Ascendenten (“yttre rollen”) i Stenbocken

Ascendenten (“yttre rollen”) i Stenbocken
Det stjärntecken som Ascendenten befinner sig i, är lika viktigt som det stjärntecken man har Solen i, d v s soltecknet. Ascendenten i ett horoskop belyser vår "mask"/yttre roll. Många vet inte vad de har Ascendenten i för stjärntecken, och man kan bara få fram dess position genom en beräkning utifrån födelsedata: år, dag, klockslag, ort. Man kan kontakta en astrolog för att få veta det, men man kan få fram den genom att gå in och fylla i sina födelsedata HÄR
Information om vad Ascendenten i ett horoskop betyder för personligheten finns HÄR. Vad dess position de olika stjärntecknen betyder kan man läsa HÄR.
HÄR FÖLJER EN TOLKNING AV ASCENDENTEN I STJÄRNTECKNET STENBOCKEN

Ett horoskop där Ascendenten finns i Stenbocken antyder att personen är stabil och har självkontroll. Vanligtvis finns en återhållsam eller reserverad ton över gestalten och det är sannolikt en person som inger respekt. Ofta verkar det också vara en ganska betänksam, allvarsam, objektiv och/eller konservativ person. Det är troligt att han/hon känner att det är viktigt att projicera och upprätthålla en "bra bild", oavsett yttre omständigheter. 

Andra, som t ex är mer inlevelsefulla och spontana, kan nog uppleva att en person med en stenbocksascendent mest är tråkig, oinspirerande eller t o m kall... Men även om denna Ascendents personlighet inte är särskilt spontan, inlevelsefull eller översvallande glad och spirituell, så är det egentligen inte en tråkig och utslätad personlighet man kommer att bekanta sig med... Dessutom får denna person vanligtvis de flesta i närheten (utom kanske de mest översvallande och glada) att känna sig tillfreds. Vilket nog kan bero på att han/hon utstrålar en inre ”lågmäld” värme och en tålmodighet som tillsammans med en enkel närvaro gör att andra känner sig ”jordnära” i hans/hennes sällskap... Så, man kan nog påstå att stenbocksascendenten är den man vill ha runt sig när man behöver en ansvarsfull och pålitlig person som man kan lita på.

Trots den strukturerade och konservativa attityden så har han/hon sannolikt också mycket humor och vet att komma med precis rätt typ av humor vid rätt ”timing”... Men han/hon fnissar knappast åt sina egna skämt utan tar dem på största allvar... med glimten i ögat...

Stenbocksascendenten är envis och självdisciplinerad och tänker mycket på vad som är bra att göra för honom/henne själv inför framtiden. Det är även en person som är konkret och den som också uttrycker sig tydligt. Därför ger han/hon vanligtvis ett intryck av kompetens och den som verkar klara det mesta.

Eftersom denna person lägger stor vikt vid sin framtid, så kan nog mycket väljas bort som ses som ”trams” och ”slarv” och att slösa med sina resurser. Istället får nog andra den uppfattningen att han/hon planerar och ordnar sitt liv på ett ansvarligt och korrekt sätt, ibland så att det kan te sig glädjelöst eller betungande. Och det ligger ju i denna Ascendents ”natur” att vilja presentera sig själv som en skarp och verksam person, helst också den som har gjort – eller gör karriär. Många får nog intrycket av att han/hon är en streber, en karriärmänniska, en som vill komma någonvart. Eller i varje fall en person som vill få saker gjorda på ett tydligt och konkret sätt. Han/hon kan nog gärna dra med sig andra i sina planer också.

Han/hon vill ofta visa att han/hon duger genom att vara ”duktig” inför andra. För det är viktigt för en person med Ascendenten i Stenbocken att ge intryck av att han/hon både kan och verkligen vill något. Och när en uppgift åtagits är han/hon också pålitlig och systematisk och vill göra en bra prestation. Han/hon har lätt för att ta ansvar och har också behov av självständighet i sina uppgifter. Självständighet är viktigt att markera på något sätt.

Denna person har en benägenhet att ”peka på” brister i andras sätt att vara. Eller påpeka att vissa uppgifter inte sköts om ordentligt, just sådant som andra borde se själva och därför ta hand om bättre, eftersom det annars inte är till någon nytta för framtiden... Det kan alltså komma en del ”pekpinnar”. Här finns därför en tendens till att vilja bestämma och ”fostra”, troligtvis för att denna Ascendent själv fostrats med ”pekpinnar”.

