Smör

Smör
Endast rent smör ska det vara, inte "kemikaliehopkok" som kallas margarin!
Margarin är är utan naturliga aromer. Margarin är en hälsorisk (se här). Margarin förstör smaksinnet. Margarin smakar inte smör....Och ändå har vi kvar margarinet. Hur är det möjligt?
Video med humor om smör. Redan1977..
www.youtube.com/watch?v=Fa8ydih4vI0