvillingfullmåneenergin:
1: Ställ frågor till dig själv:
Man kan meditera och ställa sig frågor som stämmer med Solen i Skytten och Tvillingfullmånen. Förslag:
- Är jag öppen för att se andra vyer och att lära av vad jag ser och hör utifrån det jag upplever?
- Är mitt sinne öppet så att jag kan uppfatta de högre sanningarna som finns möjliga för mig nu?
- Är jag tillräckligt flexibel, anpassningsbar och öppen för att lära mig ny kunskap?
- Lyssnar jag med uppmärksamhet?
- Är jag låst/stel i vissa föreställningar och
uppfattningar? Vilka i så fall?
2: Möta och ”arbeta” med tvillingfullmånens energi:
- Denna tvillingfullmånes tid är som gjord för att börja med hjärngympa. Hur man gör HÄR
- Här är några förslag som kan hjälpa till med att flytta den höga energin genom kroppen så att den inte "fastnar" nånstans eller överstimuleras: 1) Rörelse, som t ex promenader och yoga. 2)Tvillingarna associeras med armar, händer, axlar, lungor, bräss, luftrör och tal. Man kan ge uppmärksamhet åt dessa delar genom t ex yoga eller avslappningsövningar där man fokuserar på varje del. 3) Djupa andetag hjälper till med energiförflyttning. Att ta kontakt med fullmånen genom att tänka på den eller ta in dess energi hjälper till.
- Alla fullmånar har förmåga att läka något inom oss och Tvillingarnas läkande gåva är bl a: humor! Så kolla gärna på någon rolig film e d eller läs något som roar.
- Spegla: Tvillingarna är ett kommunikativt tecken som kopplar samman och ger oss möjlighet att spegla tillbaka vad någon försöker betona och uttrycka. När man lyssnar på någon skapas kontakt. Kommunicera gärna med någon och ”tvillinglufta” viktiga saker i syfte att nå förståelse. Man ger vad man vill ta emot.
- Tvillingenergin är speciellt bra på att ge oss förklaringar och svar. Den som behöver råd, liksom få glimtar av Kosmos, kan passa på att ställa in sitt medvetande och ställa frågor till denna Tvillingfullmåne som kan ladda ner budskap med hjälp av sin härskare Merkuriusguden. Men tyng inte denna fullmånes lätta energi med svåra känslomässiga problem (det finns andra fullmånar till det).
- Skriv breven du önskar få från den/dem du önskar kunde säga t ex: "Jag är ledsen”... – det som aldrig tycks hända. Tvillingtecknets härskare Merkurius kan ge orden vingar så att budskapet går fram, så att det kan nå en upplösning. ”Nollställ” då känslor, känn kärlek och föreställ dig den som skadat/förrått/upprört dig och skriv de vackraste fullmåneinspirerade ord som du kan komma på. Oavsett på vilket sätt, så kommer det att hjälpa dig och den andra på något plan, vilket kan innebära att en känsla av lättnad inträder och kanske en inre visshet som förklarar - eller helt andra saker… ”Gudarna” vet precis hur! Fast, så klart bara om det inte finns känslor eller behov av hämnd eller hat som ”mörkar” vacker energi.
*****************************************************************************
Förslag på affirmation för Tvillingfullmånen:
Fullmånen kan bl a hjälpa till med känslomässig rensning, så man kan ta in och använda energin genom att t ex föreställa sig att månljuset strömmar genom kropp, själ och ande och med kärlek tänka: d v s ställa in sig på (förslag):
Välsignad av Tvillingarnas tecken släpper jag känslosmärtor till den skingrande luftens element. Jag frigör dessa känslor med kärlek och tackar för de lärdomar jag fått genom att jag har burit på dem. Jag känner att allt som tyngt mig lättar och går vidare i min kosmiska utveckling. Jag ser på det som skett och som präglat mig känslomässigt med acceptans därför att: JAG ÄR fylld av Tvillingarnas accepterande icke-dömande kärlek och jag ger också ut icke-dömande kärlek till min omvärld”.
Ta väl vara på de Kosmiska Krafterna!
Må väl/Mona
*****************************************************************************
*****************************************************************************
2015 års sista fullmåne infaller 25 December i Kräftan.
Därefter kommer nästa års fullmånar enligt:
De stjärntecken som varje fullmåne befinner sig i 2016
24 Januari 2016            Lejonet kl, 02:46:20
22 Februari 2016          Jungfrun kl, 19:20:33
23 Mars 2016               Vågen, kl 13:01:38
22 April 2016                Skorpionen kl, 07:25:00
21 Maj  2016                Skytten kl, 23:16:37
20 Juni 2016                Stenbocken kl, 13:04:58
20 Juli  2016                Vattumannen kl, 00:59:36
18 Augusti 2016            Fiskarna kl, 11:29:45
16 September 2016       Väduren kl, 21:07:49
16 Oktober 2016           Oxen kl, 06:25:07
14 November 2016         Tvillingarna kl, 14:53:38
14 December 2016         Kräftan kl, 01:06:55