“Super Superfullmåne” 28/9 2015 i Vädurens stjärntecken: “Feel The Heat”. En astrologisk tolkning av en stor kosmisk händelse!

“Super Superfullmåne” 28/9 2015 i Vädurens stjärntecken: “Feel The Heat”. En astrologisk tolkning av en stor kosmisk händelse!
Måndag den 28 September 2015 kl.04:52 (svensk tid) får vi åter möta fullmånen: En supermåne som går över till en blodmåne - total månförmörkelse. En “Super Superfullmåne” och månförmörkelsernas “Grand Finale”, ett klimax i brännheta Vädurens stjärntecken. (INFO 1, 2, 3, 4). En “Super Blood Moon eclipse”.
Olika namn
Indianstammar gav årets fullmånar olika smeknamn för att lokalisera årstiderna (info). Septembers fullmåne är skördemånen, som bl a kallas Full Corn Moon då den kommer vid majsskörd, även kallad Barley Moon då man skördar och tröskar de mogna kornen. Ett annat namn är: Harvest Moon, för det är fullmånen närmast höstdagjämningen, som sker i September eller Oktober, som ger tillräckligt med kvällsljus för att möjliggöra efterbearbetning av all skörd. (info).
Fullmånen och det undermedvetna
Månen kopplas till känslor och instinkter som under fullmåne brukar nå en topp - bli starkare - och vår energi öka, vilket vissa bl a känner som oro. Vår sårbarhet ökar också. Fullmånen är månfasernas fulländning och den användningsbaraste fasen om man vill arbeta med månenergin. Fullmåneljuset belyser det undermedvetna och smärtsamma minnen m m, brukar medvetandegöras för bearbetning. Alla fullmåneenergier är olika, bl a p g a stjärntecknet som den befinner sig i. Vi kan använda energierna medvetet för ökad känslomässig balans. Läs mer HÄR
 
****************************************************************************************************************************************************
 
En mycket speciell fullmåne!
 
1: Det är en månförmörkelse som är den fjärde och sista av fyra totala månförmörkelser i rad ("tetrad") med start 15 April 2014. Den andra inföll 8 Oktober 2014, den tredje 4 April 2015 och den 28 September 2015 avslutas den sällsynta serien. “Den stora finalen”.
2: Det är även en superfullmåne, för den är närmare Jorden än normalt och lyser därför kraftigare och åstadkommer starkare gravitation. Det påverkar människan både känslomässigt och fysiskt. 
3: Fullmånen faller också nära höstdagjämningen punkt på norra halvklotet och vårdagjämningen på södra, vilket gör att minskningen av jordens magnetfält ökar och det är också tecknet på en ny säsong. Detta förstärker energin avsevärt och ger oss en potential för en "omstart"!
Den här förmörkelsen gör att saker når ett slut – och är ändå en ny start. För trots att förmörkelser innebär avslut, så betecknar Väduren början, så det här är tiden för både ett avslut och en början.
Fiskarnas fullmåne påverkar avslut och är fullmånarnas omega och Vädurens är fullmånarnas alfa. I detta fallet dessutom en “Superalfa fullmåne”! Nu brinner elden på nytt efter att den förra fullmånen “flöt” I vattentecknet Fiskarna - det är alltså en startpunkt. Väduren är ju nytt liv - uppvaknandet från slummertider!
Illusionernas slöjor lyfts av och vi får möjlighet att se verkligheten i en situation. Vi ställs sannolikt inför konsekvenser av handlingar som vi gjort de senaste åren, både personligen och kollektivt. Den som gör motstånd mot tillväxt, kan uppleva det extra jobbigt.
Detta är en stor kosmisk händelse, som starkt påverkar våra liv och vi har nu chans att medvetet börja forma fram sådant som kommer att manifesteras inom en snar framtid! Det är ”nu eller aldrig”.
Så detta är i själva verket en av de största portalerna till helt en ny tid - och värld - för oss! Häftigt!
LÄS ”Månförmörkelse: dags att bryta gamla mönster ” HÄR)
 