Stenbocksascendentens viljestyrka, uthållighet och förmåga att uthärda krav gör att han/hon är en bra ledargestalt och därför är en statusposition i något avseende sannolikt viktigt att nå för många som har denna Ascendent. Genom det känner han/hon sitt ansvar och kan visa sin duglighet.
Stenbocksascendenten har också en praktisk sida som annars, istället, kan vara den sida som framhävs. Mycket av detta bottnar i känslan att vilja göra något konkret, att göra rätt för sig och visa sin kunnighet och som nämnts, att vara duktig. Det beror även på att det vilar en känsla över axlarna av att prestera något av verkligt värde. För här handlar det inte om sitta och ”spåna på drömmar” som aldrig blir av. Inte heller om att prata bort tillvaron genom flummiga tankar om vad som ”skulle vara roligt att göra” eller svävande utläggningar om det okonkreta – utan det är genom detta saturnuspräglade stjärntecken som drömmar blir till planer, som sätts i verket...

Under den svala eller korrekta ytan finns nog en inre kamp, där stenbocksascendenten nog ofta frågar sig, "Gör jag tillräckligt?", "Förtjänar jag verkligen allt detta?", "Hur kan jag göra saker bättre? " Han/hon oroar sig också mycket för framtiden.

Han/hon känner ofta krav över sig och ställer också krav både på sig själv och på andra. Men stundom är detta en person som också tyngs ner av krav... vilket kan inverka begränsande på självförtroendet. Därför är det viktigt att han/hon kopplar av emellanåt så att han/hon inte blir missmodig och tungsint. Det är annars risk för att han/hon annars hamnar i någon form av självförnekelse... Så, att verkligen ta det lugnt och ”bara vara” emellanåt är exempel på vad som är viktigt för den som har Ascendenten i Stenbocken , 

Men här finns också en annan sida: en benägenhet att vara benhård och för envis. Stenbocksascendenten är så fokuserad på att vara duktig och kunnig, så att han/hon kan hindra sig själv att släppa in andras viktiga åsikter eller hjälp. Och en följd kan bli att han/hon hamnar i samma hjulspår, vilket kan inverka betungande eftersom det blir en inåtgående energi av det...

Tidigt i livet har nog denna person upplevt att han/hon ”bromsades”. Denna Ascendent antyder i alla fall en tidig ”tyngd” i något avseende, en ”fostran” som hindrat mycket av personens egen vilja m m (Sol- och Måntecknet visar bl a de inre egenskaperna). Man kan säga att mycket av personens "jag" tyglades och istället utvecklades en personlighet som lärt sig att ”hålla in” mycket av sig själv.

Eftersom planeten Saturnus ”styr” detta Ascendenttecken (Stenbockens härskare är Saturnus), så brukar det innebära ett slags ”backande” eller ”bakvänt” sätt att leva. Som ex: barndomen/ungdomen kan ha varit hård eller trist i något avseende och han/hon hade en känsla av press över sin person. Eller att det som han/hon såg omkring sig, bl a i familjen, gav ett behov av att vara den som var strukturerad, pålitlig och ansvarsfull. Så tidigt kan denna person ha tagit på sig ansvar och tyngd och känt sig hämmad av det. 

Men med åren och åldern har denna känsla sakta vänts och med lärdomen har den övergått i att växa till erfarenhet och också ödmjukhet. Och man kan nog påstå att denna person också ”åldras vackert” och att han/hon tillsammans med sitt växande lärt sig att slappna av. Det är alltså ofta så att stenbocksascendenten har en ”framgångshistora” byggd utifrån att barndomen var prövande...Och som barn dessutom, var nog stenbockssscendenten därför en ”lillgammal” personlighet.

Ofta har en person med Ascendenten i Stenbocken också varit skyggare eller blygare som ung, men på grund av hans/hennes uthållighet i kombination med ambitionen att nå sina mål så brukar detta övervinnas och med åren inträder en större säkerhet över personligheten,

Detta stjärntecken står för ”byggande” eller ”klättrande mot toppen. I det förstnämnda fallet handlar det om att först skapa en konkret, om än mödosam grund och därefter fortsätta att bygga på det ...i det andra fallet handlar det helt enkelt om att använda det som redan finns att klättra på. Jämför med att bestiga berg. Och har man just Ascendenten i detta tecken, så handlar det om att både skapa och "använda" sig av den yttre bilden, och inte så mycket om att "gå Vägen” i sig eller det val av arbete man gör (där kollar man horoskopets MC och 6:e hus m m). Så man kan säga att mycket för denna personlighet handlar om att ”bygga upp” –gällande sin ”yttre image” och att också nyttja den rollen för att nå sina mål.

