Solförmörkelse och Vårdagjämning den 20 Mars 2015 - ett astrologiskt perspektiv

Solförmörkelse och Vårdagjämning den 20 Mars 2015 - ett astrologiskt perspektiv
Fredag den 20/3 2015, är det Vårdagjämning, den urgamla högtidsdagen då dagen är lika lång som natten. Solårets mörka halva är till ända och tillsammans med växter och djur träder vi in i Ljusets och Livskraftens halvår. Det är en ”händelselse av dubbel natur”: Samma dag blir det också mörkt på förmiddagen i hela landet (ca 10.50)... Det är alltså en solförmörkelse, som inleds 9.40, i södra Sverige. Klockan 12.00 är det över, men längre norrut, något senare. En solförmörkelse sker när Månen täcker Solen och tar bort allt eller en del av solljuset. Det inträffar bara när Solen och Månen står i linje med varandra sett från Jorden. Nästa solförmörkelse är i augusti 2018 (Läs mer). En total solförmörkelse kommer inte att inträffa i Skandinavien förrän år 2136, enligt Illustrerad Vetenskap.

Denna solförmörkelse, sker på 29 grader i Fiskarnas stjärntecken och ligger därför väldigt nära Vädurens stjärntecken och när man astrologiskt tolkar en sådan här händelse på himlavlavet, så brukar man försöka tolka hur det inverkar dels på det kollektiva planet och dels på det personliga planet. Men man ska ha i minnet att det aldrig går att få en så personlig tolkning och innebörd som när man gör en tolkning utifrån det personliga födelsehoroskopet. Man ska endast se det som en allmän tolkning...

Det är också bra att vara medveten om att den som mediterar eller är ”allmänt mottaglig” för kosmiska händelser m m (sensitiv eller andligt ”öppen”) kan uppfatta det subtila eller få tydliga insikter som handlar om det som denna konstellation bär fram. Så, att meditera eller på andra sätt stilla sig för att ställa in sig och ”vara med” i detta ”flöde” är en fördel om man vill uppleva det på ett fördjupat plan.

För att inledningsvis ge en kort symbolsik bild, kan man kan säga att denna solförmörkelse sjuder, och är på väg att koka över, på sin passage från stjärntecknet Fiskarnas vatten och över till en födelseprocess vid vårdagjämningen på 0 grader i stjärntecknet Vädurens eld, som följer kort efter förmörkelsen... Man kan likna det vid vi är påväg genom en sensitiv ”dimma” som väcker dunkla känslor djupt inom oss där även en inspirerande känsla kommer upp till ytan och många kan känna sig otåliga, med en gnista av förväntan inför framtiden. Vibrationer smyger sig på och beslöjar våra sinnen med själens längtan efter att förstå saker på ett djupare plan. Det som finns bakom slöjor, det som är det gnistrande hoppet om en ny tid. En känsla av en ”kick” kan flöda genom sinnena!
Urgamla kunskaper menar att solförmörkelser innebär en början på en ny tid. Ett nytt livskapitel. Det är en punkt i vår tillvaro i stort, då många är på väg att lämna något bakom sig som påverkat (kanske för) länge, och som nu blir synligt i medvetandet eller i tillvaron som, först kan se ”dimmigt” eller ”oklart” ut eller vi inser något som vi kanske inte sett  så tydligt .
Vi möter en tid av förnyelse på flera plan som vi snart kommer att kunna se – men känslan av det som ska komma, kan alltså ”dyka” upp just denna dag. Inte minst med tanke på att det också är Vårdagsjämning då Solårets mörka halva är till ända och vi träder vi in i Ljusets och Livskraftens halvår.

Fiskarnas stjärntecken står för mysterier, hemligheter och Vädurens står mer för kraft och energi, att ta nya steg och ”bryta” ny mark med mod och initiativanda, ibland t o m omilt... Energierna kan te sig inspirerande för många och förvirrande för många, men de upplöser också  det som nu är ”färdigt”.

Det är då som det som inom oss och runt om oss och som processat länge, dels märks tydligare och dels också får möjlighet att bryta fram i ljuset och börja ”knoppas”. Drömmar eller önskningar kan alltså komma att blomma i ljuset och kraften som följer av att denna solförmörkelse tar emot vibrationer från stjärntecknet Väduren. Detta betecknar också att tidigare handlingar nu kommer att hinna "ikapp" oss, det finns mycket som vägrar att förbli fördolt eller försummat. 

Solförmörkelsen ”faller också på” fixstjärnan bl a kallad Scheat i Pegasus (info) - den flygande hästen. Detta anses vara en instabil plats eftersom vattenelementet är på väg att förändras till sin raka motsats - eldens. Utifrån myten antyder det att det är oklokt att ta vissa situationer  eller personer för givna under denna tid runt solförmörkelsen, så det finns nog de som får en lektion i ödmjukhet... Denna koppling till Pegasus är även ett tecken på en viss uppgift i livet som den som frågar finner tid och ny energi för att nu "driva", även om vägen kan vävas med svårigheter och begränsningar...
Så det kan inledningsvis kännas tyngre men förmörkelsen antyder att framgång följer under våren efter att det förflutna har kommit fram och hanterats ”här-och-nu”.

Kanske också "dolda budskap " följer på solförmörkelsen, och illusioner avslöjas, för att sådana ska lämnas bakom oss, men istället kommer de önskningar som burits och vårdats, kanske länge, att ”bäras fram” i den nya, ”friska” tid som möter. Allmänt kan säga att likt vårens första knoppar slår ut, så ”slår våra sinnen ut” och ser på tillvaron med ”nya ögon”, en tid som kommer att vara ett tag framöver, eftersom en jobbig planetkonstellation är på väg att ta slut denna vår, den kvadratur mellan Uranus och Pluto som pågått under några år nu...(LÄS OM DEN HÄR).

Man kan också aktivt ställa in sina avsikter för denna solförmörkelse i Fiskarnas stjärntecken. Man kan meditera på sina intentioner, eller ställa in sig på sina avsikter, vilket passar bra när det är nymåne. Och eftersom det handlar om sjärntecknet Fiskarna och Solförmörkelsens öppning in i stjärntecknet Väduren så antyder det att man kan ställa in sig på ungefär: ”förlåt och gå vidare”. Alltså t ex ”förlåta” något gammalt som står i vägen för den nya, befriande tiden som sedan följer..! En tid som - efter förlåtelsen - för många därför kan bringa ett nytt flöde av mycket Ljus - både inom personen och gällande handlingarna.
 
Mona Rosenberg 16 Mars 2015
https://heartwisdom.webnode.se/