*********************************************************************************************************************
 
"Data" för fullmånen den 28/9 2015
 
OBS: Fullmånens stjärntecken energi påverkar alla  - utöver de personliga områden man får fram i var och ens horoskop! Men man behöver inte kolla sitt horoskop, det räcker att läsa den allmänna tolkningen.
Fullmånens kraft är starkast kl: 4.52, svensk tid (2.52 UT) 4-5 grader i Vädurens tecken. Man kan kolla planeter/punkter samt aspekter i födelsehoroskopet på dessa grader för att se hur det inverkar. Det astrologiska huset som fullmånen då befinner sig i, ger ledtrådar om vilken ”fråga” som är aktuell. Huset visar nu bl a var vi kommer att rikta ”Vädurens vilja”: det är den del av livet där vi förmodligen kommer att vilja göra en nystart, agera självständigt eller hävda oss.
Vid månförmörkelse så kommer energierna att bli extra märkbara, så klart.
Har man inte tillgång till sitt födelsehoroskop så är den som är född runt 24-26/3, 24-26/5, 25-27/6, 26-28/7, 26-28/9, 25-27/11, 25-27/12, 24-26/1 särskilt mottaglig för denna fullmånenergi.
Fullmånens stjärntecken och aspekter sätter tonen för månaden som följer.
 
***********************************************************************************************************
 
Vädurens inverkan
 
Nyckelord för stjärntecknet Väduren är bl a: livskraft, ledande, entusiastisk, motiverad, konkurrenskraftig, kraftfullhet, energisk, igångsättande, målinriktad, vinnarinställd, modig, passionerad, aktiv…Men också bl a: otålig, arrogant, humörsstyrd, självisk, aggressiv, otålig, stridslysten, naiv, påstridig, dumdristig, påträngande, hetlevrad…
Och tillsammans med den drömska och känsliga Månen ...så kan man ana att många känner sig känslomässigt heta och kanske romantiskt sinnade (litet “marskattkänslor” i September)… En tid som kan bära med sig heta passionerade drömmar. Det är också en tid då många är retliga, rastlösa, känslosamma och reagerar mer “exploativt” än annars.
En supermåne är större och ljusare och dragningskraften är starkare och eftersom det också är blodfullmåne så kan energierna kasta bränsle på Vädurens vulkaniska glöd så att något inom oss eller i vårt liv “flammar upp”.
Som det första tecknet i Zodiakens cykel är energin i Väduren den starka livskraften som finns i varje frö som brister, varje rot som kämpar för att ta sig fram och varje knopp som slår ut. Början till allt liv. Denna fullmåne förmedlar även manliga och heta energier genom Väduren, som den röda kraftplaneten Mars härskar över. Därför ger Vädurens fullmåne oss energi som gör att vi lättare vågar vara rakt på sak och uttrycka våra känslor, samt att ta ett steg framåt. Det är nu – genast - vi vill att saker ska ske. Den kraftfulla energin ladder upp oss och vi blir mer modiga. Men, det är exta viktigt att inte missrikta denna kraft
Denna fullmånes uppgift är att hjälpa oss att släppa saker från våra liv som inte längre tjänar våra högre Jag. När månljuset först har genomlyst det undermedvetna och framhävt eventuella känslomässiga problem inom nära relationer så kommer förmörkelsen och vi är då manade att verkligen möta vårt dolda djup under en ”själens mörka natt”. Så vi är sannerligen på väg djupt in i vårt inre nu.
Vädursenergin väcker lätt känslor av ”allt eller inget”. Det är troligt att adrenalinet ökar liksom volymen på känslor som behöver bearbetas. Känslomässig tyngd eller känslor av förlust kan röras upp som vi får möjlighet att ta itu med. Likaväl som både vrede och konflikter inom relationer vi har – eller har passerat - kan bli extra tydliga. Det kan nog för vissa kännas som om en revolver laddas. Många uppdämda känslor kan skjuta upp för snabbt och orsaka problem. I varje fall om det djärvt skjuts från höften.
Eftersom vädursfullmånen kan ta fram ilska som behöver få ett utlopp, var då modig nog att erkänna den. Det är en kraft som ska användas konstruktivt och inte tryckas ner. Det är bevisat att om man bearbetar och släpper ilska fri så påverkar det immunförsvaret positivt. Man laddas med ny och frisk energi så länge vrede inte handlar om hämndtankar och hämnd, förstås. Det är extra viktigt att tänka på hänsyn, eftersom Vädurens energier kan vara hänsynslösa. Sårar man någon annan nu så kan vrede hänga kvar – men de medvetna kan överbrygga detta, bl a genom förståelse för orsaker och verkan och också förlåtelsen.
Vädursfullmånen kan också ta fram en positiv krigare i oss så att vi vågar stå upp för oss själva, likaväl som att vi vågar stå upp för någon annan.
Mod!
Trots att det är i ett eldigt tecken, kan denna skuggans måne vara så känslomässigt djupgående att vi möter våra dolda rädslor och våra största drömmar samtidigt. Då är det bra med insikten om att vi skapar allt, inte bara på det personliga planet, utan i makrokosmos också… Så dröm vackra drömmar för dig och andra under denna livbringande vädursfullmåne och skapa tankefrön som kommer att växa upp och förankras. Vår Skapare har skapat med ren kärlek – gör det du också!
Det sägs att gamla profetior och förutsägelser om dessa tiders stridigheter och problem försvinner när vi medvetet höjer våra vibrationsmönster. Så de val du gör idag avgör din morgondag. Välj så klokt som bara val utifrån ren kärlek kan.
Månförmörkelse kan för somliga kännas så känslomässigt påverkande att man kan behöva sitta tyst och lyssna inåt för att uppleva vad som kommer upp. I det tysta kan man då få erfara att manliga (kraft och vrede) och kvinnliga (balans och frid) energier - Yin och Yang kämpar för en förening mellan dessa på en inre nivå. Liksom mellan att ge och ta emot.
Oavsett: så om man inte löser upp ilska knutet till oförätter vid denna Vädursfullmåne, kommer det att finnas kvar och att bära på sådant är slöseri med energi... Så ta tillbaka din kraft och energi genom att våga vara en ”själens krigare” och ta itu med detta. Denna vädurens fullmåne är bäst lämpad till det. Det dröjer många månader till nästa gång.
Var inte rädd för att gråta för det är en mycket helig reningsprocess med vårt eget salt som drar med sig alla dåliga energier!
 