Dock KAN det för vissa med denna Ascendent också innebära en känsla av att han/hon inte vill ”bli avslöjad”, som den han/hon är bakom den skapade "masken/fasaden".

Han/hon kan också som ung ha antagit en stark känsla av tradition och familjeansvar och detta är nog en person som allmänt bryr sig om säkerhet - både för sig själv och de närstående.

Detta stjärntecken kan symboliskt sägas bära på ett karmiskt ”ok"Men det är också så att någon gång kommer den tid, den punkt i utvecklingen då det också lyfts av... När all möda och alla hinder är ”avklarade” och han/hon kan se på det från ”ovan” ("bergstoppen" eller det egenbyggda livsverket)... Så med åren utvecklas vanligtvis den stenbockspräglade till en erfaren och kanske också ”vis” person som är till ”nytta” för de som är yngre och/eller okunniga inom de sammanhang som denna personlighet rör sig!

Men visst finns det en och annan som aldrig kommer över de där hindren... Istället finns en person som stannat vid självförnekelse och känslan av tyngd – oket – och istället för att bygga eller klättra, stannar framför allt och tyngs av alla ”måsten” som inte är möjligt att undvika om man ska få en säker grund för att bygga en trygg och bestående framtid. Den personlighetstypen kan istället mest se alla bekymmer och hinder och utveckla bitterhet eller ensamhet. Men det är oftast inte så...

Även om stenbocksascendenten vanligtvis vet hur man gör sig av med det oseriösa i livet, liksom han/hon inte slösar hit och dit, så finns en tendens till att spendera pengar på kläder som han/hon verkligen vill ha – d v s kläder med rätt etiketter, som ger en ”air av kvalité”, liksom han/hon gärna lägger en del på andra statussymboler... I allmänhet finns en medvetenhet om den ”personliga bilden”, vad gäller allt från kläder till ansiktsuttryck. 

Även om kläder och prylar sällan är av det pråliga slaget, så skapar han/hon sig ofta en ”image” av att vara korrekt, i vissa fall ska stilen ge en bild av framgång. D v s att han/hon duger - räcker till... Stilen är vanligtvis medvetet praktisk, oftast med de kläder som krävs i situationer där han/hon vill kunna lyckas. Liksom andra statussymboler som gör att han/hon verkar vara på just det sätt som han/hon vill vara eller bli...Ofta kanske något fantasilöst. 

Den som har Ascendenten i Stenbocken rör sig vanligtvis oerhört rakryggat, snudd på stelt, talar tydligt och har ett bestämt handslag. Han/hon går målmedvetet och något brådskande. Genom sin bestämda eller allvarliga attityd ger han/hon oftast ett intryck av att vara rejäl och stabil, även fysiskt. Han/hon kan nog vara något ”senig”, åtminstone i yngre år, men är sällan tunn eller spenslig. Snarare är denan person vad man kallar ”satt”.

Kända människor med Ascendenten i Stenbocken:

Bono, Sean Connery, Catherine Deneuve, Zac Efron, Colin Farrell, Jane Fonda, Clark Gable, Dustin Hoffman, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Chuck Norris, Meg Ryan, Susan Sarandon, Malcolm X, George Burns, Alan Alda, Lucille Ball, Candice Bergen, Ray Bradbury, Art Buchwald, Enrico Caruso, Dick Cavett, Nat "King" Cole, Marie Curie, Adelle Davis, Willem de Kooning, J. Paul Getty, Merle Hagard, Rex Harrison, Buddy Holly, Jesse Jackson, Jim Jones, Herman Kahn, Garry Kasparov, Ted Kennedy, Billie Jean King, Larry King, Margaret Mead , Yehudi Menuhin, Paul Newman, Jack Paar, Auguste Rodin, Dennis Rodman, Arturo Toscanini, John Greenleaf Whittier, Tennessee Williams, Joanne Woodward och William Butler Yeats.