******************************************************************************************************************************************************
 
Inblandade planeter
 
Vid fullmåne är oppositionen till Solen viktigast. Nu är det Solen I Vågen som står mitt emot Vädursfullmånen och påverkar. Väduren handlar bl a om vilja, oberoende och att agera direkt, liksom även stridbarhet och Vågen å andra sidan överväger och balanserar saker och ting innan något steg tas.
Solen i Vågen önskar vara en del av ett partnerskap i privatliv och/eller t ex yrket. Så denna fullmåne handlar därför till viss del om balans i relationer. Obalans mellan behov som att ge av sig själv och att ta emot från den andra kommer troligtvis att märkas. 
Energierna nu (Väduren, supermåne och förmörkelse) antyder att vi kan komma att ”testas” och att det kan i vissa fall ske genom konflikt mellan egen vilja och hänsyn till andra (någon annan) - Vågsolen. Det beror på att Väduren som styrs av Mars bl a har att göra med krigaren (konflikt) och Vågen som styrs av Venus längtan efter harmoni och kärlek (balans). Det handlar då om förmågan att ta till ”rätt vapen” i denna ”kamp” - finna "medelvägen"?
Ur det perspektivet är kärlek det enda ”vapnet” att frukta. Detta kan även ske på en inre nivå mellan t ex överväganden mellan ”jag vill” och ”men jag bör” eller mellan ilska och inre harmoni.
Det kan också vara dags att släppa en inaktuell känslomässig vana för att ge plats åt läkning och bli mer självständig – en kärlekshandling (Vågen) till sig själv (Väduren) och harmoni (Vågen och Väduren i balans).
Aspekten Jupiter i Jungfrun trigon Pluto i Stenbocken är snart exakt och har ett positivt inflytande över denna månförmörkelse. Det ger övertygelse och kraft till att påverka det vi vill uppnå, en jordnära energi som hjälper oss att hantera och lösa saker realistiskt. Tro och tillit ökar när det gäller det man vill åstdadkomma på sikt.
Jupiter och Neptunus har fortfarande en viss påverkan genom en svag opposition som bl a påverkar mångas andliga väg. Somliga kan uppleva de sista känningarna av tvekan eller tvivel – det andliga sökandets ”växtvärk”. Andra märker av de sista vibrationerna av ökad mottaglighet, öppenhet och lust att expandera. För en del har denna aspekt skapat en stark tro. Åter andra upplever nu att bilder/drömmar/illusioner (Neptunus i Fiskarna) som byggts upp under denna opposition inte stämmer med verkligheten (Jupiter i Jungfrun). Men det hamnar i ett bättre läge när denna opposition är över.
Mars i Jungfrun i kvadratur till Saturnus i Skytten är dock den starkaste av aspekterna och antyder att behov (Mars) och önskemål (Skytten) om det ”perfekta” (Jungfrun) växer sig starkare (Saturnus), även om det är svårt att nå snabb framgång. Så många upplever känslor av förseningar eller hinder i väntan på det bästa, som i sin tur kan skapa frustration och känslor av blockering…Trots det så fungerar inblandningen av den åtstramande Saturnus som en påminnelse om att vi måste hålla oss jordade och undvika emotionella ytterligheter! Lärdomen (Saturnus) är också att på ett konstruktivt sätt använda kraft/energi och/eller ilska (Mars) och inte skapa meningslösa konflikter... 
Mars i Jungfrun har även en svag kvinkunsaspekt till fullmånen I Vädurens hetlevrade tecken och energin hjälper till viss del till med att bromsa och förhindra alltför förhastade beslut och känslouttryck. 
Mellan 17:e September och 7:e Oktober går kommunikationsplaneten Merkurius retrograd (bakåt) i samma tecken som Solen, d v s i Vågen. Effekten kommer troligtvis att vända vårt tänkande inåt och till det förflutna. Det kan resultera i ett återvändande till tidigare relationer och vänner. Eventuella nya relationer har en benägenhet att innehålla karmiska känslor. Merkuriusretrograden öppnar även till gamla samarbetsrelaterade ämnen liksom avslöjar dåliga relationer. Det kan resultera i en paus eller en ny utveckling, utifrån ändrade villkor. Även elektronikartiklar kan krångla, liksom möten kan försenas, kanske måste ställas in. Störningar kan över huvud taget ske gällande allt som rör kommunikation och avtalsteckning. Men: det är också tid att stanna upp och ta en välbehövlig paus för att se om vi är på rätt väg. På så vis är det viktiga veckor för reflektion, värdering, bearbetning och att också se om våra val är i harmoni mellan ”hjärna och hjärta”. Behöver vi lyssna mer och prata mindre eller helt enkelt tala ut och ge uttryck för ”vår sanning”? 
Den svaga trigonen mellan Venus i eldiga Lejonet och Uranus i eldiga Väduren gynnar häftiga känslor i längre relationer likaväl som i korta romanser. Den som väntat på något spännande kan få uppleva gnistor denna fullmånetid. Relationer under denna påverkan upplever stimulans. ”Vänta det oväntade”.
Och så, efter sin långa vistelse i Lejonet går så Venus in i Jungfrun den 8/10 och med det börjar snarare en benägenhet att analysera relationer, en önskan om att se verkliga och realistiska värden som är hållbara, men se upp med kräsenhet – att vara alltför noga.
Med så många kraftfulla aspekter så kan vår passionerade natur nog väckas och när det gäller att kommunicera: ge tydliga budskap och ge också tid att tänka till innan kommunikation…
 
***************************************************************************************************************************************************
 
Fullmånen – alltid laddad med rensande energi!
 
Fullmånen representerar våra sårbarhet och fokuserar uppmärksamheten på relationer, så det är där spänningar eller känslor märks mest. Eftersom känslolivet befinner sig i obalans gäller det att inte förhasta sig. För många kvinnor är detta tiden för menstruationens början och det ökar ytterligare på den känslomässiga obalansen.
En fullmåne har även ett förhållande till föregående nymåne, det är då som kulmen av det som påbörjades två veckor innan kan justeras eller avslutas = känslomässig skördetid.
Fullmånens krafter är bra för rening och laddning av redskap för ceremonier och kristaller m m, samt en bra tid för magi och ceremonier, men endast med “renhet” och ett gott syfte – ren kärlek (annars kommer “bakslag” så småningom). Det är likaså en bra tid att samla magiska/hälsosamma örter, helst ett par dagar före fullmånen eftersom deras egenskaper har mer kraft då.
Vi kan lättare komma ihåg och tyda drömmar - de viktigaste budskapen strömmar genom dem till oss då. Det är en tid då man kan få svar.
Fullmånens energi ska hjälpa oss att få loss känslomässigt skräp och det är bara möjligt om vi erkänner våra egna känslor, utvärderar dem och styr dem, istället för att låta dem dra ner oss och/eller t ex fly dem genom missbruk av t ex alkohol, mat, droger… medicinering m m.
Planeterna kallades förr för gudar och Kosmos syfte är när det gäller den tid som nu råder – om vi tar konkret hjälp därifrån – att lösa upp vår gamla historia och föra oss vidare in i en förnyande energi. Vi och rymden - ”alltet” - är kopplade till varandra och när vi medvetet använder oss av de energier som finns ”out there” når vi den bästa reningen. Vi får även hjälp att laddas upp vid fullmåne om vi dränerat vårt psykiska batteri.
Så när man medvetet arbetar med just dessa energier kan man flyta med flödet och följa den naturliga kosmiska vågen med större lätthet och mindre hinder. 
Kosmos vet exakt vad som behöver göras genom bl a Månens vibrationer: känn dig ödmjukt fylld av kärlek inför krafter som är större än oss och känn samhörigheten med Universum …stjärnorna…himlakropparna och ställ in ditt medvetande, ta emot...och  rensa ut.
Det kan bara bli bra då!
 
***************************************************************************************************************
Tips för att använda eldiga Vädurens fullmåneenergi konstruktivt:
 
- Ta ett modigt kliv för din egen skull. Vädurens energi laddar oss för att vi ska gå framåt. Utnyttja denna fullmånes eldkraft och ta initiativ. Det är en dag då risker lättare belönas.
- Kriga vettigt. Väduren kommer med krigarens energi men i stället för att hamna i konflikt eller försöka undertrycka naturliga känslor av ilska: sätt fart på dig! Träna och låt genom det den kosmiska energin fortplantas genom dig med full kraft – in i minsta vrå och cell.
- Upplev din oskuld…Som det första tecknet så är ju Väduren den nyfödda i zodiaken och därför oskyldig och har ovetande aldrig upplevt några livsproblem eller faror. Gå in i denna energi denna fullmåne. Känn efter var du har blivit avtrubbad, härdad och/eller skeptisk. Släpp ditt förflutna, även om du bara gör det för en kort tag. Försök att ställa in dig på att uppleva: Vad som då är möjligt!
- Tänd på! Väduren är ett eldtecken. Skriv ner eller kanske måla något du vill få ur dig och bränn upp det! Medan elden förstör något så renar den och frigör stangerad energi.
 
************************************************************************************************************
Samtidigt som det sker ett starkt energiutbyte i kropp, själ och ande i samband med denna superladdade fullmåne med månförmörkelse så kan det för många bli riktigt ”häftigt” – en känsla av ”rock n roll”!  Ta väl hand om dig genom att balansera känslor och/eller relationer och glöm inte att jorda dig.
 
***********************************************************************************************************
Förslag på fullmåneaffirmation:
Fullmånens tid ger alltså en speciell möjlighet till känslomässig omvandling och oavsett vad som kommer upp kring fullmånen, låt månljuset strömma in och genom dig. Visualisera ljuset genom alla chakran med kärlek och tänk: d v s ställ in dig på:
Likt Väduren förbränner det gamla, förbränner jag allt gammalt som inte tjänstgör mitt högre jag. Jag upplever blockerade känslor för vad de är, frigör dem nu med ren kärlek – och tackar för de insikter jag fått genom att jag har burit på dem. Jag förbränner allt som tyngt mig och går vidare i min kosmiska utveckling. Jag ser på det som skett och präglat mig känsomässigt med acceptans därför att: “JAG ÄR EVIG KÄRLEK”! JAG ÄR är fylld av Vädurens varma kärlek och jag ger också ut energi av varm kärlek till min omvärld”.
När vi gör vårt kosmiska arbete, kommer vi så småningom att komma till en punkt där allt som inte tjänstgör vårt högre jag har rensats bort. För varje gång vi släpper smärta och också tackar för lärdomen, så möter vi en allt större del av vårt Högre Jag.
Jag säger: Tack alla Kosmiska Krafter!
Må väl!
Mona
***************************************************************************************************************
De stjärntecken som varje fullmåne befinner sig i 2015
4 Februari Lejonet
5 Mars Jungfrun
4 April Vågen
4 Maj Skorpionen
2 Juni Skytten
2 Juli Stenbocken
31 Juli Vattumannen
29 Augusti Fiskarna
28 September Väduren
27 Oktober Oxen
25 November Tvillingarna
25 December Kräftan